forskningsfinansiering

Forskere skal evalueres på åpen forskning. — Rett og slett ugreit

Forskerforbundets leder mener infrastrukturen må på plass før forskere kan evalueres på åpen publisering.

— Det er ingen triviell endring, sier leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.
— Det er ingen triviell endring, sier leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.
Publisert

For å søke finansiering til et prosjekt fra Forskningsrådet, har Forskningsrådet beregnet hvor mye et forskerårsverk koster. Denne summen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler, ogP for stipendiater inkluderer det også veiledning.

Nå øker Forskningsrådet denne satsen med 65.000 kroner, fra 1.125.000 til 1.190.000 kroner. Det skriver Forskerforum.

Åpen publisering skal inn i vurdering

Økningen forklares med at ordningen som før kunne gi støtte til å betale for åpen publisering, Stim-OA, ble avviklet i år.

«Fra og med 2023 øker vi rundsumsatsene for forskertid for å kompensere for noen av de økte kostnadene til åpen publisering institusjonene har fått», skriver Forskningsrådet til Forskerforum.

Samtidig blir åpen forskning en del av vurderingskriteriene for eksempel i søknader om Forskerprosjekt.

Forskningsrådet dekker ikke hele kostnaden for forskere som jobber på prosjektene, men regner inn en egenandel enten fra institusjonen der vedkommende er ansatt eller fra andre finansieringskilder.

Leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, leser dette som at forskningsprosjekter nå skal evalueres ut fra åpen forskning.

Bekymret

— Det er ingen triviell endring. Det er ikke vanskelig å være enig i målet om at jo mer åpen forskningen er, jo større gjenbruk av data er mulig. Men det er prematurt å skulle evaluere enkeltforskere på det nå. Derfor blir jeg bekymret, sier hun til Khrono.

Ansvaret for å få til åpen forskning ligger på utdannings- og forskningsinstitusjonene, ifølge Lind.

— Det kan ikke lempes over på enkeltforskere. Vi har ikke kommet langt nok i arbeidet med å finne gode løsninger for åpen forskning til det. Her begynner Forskningsrådet i feil ende. Infrastrukturen må på plass først.

— Hva tenker du om at satsene for forskere blir økt?

— I utgangspunktet ser det jo logisk ut å gjøre det, når de avvikler støtteordningen for åpen publisering. Det er sympatisk at de da vil dekke de utgiftene, slik at dette ikke blir til hindring for forskningsprosjektene. Men det å plutselig kreve at forskere skal evalueres på åpen forskning er rett og slett ugreit.

Powered by Labrador CMS