Universitetet i Oslo

Forskarar måtte forlata arbeidsrom og laboratorium

Nye målingar viser at fleire av romma i Kristine Bonnevies hus ved Universitetet i Oslo inneheld asbeststøv.

Ifølge Uniforum må dei som til vanleg arbeidar i dei råka lokala i Kristine Bonnevies hus venta i beste fall til seinare denne veka før dei kan ta i bruk igjen arbeidsplassane sine.
Ifølge Uniforum må dei som til vanleg arbeidar i dei råka lokala i Kristine Bonnevies hus venta i beste fall til seinare denne veka før dei kan ta i bruk igjen arbeidsplassane sine.
Publisert

Universitetet i Oslo har sett seg nøydd til å stenga fleire av romma i Kristine Bonnevies hus på Blindern.

Det skriv Uniforum.

Dei tilsette har fått brev

Like før påske kunne den same nettavisa melda at åtte forskarar frå Norsk senter for molekylærmedisin måtte forlata dei nyinnflytta lokala sine etter funn av asbeststøv.

Gruppa skal først ha fått melding om at dei måtte halda seg unna til 12. april.

Fakta

Asbest

  • Eit fintråda bøyeleg mineral som anten er ein variant av mineralet amfibol(hornblendeasbest) eller serpentin (krystotil).
  • Fordi innanding av asbeststøv er helsefarleg, har mange land innført restriksjonar i samband med bruken av stoffet. I Noreg blei bruken av asbest forbode i 1985.
  • Etter andre verdskrigen og fram til første delen av 1970-åra blei verdsproduksjonen tidobla.
  • Fjerning av byggjematerialar med asbest frå eldre bygningar under restaurering skal gå føre seg med verneutstyr.

    Kjelder: Store norske leksikon og Wikipedia vi Uniforum

I eit brev frå fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet, Jo Døhl, og eigedomsdirektør ved UiO, John Skogen, som Uniforum har fått kopi av, kjem det fram at nye prøvar viser at det er asbeststøv på flatene i fleire av romma i Kristine Bonnevies hus.

Brevet er sendt til dei tilsette ved fakultetet, og det blir blant anna informert om at romma er stengt for vidare bruk fram til det er gjennomført full sanering av alt asbeststøv.

Ikkje asbest i lufta

I brevet blir det understreka at det ikkje er påvist asbest i lufta, berre i prøvar frå støv på golva i romma.

— Vi er oppmerksomme på at stengning av lokaler vil medføre ulempe for pågående aktiviteter, men ber om forståelse for at ivaretakelse av liv og helse skal gå foran alle andre hensyn. Ledelsen vil være engasjert i tilrettelegging og reduksjon av skadevirkninger for driften mens sanering pågår. Eventuelle kritiske behov, inkludert tilgang til stengte arealer, bes rettet til nærmeste leder, står det blant anna i brevet som Uniforum siterer frå.

Ifølge nettavisa, må dei som til vanleg arbeider i dei råka lokala venta i beste fall til seinare denne veka før dei kan ta i bruk igjen arbeidsplassane sine.

Powered by Labrador CMS