klima

Fløy mer i 2019 enn året før

Ansatte ved Universitetet i Oslo økte antall flyreisekilometer i fjor, men per ansatt ser man en nedgang.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser at universitetet er på vei mot en mer klimavennlig drift.
Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser at universitetet er på vei mot en mer klimavennlig drift.
Publisert

Universitetet i Oslo (UiO) bestemte i fjor at de skulle kutte flyreiser med ti prosent i 2020. Foreløpig tall viser at koronapandemien har hjulpet universitetet godt på vei. Så langt i 2020 er reisevirksomheten betydelige lavere enn i foregående år.

Det skriver universitetsledelsen i en rapport lagt fram for styret på tirsdagens styremøte.

Her fortalte ledelsen om status for arbeidet for reduksjon av klimagassutslipp.

Ledelsen rapporterer om en betydelig kulturendring ved UiO rundt reisevirksomhet.

«Overgangen til digitale plattformer under pandemien har gitt oss erfaringer og alternativer som vil gi varige endringer i vår reiseaktivitet», står det i rapporten.

— Positivt at det går ned

Ambisjonen er som sagt å kutte CO2-avtrykket fra flyreiser med ti prosent, og i den anledning har en arbeidsgruppe har sett på hvor mye det flys på de ulike enhetene ved UiO.

Rapporten viser at det ble fløyet flere antall kilometer totalt i 2019 sammenlignet med 2018. Tall hentet gjennom reisebyrået Egencia, som står for 75 prosent av flyreisene til UiO, viser at ansatte og andre knyttet til UiO fløy 67.229.525 kilometer i 2019. Året før var tallet 66.593.119 kilometer.

I rapporten har man sett nærmere på tallene, som viser at det per årsverk har vært en nedgang fra 6.607 kilometer til 6.595 kilometer mellom 2018 og 2019.

I styremøtet sa leder for arbeidsgruppa, Vebjørn Bakken, at man må kikke nærmere på tallene.

— Noen av enhetene har få ansatte, som kan føre til store svingninger. Vi må derfor studere tallene nærmere, men det er positivt at det går ned, sa Bakken.

— Miljøpoliti

Et annet grep UiO gjør for å senke klimagassutslippene er å gjøre det lettere for ansatte å ta tog. I årsskiftet 2020/21 skal universitetet bytte til en ny reiseleverandør i Berg-Hansen, som er den eneste reiseoperatøren som har bestillingsløsning fra Entur for tog.

Styremedlem Marianne Midthus Østbye var opptatt av at man ikke skal gjøre hverdagen til ansatte og studenter vanskeligere enn den trenger å være.

— Intensjonen i strategien vår er at vi skal ta miljøvennlige valg. Vi må legge til rette for at vi ikke skal gjøre hverdagen vanskeligere for folk. Ansatte som må pendle for eksempel må ikke bli straffet for at de må ta bil. Det er viktig at vi ikke blir et slags miljøpoliti, sa Østbye.

Styremedlem Idar Kreutzer tok til orde for å ikke løfte blikket for høyt.

— Vi må være opptatt av at dette ikke blir en høytflyvende strategi, og tenker på lavthengende frukt. Det gjelder å skape noen effekter i organisasjonen, som kan settes i gang fort.

Det endelige klimaregnskapet for 2019 og 2020 vil bli lagt fram på nyåret, fortalte universitetsdirektør Arne Benjaminsen til styret, før det også vil bli lagt fram en helhetlig klima- og miljøstrategi i løpet av 2021.

— Vi skal fortsatt være utålmodige, men vi ser at vi er på vei, avsluttet rektor Svein Stølen.

Powered by Labrador CMS