10. Januar 2017Fakultet for økonomi åpnes. Med bla. Siv Jensen, Sigve Brekke, Gunnar Bovim m.fl.Foto: OLE MARTIN WOLD Foto: OLE MARTIN WOLD
10. Januar 2017Fakultet for økonomi åpnes. Med bla. Siv Jensen, Sigve Brekke, Gunnar Bovim m.fl.Foto: OLE MARTIN WOLD Foto: OLE MARTIN WOLD

Skal granske svenske finanser

NTNU-professor Ragnar Torvik er oppnevnt til det Finanspolitiska rådet.

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik, er oppnevnt av den svenske regjeringa som det utenlandske medlemmet av det finanspolitiska rådet.

Finanspolitiska rådet er, ifølge pressemeldingen fra NTNU, en uavhengig institusjon som skal granske den svenske regjeringens finanspolitikk. De skal blant annet bedømme om politikken som føres er forenelig med målene om en langsiktig bærekraftig økonomi.

Eneste utlending

Rådet består av seks medlemmer, hvor av én ikke er fra Sverige.

I pressemeldingen fra Finanspolitiska rådet, skriver de dette om Torvik:

«Ragnar Torvik tillför en vetenskaplig kompetens med djupa kunskaper i makroekonomi och finanspolitik».

Forsker på olje-økonomi

Torvik har ifølge pressemeldingen fra NTNU, forsket på blant annet hvorfor oljerike land gjør det bra, når alle andre land gjør det dårlig.

Han har også gjesteforelest på en rekke internasjonale prestisjeuniversiteter, som Harvard, Berkeley og Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Foto: Ole Martin Wold/NTNU