Sunniva Whittaker overtok som rektor og styreleder ved Universitetet i Agder 1. august. Foto: UiA
Sunniva Whittaker overtok som rektor og styreleder ved Universitetet i Agder 1. august. Foto: UiA

Første møte for nytt styre i Agder

Styremøte. Fersk styreleder og rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder ledet sitt første styremøte onsdag.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert onsdag ettermiddag med at styret har valgt nestleder.)

Universitetet i Agder (UiA) har et nesten helt nytt styre, der eksternt styremedlem direktør Tom Fidjeland i Cameron Sense i Kristiansand, og student Robin A.R. Moudnib er de eneste som er med fra forrige fireårsperiode.

Styreleder er Sunniva Whittaker, som er valgt til ny rektor.

På det første styremøtet, 11. september, ble mye av tiden brukt på å orientere styret om universitets-og høgskolesektoren.

Styret valgte Tom Fidjeland, direktør for Cameron Sense, som ny nestleder.

— Jeg synes det er spennende å være med på å utvikle UiA. Det er viktig at universitetet bidrar til regionen med godt utdannet arbeidskraft og med relevant forskning, sier Fidjeland til uia.no.

Lønn til toppledelsen

Fakta

Nytt styre på Universitetet i Agder i perioden 2019-23

Styreleder:

 • Rektor Sunniva Whittaker

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Professor Gro-Renée Rambø
 • Universitetslektor Paul Ragnar Svennevig

Valgt av teknisk/administrativt personale:

 • Seniorrådgiver Målfrid Tangedal

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Stipendiat Ingrid Lande Larsen

Valgt av studentene:

 • Student Mathilde Tomine E. Giske
 • Student Robin Amir Rondestvedt Moundnib

Eksterne styremedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

 • Solveig Løhaugen, advokat i Wigemyr og Co DA.
 • Tom Fidjeland, direktør ved Cameron Sense, Kristiansand
 • Lars Petter Maltby, CTO i Eyde- klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center.
 • Hanne Kathrine Krogstrup, professor og leder ved Aalborg Universitet.

Dette er de faste representantene i styret.

På dagsorden på møtet 11. september sto blant annet retningslinjer for lønn til rektor og universitetsdirektør.

I forslag til retningslinjer står det at et styreutvalg som består av de tre eksterne styremedlemmene Tom Fidjeland (leder), Solveig Løhaugen, Lars Petter Maltby, en av ansatterepresentantene og en av studentrepresentantene skal bestemme lønnen til rektor og universitetsdirektør.

Styreutvalget skal blant annet fastsette resultatmål eller lignende som skal være avgjørende for hvilken lønn de to toppsjefene får. Lønnen skal vurderes hvert år før utgangen av november.

Nytt masterprogram

En annen sak var forslag om et nytt masterprogram i internasjonal business ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Studiet er basert på gjenbruk av emner fra masterprogrammet i økonomi og administrasjon, spesialisering i International Business. Målgruppe for studiet er kandidater fra bachelorprogram i markedsføring og ledelse, bachelorprogram i reiselivsledelse, samt internasjonale søkere, går det fram av sakspapirene.

I likhet med andre universiteter og høgskoler skal UiA komme med innspill til den kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen viser til universitetets visjon «samskaping av kunnskap», der samarbeid med omgivelsene står sentralt.

«UiA har en rekke fagmiljøer som samarbeider tett med arbeidslivet, og som vil kunne være gode eksempler for andre miljøer på internt og for sektoren forøvrig», skriver hun.

Må øke gjennomstrømming

24. mai i år var tidligere rektor Frank Reichert, universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og flere fra det tidligere styret på etatsstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet.

Tilbakemeldingen fra møtet kommer på bordet til det nye styret 11. september. Der får styret beskjed om å få doktorgradsstudentene raskere gjennom.

Departementet viser til at UiA har hatt en sterk vekst i antall doktorgradsstudenter. I første halvår i år disputerte 23, mens tallet for hele 2018 var 37.

«Likevel er gjennomstrømmingen i doktorgradsutdanningen stadig lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. Departementet forventer at UiA forbedrer kvaliteten på og gjennomføringen i doktorgradsutdanningen også i en periode med sterk vekst i utdanningens omfang», står det i tilbakemeldingen.

Ifølge tilstandsrapporten for høyere utdanning var 62,5 prosent av doktorgradsstudentene som begynte ved UiA i 2012 ferdig i 2018, mens snittet i sektoren var på 68,3 prosent.

Andelen har gått ned fra året før. Da var det 62,5 prosent av de som begynte på doktorgradsutdanning ved UiA seks år før som hadde fullført.

Andel doktogradsstudenter som har fullført seks år etter at de startet er et av de nasjonale styringsparametrene som Kunnskapsdepartementet bruker i styringen av universitets- og høgskolesektoren.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av sakslista
 • Godkjenning av protokoll fra møte 17.6.19
 • Program for styreseminaret 10.-11. september 2019
 • Valg av nestleder/rektors stedfortreder i styret
 • Internrevisjon for HVL, UiA, Nord universitet og UiS - kontaktperson
 • Retningslinjer for fastsettelse av lønn for rektor og universitetsdirektør
 • Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
 • Orientering om studentopptak og totalt antall studenter høst 2019
 • Etablering av International Business, masterprogram
 • Internfordeling 2020, modell og kriterier
 • Oppnevning av representanter til Likestillings- og inkluderingsutvalget
 • Møtedatoer 2020
 • Referat- og rapportsaker 11.9.19
 • Kallelse til midlertidig 25 prosent stilling som professor II ved Handelshøyskolen
 • Kallelse til midlertidig 20 prosent stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag
 • Kallelse til midlertidig 20 prosents stilling som professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Informasjonsutveksling
 • Orienteringssaker
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS