fusjon

Enige om vilkår for å overta kunsthøgskole

UiT og Nordland fylkeskommune har blitt enige om at Nordland kunst- og filmhøgskole overdras til universitetet fra 1. mai i år.

SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås får æren for at SV klarte å få med penger til et videre liv for Nordland kunst- og filmhøgskole i budsjettforliket med Arbeiderpartiet og Senterpartiet før jul.. Her er hun på en markering for høgskolen i Lofoten i november.
SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås får æren for at SV klarte å få med penger til et videre liv for Nordland kunst- og filmhøgskole i budsjettforliket med Arbeiderpartiet og Senterpartiet før jul.. Her er hun på en markering for høgskolen i Lofoten i november.
Publisert

UiT Norges arktiske universitet og Nordland fylkeskommune har blitt enige om vilkårene for at Nordland kunst- og filmhøgskole blir en del av UiT. Det skjer ved en virksomhetsoverdragelse fra 1. mai, hvis universitetsstyret ved UiT godkjenner avtalen på et styremøte 28. april.

Nordland fylke har allerede gitt sin tilslutning gjennom politisk behandling og vedtak i fylkestinget.

Satte krav om studieplasser

Nordland kunst- og filmhøgskole (NKFS) ligger i Kabelvåg i Lofoten og tilbyr et bachelorprogram i bevegelige bilder.

Allerede i fjor sommer ble UiT og Nordland fylkeskommune enige om en intensjonsavtale, men forutsetningen fra UiTs side var at det kom finansiering over statsbudsjettet i form av studieplasser til kunst- og filmhøgskolen.

Dette kom på plass i januar i år, da UiT fikk bevilget 6 millioner kroner for 2022. Dette skjedde som en følge av budsjettforliket mellom de to regjeringspartiene og SV før jul i fjor.

Ifølge styrepapirene tar Kunnskapsdepartementet sikte på at 12 millioner kroner legges inn som en rammeøkning fra og med 2023. Fra 2024 vil det i tillegg komme resultatmidler fra virksomheten ved kunst- og filmhøgskolen.

Dette dekker imidlertid ikke alle kostnadene, men etter forhandlinger med Nordland fylkeskommune er det nå klart at UiT slipper å betale leie for lokalene i Kabelvåg ut 2026. Etter dette regner man med at resultatmidlene vil tikke inn og bidra til at UiTs kostnader dekkes.

Høgskolen har 13 ansatte som vil bli innplassert i stillinger ved UiT etter overdragelsen.

Olsen: Verdifullt tilskudd til UiT

Rektor Dag Rune Olsen sier at han er overbevist om at skolen vil bli et verdifullt tilskudd til UiT. Han sier videre at UiT som institusjon har gode forutsetninger for å kunne sikre og videreutvikle driften av det han ser som en viktig kultur- og utdanningsinstitusjon i Nord-Norge.

Han viser også til et godt og langvarig samarbeid mellom NKFS og Kunstakademiet ved UiT som det nå kan bygges videre på.

Foreløpig blir Nordland kunst- og filmhøgskole en del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), men universitetsstyret skal vedta endelig organisering i juni, heter det.

Powered by Labrador CMS