Helsefag satser digitalt

Fakultet for helsefag har 17 ulike prosjekter rundt digitale lærings- og undervisningsformer.

Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er i gang med en omfattende satsing på studentaktive læringsformer gjennom bruk av digitale verktøy. Trude Myhrer er studieleder for radiografi og tannteknikk, og koordinerer alle de 17 prosjektene på fakultetet som omhandler bruk av IKT i undervisningen. I dette innlegget forteller hun om hvordan hun som studieleder arbeider med å engasjere undervisere til å ta i bruk digitale verktøy, og hvordan små grep kan utgjøre store forskjeller.

Bakgrunnen for satsingen på digitale verktøy var blant annet ønsket om å styrke undervisningstilbudet til sykepleiestudentene på HiOA. Hvert år begynner det nærmere 800 sykepleiestudenter på HiOA, og Ingrid Narum (prodekan på HF) ønsket å øke fokuset på lærings- og undervisningsformene for disse studentene. Vi bestemte oss i stedet for å gjøre dette til en fakultetssatsing, slik at vi kunne arbeide med digitale læringsformer for alle utdanningene på HF. Jeg fikk ansvar for å koordinere de i alt 17 prosjektene, slik at de lå under én paraply.

Felles for prosjektene er et fokus på e-læring, varierte læringsformer og økt studentaktivitet. Vi samarbeider tett med Moocahuset, som blant annet holder seminarer for tilsatte på HF. Vi har vært opptatt av at seminarene ikke bare skal være en arena for erfaringsdeling blant prosjektdeltakerne, men også at andre tilsatte ved fakultetet kan og bør delta. Her kan man for eksempel få prøve seg på produksjon av filmer til undervisningsformål. I tillegg blir resultater fra prosjektene presentert.

Forrige seminar handlet blant annet om PPI (pedagogisk programmert interaksjon), som er en form for digital quiz som undervisere kan benytte seg av. Forskjellen fra vanlige quizer er at studentene ikke bare får vite hvor mange riktige svar de hadde, men også at det gis tilbakemeldinger på hva de bør jobbe videre med. Basert på svarene studentene gir, får de med andre ord konkrete tips om hvilke deler av pensum de bør lese på eller relevante videosnutter de kan se. Slike tilbakemeldinger er ikke bare ressurssparende for læreren, men også veldig nyttig for studentene i deres videre arbeid.

Selv om satsingen tok utgangspunkt i sykepleieutdanningen, skal prosjektene styrke undervisningen ved hele fakultetet. Helseutdanningene på HiOA har flere likhetstrekk, for eksempel er de fleste grunnutdanningene innom temaer som anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi. Vi holder derfor på å utvikle en digital grunnpakke innenfor disse fire temaene, med videosnutter og andre nettbaserte ressurser. Tanken er at disse skal fungere som et grunnlag som utdanningene selv kan videreutvikle for sine formål. For eksempel har radiografer kanskje behov for å fokusere mer på anatomiske strukturer gjennom røntgenbilder. Vi har som mål å ferdigstille deler av denne pakken til studiestart i 2016.

Det er god støtte å få på HiOA dersom man har lyst til å prøve noe nytt. 

Trude Myhrer

Vi ser at mange av våre undervisere blir inspirerte av å høre om prosjektene. Det er likevel fortsatt en jobb å gjøre for å engasjere alle. Målet vårt er ikke at nettbaserte verktøy og metoder skal ta over for all tradisjonell undervisning, men at det skal være en støttefunksjon i undervisningssammenheng. Vi håper å få synliggjort at ved hjelp av relativt enkle grep kan man gjøre undervisningen både mer interessant og mer studentaktiv.

Jeg håper at vi fremover vil se at flere satser på IKT-baserte lærings- og undervisningsformer, ikke bare på HF men også på alle fakultetene ved HIOA. Det er god støtte å få på HiOA dersom man har lyst til å prøve noe nytt. Jeg vil for eksempel anbefale de som er interesserte i å ta kontakt med Moocahuset og læringssenteret, som både har mye kunnskap og er veldig behjelpelige.

(Innlegget er første gang publisert på FPK-bloggen.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS