koronapandemien

Doblet kø av studenter som venter på psykologtime

Hos psykologene i studentskipnaden Sammen har køen vokst til det dobbelte etter koronapandemien. Ventetiden har gått fra to til opptil seks uker.

Køen av studenter som søker psykologhjelp hos Sammen-studentsamskiopnaden på Vestlandet er doblet siden før koronapandemien. Førsteårsstudent Sara Myrheim bor her på Fantoft studentboliger og sier til Bergens Tidende at hun ikke var forberedt på hvor vesentlig koronapandemien vill virke inn på studiehverdagen.
Køen av studenter som søker psykologhjelp hos Sammen-studentsamskiopnaden på Vestlandet er doblet siden før koronapandemien. Førsteårsstudent Sara Myrheim bor her på Fantoft studentboliger og sier til Bergens Tidende at hun ikke var forberedt på hvor vesentlig koronapandemien vill virke inn på studiehverdagen.
Publisert

I et regntungt Bergen sliter til studentene med ny nedstegning og en til dels ensom hybeltilværelse. Hos Sammen-studentsamskipnaden på Vestlandet vokser køen av dem som søker psykologhjelp kraftig.

Dobbelt så mange

— Det er en skremmende trend som reflekterer hvor vanskelig studentene har det, sier Anette Arneberg til Bergens Tidende. Hun er leder i Velferdstinget Vest, det øverste studentorganet i samskipnaden.

Til avisen forteller Arneberg at studentene sliter med alt fra generell ensomhet til usikkerhet, kommunikasjon fra utdanningsinstitusjonene og nye, strenge tiltak fra byrådet i Bergen.

Hos psykologene som tilbyr hjelp til studentene i Sammen er det dobbelt så mange som før pandemien som søker hjelp for mentale problemer. Det er for noen såpass tungt at det går ut over studiene.

— Flere melder at de ikke klarer å fullføre semesteret, forteller Arneberg.

Ikke forberedt

Bergens Tidende har møtt studenten Sara Myrheim som bor i studentbyen på Fantoft. Hun er fra Mo i Rana og førsteårsstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er en av dem som går til psykologhjelp.

— Jeg var ikke forberedt på hvor vesentlig påvirkningen av den (pandemien red anm.) kom til å være på min studiehverdag, sier Myrheim til BT.

Khrono har tidligere snakket med psykologspesialist og leder av SiO Psykisk helse, Anne Karin Mullally, som mener vi er inne i en ny fase av unntakstilstanden nå.

— Da dette satte i gang i vår, kjente nok mange at de fikk et slags ekstra gir. Det var krise og dugnad, og nesten litt spennende. Men vi klarer ikke å opprettholde denne følelsen over tid. Etterhvert kjenner vi alle på en slitenhet, sa hun til Khrono i oktober.

Mister motivasjonen

Mullally fortalte at den siste tiden har SiO Helse fått inn en større andel studenter med «vanlige psykiske problemer».

— De er bekymret og nedstemte. Dette er vanlige problemer, og vi ser et opptog av det nå. Studentene er leie, og mister motivasjonen. De er i en vanskelig situasjon, sa hun.

Mullally viste til at studentene har liten tilgang til små opplevelser som kan gi energi i hverdagen: Det å være på studiestedet, møte venner, jobbe sammen i prosjekter, ta en kaffe sammen.

Hun er bekymret på studentenes vegne.

— Dette er en bekymringsfull situasjon for studentene. I verste fall vil de som er særlig utsatte bli mer isolerte og ensomme. De som er nye på studiet har som en av oppgavene sine å få nye venner og «kolleger» på studiet. Det er ikke så lett nå. Vi jobber mye med å tilrettelegge for sosiale tilbud med lav terskel for deltakelse, men det er ikke lett med de store begrensningene, sa hun til Khrono.

Ekspertgruppe-rapport

I går la en ekspertgruppe som har sett på tiltak for studenter i koronapandemien frem sine forslag til løsninger. Gruppen var engasjerte av Kunnskapsdepartementet.

I rapporten fra ekspertgruppen anbefales det mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud.

— Trolig må vi leve med strenge smitteverntiltak en god stund til, men vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen. I tillegg til å følge opp med konkrete tiltak skal vi også se på hvordan vi best kan bruke de 10 millionene vi nylig fikk for å følge opp studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim(H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I meldingen opplyses det at regjeringen har foreslått å økt bevilgningene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det satt av 10 millioner i 2021 til tiltak for studentenes psykiske helse.

Powered by Labrador CMS