klimaskepsis

Disse lærer­studentene er mer skeptiske til menneske­skapte klima­endringer

Og flere av disse vil legge mindre vekt på klimaproblematikk i undervisningen, viser ny studie.

Lærerstudenter med sterkere tilknytning til oljeindustrien viser tydligere klimaskeptiske tendenser, viser studien.
Lærerstudenter med sterkere tilknytning til oljeindustrien viser tydligere klimaskeptiske tendenser, viser studien.
Publisert

Norske lærerstudenter er verken mer eller mindre skeptiske til menneskeskapte klimaendringer enn folk flest.

Men en ny studie viser at noen lærerstudenter er mer skeptiske enn andre.

– Vestlandsstudenten ser ut til være litt mer klimaskeptisk enn studenter fra resten av landet, sier postdoktor Frode Skarstein ved Universitetet i Stavanger, som står bak studien, i en sak på universitetets nettsider.

Og det er ikke bare skepsis til ideen om at mennesker påvirker klimaet disse lærerstudentene gir uttrykk for.

Frode Skarstein er postdoktor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Frode Skarstein er postdoktor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

— Lærerstudentene fra Vestlandet sier også at de vil legge mindre vekt på klimaproblematikk i sin naturfagsundervisning enn lærere fra andre steder i landet, sier Skarstein, som selv underviser lærerstudenter.

Mer klimaskepsis blant de tilknyttet oljeindustrien

Den landsdekkende studien, som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Education Research, har undersøkt både grunnskolelærerstudenter og studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

PPU-studentene har fra før en fagutdanning i en eller annen form for naturvitenskap, og tar nå pedagogikk for å kvalifisere seg til å jobbe som lærere.

Studien ble gjort noen år tilbake i tid og gikk over tre år, da oljekrisen på alvor rammet Norge, skriver universitetet.

Skarstein opplevde en stor økning i PPU-studenter i naturfag. Mange satset på en ny karriere som naturfagslærere i nedgangstiden.

Postdoktoren har derfor sett nøye på hva studentene i studien forteller om bakgrunnen sin, hvor tett knyttet de har vært til oljeindustrien og hvilke tanker de har rundt menneskeskapte klimaendringer. Han fant en klar sammenheng:

— Lærerstudenter med sterkere tilknytning til oljeindustrien, gjennom oppvekst, utdanning, yrkesvalg og foreldres bakgrunn, viser tydeligere klimaskeptiske tendenser. Studien viser også at disse lærerstudentene er mer skeptiske til å ta klimautfordringer inn i sin undervisning, sier Skarstein.

Studentene med tettere forbindelser til oljeindustrien tenker også ofte at rike land ikke har noen moralsk forpliktelse til å hjelpe fattigere land med klimaproblemer

Frode Skarstein, postdoktor ved Universitetet i Stavanger

Mener norsk olje er grønnere

Et annet funn i Skarsteins studie er at lærerstudenter som er tettere knyttet til oljeindustrien ofte er mindre bekymret for verdens miljøproblemer. De ser ut til å i større grad mene at norsk olje er grønnere enn andre lands olje, og at Norge dermed bør produsere mer.

– Denne argumentasjonen om grønnvasking kjenner vi fra oljenæringen, sier Skarstein. Han legger til:

– Studentene med tettere forbindelser til oljeindustrien tenker også ofte at rike land ikke har noen moralsk forpliktelse til å hjelpe fattigere land med klimaproblemer. Dette er interessante sammenhenger som vi har lyst til å utforske videre i fremtidige studier, forteller Skarstein i artikkelen på universitetets nettsider.

Skarstein og kollegene samarbeider nå med forskere i land med lignende oljeøkonomier, der de ser tilsvarende økning av naturvitere som ønsker å bli naturfagslærere.

– Det kan gi nyttige internasjonale perspektiv på hva som påvirker læreres klimaskepsis, og hvordan vi kan møte dette i lærerutdanningen, sier Skarstein.