Dekan Petter Øyan (til venstre) har ikke orientert sitt fakultetstyret om utfordringene på Fakultet for teknologi, kunst og design.
Dekan Petter Øyan (til venstre) har ikke orientert sitt fakultetstyret om utfordringene på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Uroen fortsetter

Avgang. Før jul gikk fakultetsdirektøren på dagen. Mandag tok en av hans nærmeste medarbeidere permisjon på ubestemt tid. Nå reagerer fakultetsstyret også.

Publisert Oppdatert

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus er ifølge toppsjefen og dekan Petter Øyan inne i en krise.

Krisen fikk en ny omdreining denne uken da en av avgåtte direktør Birger Emblems nære medarbeidere, seniorrådgiver Wenche Skaugvold, gikk ut i permisjon på ubestemt tid på grunn av tillitsproblemer og en vanskelig arbeidssituasjon.

Øverste leder, dekan Petter Øyan, ble ifølge et intervju i Khrono i romjula informert om uroen ved fakultetet i mai 2014. Representant i fakultetsstyret og professor, Tore Gulden, reagerer på at fakultetsstyret ikke har vært orientert om saken.

Styreleder Petter Odlang sier at han heller ikke har vært informert, men mener det er trist at Emblem, som har vært«en bauta for ingeniørutdanningen», har gått av.

Bekymringsmeldinger

Situasjonen har oppstått etter at en gruppe på 11 ansatte i fakultetsadministrasjonen i mai i fjor sendte en såkalt bekymringsmelding om organisering og ledelse ved fakultetet, til høgskolens administrative leder Ann Elisabeth Wedø.

Jeg har kjent Emblem i denne posisjonen i snart 12 år. Han har vært en bauta for ingeniør-utdanningen. Hele saken er bare veldig trist.

Petter Odlang

Meldingen førte til at HR-avdelingen sentralt, ved HR-direktør Geir Haugstveit, ved høgskolen bestilte ekstern konsulenthjelp for å kartlegge de påståtte problemene.

I begynnelsen av november kom rapporten fra konsulentselskapet Psykologbistand AS, som konkluderte med at det var «ikke et fullt forsvarlig arbeidsmiljø» ved fakultetet. I desember forlot fakultetsdirektør Birger Emblem sin stilling på dagen. Mandag denne uken kom meldingen om at en av direktørens nærmeste medarbeidere, seniorrådgiver Wenche Skaugvold, har tatt permisjon på ubestemt tid.

— Problematisk tillit

I en epost til dekan, prodekaner, instituttledere og seksjonssjefer, blant annet, informerte Wenche Skaugvold mandag 5. januar om at hun er i permisjon og at det er «med sorg» hun nå har funnet at det rette er å ta en «time-out».

«På grunn av alt det utrolige som skjedde i forbindelse med den bekymringsmeldingen om arbeidsmiljøet, ikke minst prosessen rundt oppfølgingen av dette, gjorde at jeg syntes det var vanskelig å fortsette i min stilling som før», skriver hun og fortsetter i eposten:

«Det handler for meg bl.a. om tillit - og dette ble for meg problematisk slik som ting utviklet seg».

Det handler for meg bl.a. om tillit - og dette ble for meg problematisk slik som ting utviklet seg.

Wenche Skaugvold

Skaugvold bekrefter overfor Khrono at hun er ute permisjon på ubestemt tid, men at hun ikke ønsker å utdype saken noe mer i media.

Forundret i styret

Dekan Petter Øyan sa i et intervju med Khrono i romjula at han opplevde støtte fra alle parter i arbeidet med å få arbeidsmiljøet på fakultetet hans på rett kjøl igjen, både fra det lokale arbeidsmiljøutvalget og IDF (møtet mellom tillitsvalgte og ledelse for informasjon, drøfting og forhandling).

Khrono har senere blitt gjort oppmerksom på at ingen fra fakultetsadministrasjonen er representert på disse møtene. Øyan beklaget at han ikke var blitt informert om problemer tidligere og via tjenestevei, men at han tok på seg jobben med å rydde opp.

Les også: Dekan ber om tid til å løse krise og bedre arbeidsmiljøet

I fakultetstyret er man svært forundret over at man ikke er blitt informert om situasjonen som har pågått en stund og at ledende ansatte tar permisjon på ubestemt tid begrunnet i tillitsproblemer og arbeidssituasjon.

Ikke et ord i styreseminaret

Rett før jul ble det arrangert seminar for styret på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Seminaret ble avholdt en snau uke etter at fakultetsdirektør Emblem gikk på dagen, og det «ikke fullt holdbare» arbeidsmiljøet i administrasjonen på fakultetet begynte å bli kjent, også for offentligheten.

Les også: Fakultetsdirektør sluttet på dagen

Khrono var til stede under hele seminaret. Saken med Emblem og uholdbart arbeidsmiljø ble ikke tatt opp på seminaret. Først avslutningsvis sa fakultetsstyrets leder, Petter Odlang:

«Jeg vil takke alle i styret, takke administrasjonen for et glimrende samarbeid og takke Birger Emblem. Det er en 11,5 år gammel fundamentstein som har sluttet. Takk til dere, god jul og velfortjent ferie.»

På seminar: (fra venstre) Petter Øyan, dekan, Petter Odlang, leder av fakultetsstyret og medlem av fakultetstyret professor Tore Gulden.
På seminar: (fra venstre) Petter Øyan, dekan, Petter Odlang, leder av fakultetsstyret og medlem av fakultetstyret professor Tore Gulden.

Ble informert rett i forkant

Leder for fakultetstyret på TKD, Petter Odlang, har en god forklaring på at han ikke viet saken større oppmerksomhet på seminaret før jul.

— Jeg fikk selv en kort informasjon rett i forkant av seminaret, og har ikke sett og kjenner ikke innholdet i de meldinger og rapporter som er utarbeidet om saken, sier Odlang til Khrono.

— Selv opplever jeg saken som veldig trist. Jeg har kjent Emblem i denne posisjonen i snart 12 år. Han har vært en bauta for ingeniørutdanningen, og jeg kan bare gjenta at hele saken bare er veldig trist, sier Odlang.

Uklar styrerolle

Styrelederen mener at noe av grunnen til at fakultetstyret blir så på sidelinjen i en sak som dette, er den organisasjonsmessige rollen og plasseringen fakultetstyret har.

— Men ville det ikke vært naturlig at styret fikk mer informasjon?

— Jo, det kan du si. Men selv har jeg fått svært lite informasjon og derfor har det ikke vært mulig for meg å gi bedre informasjon videre i fakultetstyret, sier Odlang.

Det har vært avholdt 3 fakultetsstyremøter og ett seminar siden i slutten av mai da bekymringsmeldingen ble sendt.

Etterlyser informasjon

Khrono har vært i kontakt med flere representanter i fakultetsstyret. Noen velger å ikke svare på henvendelser, andre sier de ikke har tid. Men professor på Institutt for produktdesign, Tore Gulden, sitter i fakultetstyret, og han bekrefter at fakultetstyrets medlemmer heller ikke har fått informasjon om saken, verken i forkant eller i etterkant av at fakultetsdirektøren fratrådte.

— Det er jo ikke slik at fakultetstyret skal involveres i personalsaker på fakultetet. Men når direktøren går på dagen føler jeg det er svært naturlig at det tilflyter fakultetstyret en orientering om saken. Jeg avventet seminaret i desember for å se om det ble en orientering der, men det skjedde altså ikke, sier Gulden.

Fakultetsdirektøren har vært naturlig til stede og hatt en sentral rolle på alle fakultetsstyremøter.

— Jeg kommer til å etterlyse informasjon på neste møte hvis ikke fakultets ledelse selv tar initiativ til å gi oss en orientering, sier Gulden.

Neste fakultetsstyremøte er 9. mars.

Klager på avslag om innsyn

Khrono har bedt om innsyn og merinnsyn i sakens dokumenter, som blant annet de omtalte dokumenter: Bekymringsmeldingen og psykolograpporten.

Høgskolen i Oslo og Akershus har avslått innsyn i alle dokumenter som omhandler saken med begrunnelse i at de er å regne som intern saksforberedelse samt at de er omfattet av taushetsplikt utifra personhensyn.

Med støtte i Norsk Presseforbunds tolkninger av offentlighetsloven har Khrono klaget på avslagene, og klagen er nå til behandling hos høgskolens ledelse. Khrono mener det ikke er anledning å unnta denne type dokumenter grunnet intern saksforberedelse.

Samtidig viser Khrono til at personhensynet for offentlig ansatte er snevrere enn for andre, med støtte både i justisdepartementets veileder til offentlighetsloven og praksis i lignende saker hos fylkesmannen. Der heter det blant annet at «…dette har sammenheng med at offentlige ansatte skal ivareta allmennhetens interesser, dette er ikke minst et viktig moment for offentlige ansatte i skolen».

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS