Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU og nå også leder av det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Foto: NTNU
Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU og nå også leder av det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Foto: NTNU

Sjefen over alle sjefer på digitalisering

Digital. I dag er Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU, oppnevnt til leder av det nye digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

​​Kunnskapsdepartementet la fram en egen digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017-2021 i 2017.

Fra 1. januar 2018 var Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning en realitet. Da ble daværende CERES, BIBSYS og en del av oppgavene til Uninett slått sammen.

Unit har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området.

Oppretter eget styret

Nytt denne uka er at man har nedsatt et styre, digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, som skal lede det overordnede digitaliseringsarbeidet for hele universitets- og høgskolesektoren.

Les også: Tolv etater er berørt når Isaksen omorganiserer fra 1. januar 2018

Styret består av 18 personer som er valgt fra ulike institusjoner og organisasjoner. Ida Munkeby, organisasjonsdirektør på NTNU, skal lede styret.

Blant disse er også Roar Olsen, administrerende direktør for Unit.

​Se også: Mandatet for det nye digitaliseringstyret

Samtidig med at styret ble oppnevnt ble det også stadfestet et mandat for styrets arbeid.

Sånn sett spiller dette BOTT-arbeidet fullt på lag med den jobben vi skal gå i gang med.

Ida Munkeby

— Setter kraft på digitalisering

Tirsdag 28. august hadde digitaliseringsstyret sitt første møte.

— Hva skal dette styret egentlig være?

Ida Munkeby starter:

— Jeg oppfatter at man har gjort mange forsøk rundt digitalisering og standardisering i sektoren, men at det nå blir satt litt ekstra kraft bak dette å finne nye løsninger. Unit er opprettet, og styret jeg skal lede er etablert. Vi skal både være et rådgivende organ for sektoren og Unit, men også kunne fatte egne vedtak, forklarer Munkeby.

Hun forteller at styret i første omgang skal fungere i ett år, og så skal ordningen evalueres.

— 18 personer i et styre er ganske mange?

— Nå var det ikke alle som var på plass i dag. Vi er bredt sammensatt med mange representanter fra sektoren, også fra enheter som er i grenselandet opp mot vår sektor, sier Munkeby.

— Godt første møte

Ida Munkeby sier hun er godt fornøyd med det første møtet, og at hun har med seg en rekke foroverlente personer med stor kompetanse på digitalisering.

— Hvordan henger dette arbeidet sammen med BOTT-samkjøringen på systemsiden?

Les også: Alle saker i Khrono om BOTT og nye løsninger

— Det har jo vært et viktig element i bestillingen fra departementet opp mot BOTT at løsningene vi utvikler skal kunne bli tatt i bruk av flere. Sånn sett spiller dette BOTT-arbeidet fullt på lag med den jobben vi skal gå i gang med, sier Munkeby.

BOTT-ansvarlig, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen, er da også representert i det nye styret.

I mandatet til digitaliseringsstyret står det blant annet at de skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og ha en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle.

Et annet sentralt punkt er å tilrå standardisering eller endringer innen lov/forskrift, organisering, arbeidsprosesser, løsningsarkitektur, tekniske- og datarelaterte standarder der dette er nødvendig for realisering av strategier.

— Skal realisere digitaliseringsstrategien

Roar Olsen kom fra stillingen som administrerende direktør i Uninett da han gikk på som sjef for det som først het tjenesteorganet og siden altså fikk navnet Unit.

Han var sterkt ønsket av Kunnskapsdepartementet som leder av den nye virksomheten. Han har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn.

Unit skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Les også: Skepsis mot felles administrativt it-system for alle

Roar Olsen, direktør Unit.
Roar Olsen, direktør Unit.

— Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Vårt mål er at universiteter og høgskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i desember 2017.

Vedtektene for det nye Unit

Dette er i vedtektene til Unit konkretisert som følgende oppgaver:

  • Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren.
  • Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester.
  • Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS