Trine Syvertsen leder styremøtet på OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Trine Syvertsen leder styremøtet på OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Følg styremøte på OsloMet direkte

Direkte. OsloMet hars tyremøte torsdag 24. oktober fra 10.30. Følg møtet direkte her.

Publisert   Sist oppdatert

Her er dagsorden for møtet. Streamen fra møtet finner du under dagsorden.

Vedtakssaker

  • 46-2019 - Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25
  • 47-2019 - Unntatt offentligheten iht.: Offl § 25
  • 48-2019 - Nedlegging av erfaringsbasert masterstudium i bibliotek - styring og ledelse (90 studiepoeng) og oppheving av graden
  • 49-2019 - Nedlegging av bachelorstudiet i barnevern - deltid (180 studiepoeng)
  • 50-2019 - Etablering av nye studieretninger i masterstudiet anvendt data- og informasjonsteknologi (120 studiepoeng)
  • 51-2019 - Instruks for internrevisjonen ved OsloMet
  • 52-2019 - Tertialrapport 2. tertial
  • 53-2019 - OsloMets innspill til Statsbudsjettet 2021

Diskusjonssaker

54-2019 - Langtidsplan og -budsjett 2020-2022 - justering av foreløpige rammer

55-2019 - Informasjonssikkerhet og personvern på OsloMet; status og plan for videre arbeid

Orienteringssaker

56-2019 a) - Protokoll Universitetsstyret 05.09.2019

56-2019 b) - Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling 29.08.2019

56-2019 b) - Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling 19.09.2019

56-2019 c) - Tilbakemelding fra etatsstyring med Kunnskapsdepartementet

56-2019 d) - Orientering om NOKUTs tilsyn med OsloMets systematiske kvalitetsarbeidet

56-2019 e) - Rektors orienteringer

Alle sakspapirer finner du her.

Her følger du styremøtet: