Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ble mandag orientert om universitetsprosess, diskuterte styrehonorar og fikk vite mer om digitalisering.(Bildet er fra et tidligere styremøte). Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ble mandag orientert om universitetsprosess, diskuterte styrehonorar og fikk vite mer om digitalisering.(Bildet er fra et tidligere styremøte). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Styremøte med mye temperatur og kritikk

Styreleder fikk økt honorar og styret utsatte prosessen for å bli universitet. Størst temperatur vakte sakene om digitalisering og studiebarometeret.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert etter møtet).

Khrono dekket som vanlig mandagens møte i høgskolestyret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) direkte (se feed i slutten av saken).

Det var et møte der kritikken satt løst på flere saker, og kritikken ble adressert i flere retninger, blant annet: Astrid Søgnen mente høgskolens resultater på studiebarometeret når det gjaldt lærerutdanning var urovekkende og ikke bygger tillit, Anton Havnes kritiserte prosessen rundt digitaliseringsprosjektet og rektor Curt Rice var bekymret over at det ble ansatt for mange ved HiOA som ikke har forskerkompetanse.  

Start bak lukkede dører 

Møtet startet med en lukket sesjon fra kl. 12.00-13.00 der det var lagt opp til at styret skulle evaluere seg selv og sin egen innsats de første seks månedene. To av de sentrale, og til tider ganske kritiske stemmene, i styret, Torger Ødegaard og Shahzad Rana, hadde begge forfall både til evalueringen og møtet. Vararepresentant for Ødegaard, Astrid Søgnen, møtte for første gang i høgskolestyret. Rana hadde ikke meldt fra, derfor var ikke vara Are Turmo innkalt.

Det ser ikke ut som om det stilles høye nok krav til studentene. Disse resultatene bygger ikke tillit. 

Astrid Søgnen

En del andre institusjoner kaller forsker 1 for <<research professor>>. Det er veldig fristende å gjøre det samme hos oss.

Curt Rice

Økt honorar til styreleder

Styret ga sin tilslutning til rektor Curt Rice’ forslag om å øke styreleders honorar med 32.000 kroner på grunn av stor arbeidsbelastning, og fordi Stortinget ennå ikke har behandlet departementets forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven der de foreslår at departementet skal fastesette styrehonorar. Styret vedtok også nye prinsipper for honorar som tilsier at honoraret blir avkortet dersom man ikke møter på styremøtene.

Styret sluttet seg også til rektors nye forslag til framdriftsplan for universitetssøknaden der man følger anbefalt prosess fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I praksis betyr det at man formelt sender søknad til høsten når nye kriterier for godkjenning foreligger.

(Foto: Tove Lie)

Søgnen: Dette er ikke godt nok!

Størst debatt og klarest synspunkter kom fram under orienteringssakene, der det ikke skulle fattes vedtak. Prorektor Nina Waaler presenterte noen sentrale funn for HiOA fra årets studiebarometer. Hun stilte selv spørsmål om resultatene var gode nok og svarte selv at hun mente at de ikke var det. 

— Det er ikke nok for HiOA å ligge på snittet med sektoren, vi må ligge over snittet, sa hun. 

Astrid Søgnen (bildet over), som er leder i utdanningsetaten i Oslo kommune sa seg hjertens enig: 

— Vi merker oss at man går tilbake på flere områder - er dette godt nok? 27 timer i arbeidsinnsats på lærerstudiene hver uke? Det er sterkt foruroligende all den tid studentene skal ut i arbeidslivet hvor en arbeidsuke er nærmere 40 timer! Dette ville jeg tatt tak i. Det ser ikke ut som om det stilles høye nok krav til studentene, sa hun og fortsatte:

—  Disse resultatene bygger ikke tillit. Det kan jeg si som øverste leder av så mange lærere i Oslo, og de fleste lærerkandidatene får vi fra nettopp HiOA. Dette er ikke godt nok, sa Søgnen.

Rice kritisk til tilsettinger

Under orientering fra tilsettingsutvalget for professorer, dosenter og forsker 1-stillinger, kom rektor Curt Rice med et hjertesukk: 

— Altfor mange blir tilsatt ved HiOA uten førstekompetanse, og det synes jeg er problematisk. Men det kan vi ta en annen dag. Førstestillinger er delegert til fakultetene, sa han.

Astrid Søgnen ba om en utdyping av dette. 

— Vi blir målt stadig vekk på hvor mange professorer vi har. Jeg skulle ønske at forsker 1 kunne kalles professor, men de tilfredsstiller bare krav til den tittelen utifra forskning og ikke pedagogikk og for undervisning. En del andre institusjoner kaller forsker 1 for «research professor». Det er veldig fristende å gjøre det samme hos oss, sa Rice og la til: 

— Det er en viktig diskusjon internt på HiOA om vekting av kompetanse på de som søker. Noen fakulteter vil til noen stillinger legge mer vekt på praksisfeltet, enn forskningskompetanse. Jeg mener at de som skal tilsettes i stilling der man skal bruke en del av stillingen sin til å forske, ha forskningskompetanse. Jeg mener at styret etterhvert må ha en større diskusjon om dette, sa rektor Rice.

Havnes kritisk til konsulentbruk

Professor Anton Havnes stilte seg svært kritisk til høgskolens bruk av private konsulenter til å lede prosjektet for digitalisering av utdanning ved HiOA. 

Se egen sak: Kritisk til konsulentbruk


Dagsorden for møtet finner du under vinduet for direkterapportering.

Khrono har omtalt noen av sakene på dagsorden tidligere:

Se også:

Dagens møte var det andre styremøtet i 2016. 13. januar var det et kort, lukket styremøte, der det ble ansatt direktør for virksomhetsstyring og organisasjon, Tone Irene Sandahl.

Les også: Sandahl ny direktør på HiOA

Live Blog Høgskolestyremøte 8. februar 2016

Vedtakssaker

 • Fremdrift og endret prosess for universitetsøknad
 • Delegasjon og innmelding av strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet 2016
 • Honorar for styreleder og styrets medlemmer

Orienteringssaker

 • Protokoll Høgskolestyret 15.12.2015
 • Protokoll Høgskolestyret 13-01-2016
 • Møtebok fra IDF-møtet 10.desember
 • Rapport fra Forskningsetisk utvalg 2015
 • Årsapport fra tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter i 2015
 • Studentombudets årsrapport 2015
 • Tildelingsbrev for 2016
 • Rektors orienteringer
 • Styrets møteplan 2016
 • Foreløpig saksplan for styret våren 2016
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS