Vi forventer en rettferdig demokratisk prosess

Publisert - Sist oppdatert
Universitetsledelsen ved UiO møtte studenter og ansatte på et allmøte denne uken for å orientere om stengningen av klinikkene på Psykologisk institutt. Foto: Ketil Blom

Universitetsledelsen ved UiO møtte studenter og ansatte på et allmøte denne uken for å orientere om stengningen av klinikkene på Psykologisk institutt. Foto: Ketil Blom

Vi setter vår lit til en rettferdig, demokratisk prosess i klinikksaken, skriver leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid og studentrepresentant i universitetsstyret, Kristine Berg Heggelund.

Det å erklære demokratiet for dødt var et uttrykk for dyp fortvilelse, da vi opplevde at det ble tatt avgjørelser som berører både studenter og ansatte utenfor demokratiske organer.

På det tidspunktet tydet alt på at universitetsledelsen hadde lagt ned alt håp om en rettferdig, demokratisk prosess. Ledelsen presenterte at de hadde bestemt at klinikken på Psykologisk institutt både skulle stenges på dagen, så flyttes vekk fra Universitetet i Oslo. I stedet for å rette opp i mangler hjemme, er tanken at problemene løses med å flytte.

La oss, som et tankesprang se om vi kan sammenligne prosessen som skjer nå med noe annet. La oss si at en hamburgerrestaurant måtte stenge virksomheten på dagen etter at de avdekket store feil og mangler. Det er utvilsomt riktig at restauranten må rette opp i forholdene, men er det ensbetydende med at de må flytte til et nytt lokale? Er det ensbetydende med at de må slutte med hamburgere og heller selge pizza? Nei, det er det ikke.

Feilene som er avdekket ved Psykologisk institutt er alvorlige. Hvis ikke dette rettes opp i, kan det i ytterste konsekvens bety kroken på døra. Vi er fullstendig enige i at det må ryddes opp. Men er opprydning ensbetydende med flytting til Lovisenberg diakonale sykehus? Er opprydning ensbetydende med å legge virksomheten inn under spesialhelsetjenesten? Nei, det er det ikke. Beslutninger må være pedagogiske og faglige, og gjøres i samråd med fagavdelingene og studentene.

Vårt krav om at saken må behandles et demokratisk valgt styre, har nå blitt oppfylt. Saken har blitt omgjort fra en orienteringssak til en vedtakssak på Universitetsstyrets neste møte. Saken skal endelig behandles i et demokratisk organ. Dette betyr altså at det er vår tur til å sette lit til demokratiet, på tross av at noen kanskje skulle sett den bli behandlet på lavere nivå først.

Det universitetsstyret konkret skal vurdere er hvorvidt de ønsker å gi universitetsdirektøren myndighet til å fremforhandle en avtale med et helseforetak, etter alle solemerker Lovisenberg, på vegne av dem. Deretter vil den fremforhandlede avtalen bli tatt tilbake til styret for et endelig vedtak om man skal inngå den eller ikke.

Vi forventer at universitetsledelsen vurderer alle aspekter ved saken og lytter til de involverte parter. Dette må innebære en vurdering av muligheten for å gjenåpne klinikken, etter at man har iverksatt tiltak slik Kluge-rapporten anbefaler.

Gode råd er dyre i en såpass vanskelig situasjon. Fremover vil universitetsledelsen møte med de tillitsvalgte lokalt og i Studentparlamentet annenhver uke, her vil vi bringe innspill og meninger til møtet og gjøre vårt ytterste for å få et godt resultat.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Trakassering. Rektor på Universitet i Oslo, Svein Stølen forteller at han er rystet i kropp og sjel av det omfanget av seksuell trakassering som nå avdekkes.

Mens studenter kommer og går, bidrar organisasjonskonsulentene i studentpolitikken tilkontinuitet. Det gjør dem helt sentrale i studentdemokratiet, skriver Irene Felde Olaussen ved Høgskolen i Østfold.

Ethvert vedtak i enhver organisasjon virker bare til det gjøres et annet vedtak, skriver førsteamanuensis emeritus Håkon Stødle, som mener kunstfakultetet på UiT bør forbli eget fakultet.