Lite praksis svekker studiekvaliteten

Publisert - Sist oppdatert
null Foto: Benjamin A. Ward/HiOA

null Foto: Benjamin A. Ward/HiOA

Vi utdanner i dag realister og teknologer med lavere kompetanse enn de kunne hatt, fordi praksis i undervisningen er fraværende, skriver leder i Tekna student, Karen Ane F. Skjennum.

Vi står i dag ovenfor en rekke utfordringer knyttet til energi, helseteknologi og klimatilpasning. For å løse disse utfordringene trenger vi dyktige teknologer og realister. Dessverre utdanner vi i dag realister og teknologer med lavere kompetanse enn de kunne hatt, fordi praksis i undervisningen er fraværende. Likevel ble realfag- og teknologistudier også i år glemt i statsbudsjettet. Det taper samfunnet på.

Praksis er viktig for å forstå teori. Laboratorieøvinger, realistiske jobbcaser, praksisperioder og andre studentaktive læringsformer gir studentene forståelse av hva som ligger bak teorien, og hvordan teorien kan brukes i det virkelige liv. I Studiebarometeret 2016 kommer det frem at studenter innen teknisk-naturvitenskapelige fag melder om størst bruk av forelesninger som undervisningsform. Praksis, laboratoriebruk og andre studentaktive læringsformer kommer dårlig ut.

Det hadde blitt reaksjoner om sykepleiere eller leger fortalte at de bare har tilegnet seg kunnskapen teoretisk – uten pasientkontakt eller praksis. Teknologer og realister som konstruerer bruer, utvikler nye materialer eller er fremtidens forskere på antibiotikaresistens, kan komme seg gjennom store deler av utdanningen uten praksis. Det bør bekymre flere enn politikerne.

Regjeringen skal ha skryt for god satsning på realfag i grunnskole og videregående skole. Mange spennende prosjekter har blitt startet opp for å øke interessen for teknologi og realfag blant barn og unge. Den helhetlige satsningen uteblir. Møtet med teoritunge timer i overfulle forelesningssaler på universiteter og høgskoler innbyr ikke til læring, og trolig er læringsutbyttet mindre enn det kunne vært.

Hvem skal skape verdiene og arbeidsplassene i fremtiden? Behovet for ny teknologi er umettelig. Tekna Student savner et tydelig investeringsløft som muliggjør studentaktive læringsformer, samt oppdatert infrastruktur på laboratorier og i undervisningsrom. Regjeringen må ta Norges fremtid på alvor. De beste teknologene og realistene utdannes når studentene blir utfordret og aktivisert gjennom undervisningen. Det tjener samfunnet på.

Tekna Student savner et tydelig investeringsløft som muliggjør studentaktive læringsformer.

Karen Ane F. Skjennum
Leder Tekna Student
debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Modeller. Det må ikke bli som i helseforetakene at et sjikt av bedriftsøkonomer og markedsorienterte byråkrater sitter med makta, skriver Noralv Veggeland ved Høgskolen i Innlandet.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.