Klimaforskning

Danner global allianse av universiteter for klima

Mener koronautbruddet viser at det er mulig å forene beslutningstakere og forskere også i kampen mot klimaendringene.

Fra skolestreik for klima foran Stortinget 22. mars 2019.
Fra skolestreik for klima foran Stortinget 22. mars 2019.
Publisert
Fakta

International Universities Climate Alliance (IUCA)

Disse universitetene er med i alliansen.

 • Arizona State University
 • Sorbonne University
 • University of Leeds
 • California Institute of Technology
 • TERI School of Advanced Studies
 • University of Manchester
 • China University of Geosciences
 • Texas A&M University
 • University of Melbourne
 • Cornell University
 • Universidade de São Paulo
 • University of Nairobi
 • Delft University of Technology
 • University of Bern
 • UNSW Sydney
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
 • University of Bremen
 • University of Reading
 • King’s College London
 • University of Bristol
 • University of Southampton
 • McGill University
 • University of East Anglia
 • University of Tasmania
 • Monash University
 • University of Edinburgh
 • University of the South Pacific
 • Nanjing University
 • University of Exeter
 • University of Waikato
 • National University of Singapore
 • University of Ghana
 • University of Washington
 • New York University
 • University of Helsinki
 • Utrecht University
 • Oregon State University
 • University of Hong Kong
 • Penn State University
 • University of Illinois

— Med ulike vitenskapelige og myndighetsrelaterte rapporter som demonstrerer hvordan klimaendringene forårsaker mer ekstreme hendelser, er det forståelig at folk er frustrerte over mangel på politikk og lederskap for å takle dette.

Ordene tilhører Matthew England, professor og klimaforsker ved University of New South Wales (UNSW) i Sydney.

Campuser verden over er stengt. Universiteter har flyttet undervisningen til digitale kanaler. Midler og forskning rettes inn mot krisen som er utløst av det nye koronaviruset.

Samtidig retter nå 40 universiteter fra 18 land, på seks kontinenter, blikket mot en annen krise.

Ville ikke utsette

Denne uka lanserte de, etter måneder med arbeid, International Universities Climate Alliance (IUCA), en global allianse av universiteter med hårete mål om å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger og press for handling.

De advarer mot å utsette arbeidet med å begrense skadene fra klimaendringene.

— Det er et presserende og pågående behov for å begrense skadene og bedre beslutningstakingen, sier England om hvorfor de ikke har utsatt lanseringen av alliansen i en tid preget av Covid-19.

I en tekst signert av Matthew England og Ian Jacobs, som er rektor ved universitetet, skriver de også at «pandemien har forent beslutningstakere og den globale vitenskapssektoren på en måte vi ikke har sett før. Det viser at det samme kan bli gjort for klimaendringene».

Sammeligner med Covid-19

I teksten, publisert i Times Higher Education, viser de også til at det er blitt gjort sammenligninger mellom Covid-19 og klimaendringene med tanke på virkningen av dem det som kreves for å bekjempe dem.

«Begge er enorme spørsmål som det globale samfunnet står overfor — en med katastrofale følger nå, den andre med katastrofale følger som vil spilles ut saktere og i flere generasjoner», skriver de.

Klimaforebygging og utslippsreduksjoner er blitt motarbeidet i mer enn 40 år, fortsetter de og viser til eksempler på hvordan det investeres i tiltak for å beskytte seg mot konsekvensene.

«Dette er viktig arbeid, men omfanget av tilpasninger blir ubegripelig om ikke sikrer reduksjon av utslippene», skriver de.

Sikter seg inn mot forhandlinger

Ifølge England handler det om å bidra til at beslutningstakere skal «ha bedre tilgang til, og forståelse av, forskningsbasert fakta om konsekvenser av klimaendringene, tilpasning og, aller viktigst, skadebegrensning».

De sikter seg inn ikke bare mot nasjonal politikkutvikling, men også internasjonale forhandlinger.

Så hva betyr det i praksis? Hva skal de faktisk gjøre?

— Den sentrale rollen til alliansen er å kommunisere forskning fra medlemsuniversitetene, ikke å stå for forskningsaktiviteter direkte, sier England til Khrono.

Ideen er ifølge professoren å være vertskap for en forskningsrettet samling i løpet av året og få på plass et felles dokument. Der skal det pekes ut nøkkelområder for forskning og utvikling de mener trenger oppmerksomhet globalt, samt konkrete anbefalinger for handling.

Det overordnede målet er ifølge England å servere forskning, en pålitelig stemme og et akademisk lederskap rundt klimaendringer, for å bidra til fortgang i handling globalt. De skal blant annet «kommunisere, fremme og levere tilgang på evidensbaserte tiltak for å få ned globale karbonutslipp», «dele kunnskap og praksis» og «hjelpe medlemsuniversitetene til å kartlegge og redusere egne karbonavtrykk».

Venter flere i alliansen

I tillegg til det australske universitetet, som står i front for prosjektet, består alliansen av universiteter som Sorbonne Université i Paris, University of Nairobi, University of H0ng Kong, Arizona State University, California Institute of Technology, Nanjing University og University of Edinburgh.

De venter at flere universiteter skal slutte seg til, men professor Matthew England vil ikke gi Khrono noe klart svar på om de har vært i kontakt med norske universiteter om alliansen.

— Tilnærminger og kommunikasjon med mulige medlemmer er ikke noe vi gjør offentlig på et så tidlig stadium for alliansen, sier han.

Powered by Labrador CMS