Ny lov om statens ansatte er klar

Publisert - Sist oppdatert
Leder i Forskerforbundet Peter Aaslestad, eder for UHR, Vidar L Haanes og NSO-leder Marianne Andenæs. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Leder i Forskerforbundet Peter Aaslestad, eder for UHR, Vidar L Haanes og NSO-leder Marianne Andenæs. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Tirsdag la Kommunalkomiteen fram innstilling til ny lov om statens ansatte.

Tirsdag 6. juni la Kommunalkomiteen fram sin innstilling til den nye loven om statens ansatte. Den skal opp til behandling mandag 12. juni.

Blant annet Forskerforbundet har vært opptatt av at loven må ta grep for å senke antallet midlertidige ansatte i staten. Ifølge Forskerforbundet er det opp mot 25 prosent midlertidige ansatte på noen universiteter, mens snittet i arbeidslivet forøvrig ligger rundt 8 prosent.

Komiteen strammer inn

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad er glad for at Kommunalkomiteen strammer inn regjeringens forslag.

- Komiteen understreker at statens særpreg ikke skal innebære en videre adgang til midlertidige ansettelser staten enn i arbeidslivet for øvrig. I tillegg ber den regjeringen stramme inn forskriften, så loven i større grad harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Vi skulle gjerne sett en enda klarere lov, men dette er gode endringer, sier Aaslestad i en pressemelding.

Følger utviklingen tett

- Det er fortsatt uklarheter i loven, som gjør det nødvendig å følge nøye med. Vi skal være en utålmodig pådriver i arbeidet for flere faste ansettelser, både på den enkelte institusjon og nasjonalt. Første skritt vil være å påse at departementet lager en forskrift som er i tråd med Stortingets klare intensjoner, og ikke bidrar til å uthule den nye loven, avslutter Aaslestad.

(På bildet: Petter Aaslestad. Foto Ketil Blom/Khrono)

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.