HiOA vil teste system for automatisk begrunnelse

Publisert - Sist oppdatert
Studiedirektør Marianne Brattland ønsker å teste ut et system for automatisk begrunnelse på eksamen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studiedirektør Marianne Brattland ønsker å teste ut et system for automatisk begrunnelse på eksamen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studiedirektør Marianne Brattland på Høgskolen i Oslo og Akershus ble tirsdag presentert for Omid Mirmotaharis system for automatisk individuell begrunnelse. Nå vil hun teste det ut på høgskolen allerede til høsten.

Studiedirektør Marianne Brattland ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) besøkte tirsdag Omid Mirmotahari, førsteamanuensis på Universitetet i Oslo

Han kan ha funnet fram til det optimale systemet for en individuell, automatisk begrunnelse ved eksamen.

— Det er ikke noe problem å legge opp systemer som automatiserer store deler av sensurprosessen, og som automatisk sender ut begrunnelse til studentene. Men mitt system lager en tre-siders individuell automatisk generert faglig begrunnelse og tilbakemelding - uten å bruke mer tid enn det sensorene bruker i dag.

Les om systemet: Fremtidens sensur er her

Veldig begeistret

Det hadde vært spennende å ha fått igang en pilot til høsten.

Marianne Brattland
Studiedirektør, HiOA

— Ja, vi var på besøk hos ham og fikk demonstrert løsningen hans, bekrefter studiedirektør Marianne Brattland, og legger til:

— Og vi er veldig begeistret.

Mirmotahari sier til Khrono at han nå har fått henvendelser fra en rekke utdanningsinstitusjoner som ønsker å lære mer om systemet hans.

Både Høgskolen i Sørøst-Norge, Høyskolen Kristiania og HiOA har kontaktet ham. I tillegg er han invitert til Ålesund for å holde foredrag på en instituttworkshop.

— Nå har vi invitert Mirmotahari inn i vårt program for digitalisering av utdanningen. Og vi ønsker å sette i gang et pilotprosjekt på HiOA, sier Brattland.

Flott om dette er løsningen

Brattland hadde blant annet med seg prosjektleder for digital eksamen, Irene Lona, og Nina Bjerketveit Ødegaard, høgskolelektor på institutt for fysioterapi på HiOA.

— Ødegaard var også veldig begeistret, så kanskje det er der vi vil sette i gang piloten, spekulerer studiedirektøren og presiserer at ingenting er avgjort enda.

Brattland forklarer at det er mange studenter som ønsker begrunnelse på eksamen, og at dette er krevende og koster mye.

— Så om dette systemet er løsningen hadde det vært flott, sier hun.

— Når håper dere å ha en pilot i gang?

— Det hadde vært spennende å ha fått igang en pilot til høsten. Det er i alle fall målet, svarer hun.

Brattland forklarer at dette først skal tas inn i program for digitalisering av utdanningen, før man deretter må ta stilling til et eventuelt pilotprosjekt.

Krevende system

Brattland forteller at systemet er ganske krevende for lærerne i forkant, og at det godt kan hende at det for kull på 20 studenter er like greit å skrive individuelle begrunnelser.

— Og det stiller store krav til utarbeidelsen av eksamensoppgaven, som man jo gjør uansett, men systemet vil avdekke det om det ikke skjer.

— Det er jo en positiv konsekvens om det avdekkes for svake eksamensoppgaver?

— Ja, det er jo veldig bra.

Hun understreker at det er viktig at systemet ikke oppfattes som en automatisk begrunnelse, at det sørges for at man får en individuell begrunnelse, og at man oppnår videre læring.

 

Fakta

Rett til begrunnelse

Her er et utdrag fra Lov om universiteter og høyskoler:

§ 5-3.Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse 

Punkt 1

Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort.

Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

Punkt 2-2

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Ordbok. Universitetet i Bergen har lyst ut fem leksikografstillingar. Jobben deira vert å oppdatera og revidera ordbøkene.

#metoo. Rektor ved Rochester universitet i New York går av etter strid om håndtering av anklager om seksuell trakassering. 450 akademikere oppfordrer til boikott av universitetet og varslere går rettens vei etter at en granskingsrapport frikjenner ledelsen.