Leverer ikke nok tannteknikere

PublisertFredag, 9. september 2016 - 9:46-OppdatertFredag, 9. september 2016 - 9:46
Utdanningen i tannteknikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus er den eneste i landet, men ifjor gikk det bare ut 8 studenter. Til sammenligning er departementets minstekrav at det skal gå ut 20.
Kandidater. Høgskolen i Oslo og Akershus greier hverken å utdanne nok barnehagelærere eller tannteknikere. Det får høgskolen påpakning fra Kunnskapsdepartementet for.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har 19 utdanninger innen helsefag og lærerutdanning, der Kunnskapsdepartementet har satt et minstekrav til hvor mange som skal utdannes. På sju av utdanningene greide ikke høgskolen å oppfylle kravet ifjor.

Det gjelder blant annet barnehagelærerutdanningen, der det skulle kommet ut 323 ferdig utdannede barnehagelærere ifjor, mens resultatet ble 279. På utdanningen i tannteknikk, som HiOA er alene om i landet, gikk det bare ut 8 ifjor. Her var kravet 20. Også på fem andre utdanninger ble det utdannet for få.

Var innkalt til eieren

24. mai var ledelsen og styremedlemmer ved HiOA innkalt til etatstyringsmøte med sin eier, Kunnskapsdepartementet. Dette er et møte departementet har med alle universiteter og høgskoler til annethvert år. I sommer kom tilbakemeldingen fra departementet, og der får HiOA streng beskjed om å sørge for at det blir utdannet nok kandidater på alle utdanningene som har kandidatmåltall, det vil si minstekrav til hvor mange som skal utdannes.

Departementet lister opp fire områder som HiOA må forbedre seg på, og oppfylling av kandidatmåltallene er et av dem.

Les også: HiOA må bli bedre på (minst) fire områder

I tilbakemeldingen som HiOA-styret fikk på bordet 6. september påpeker departementet at blant annet flere av lærerutdanningene ikke oppfyller minstekravet til antall kandidater. Det gjelder spesielt barnehagelærerutdanningen, der det gikk ut 279 ifjor, mens kravet var 323. Også på grunnskolelærerutdanning, trinn 1-7, ble det for få ferdige lærere ifjor, 136 sammenlignet med et minstekrav på 151. Dessuten ble det litt for få som ble ferdig med praktisk/pedagogisk utdanning.

«Departementet legger til grunn at HiOA oppfyller de måltall departementet fastsetter», er beskjeden HiOA får i brevet fra departementet.

Gjelder også UiO

Seniorrådgiver Anne Sofie Holter i departementets kommunikasjonsavdeling sier at HiOA ikke er alene om å få beskjed om at kandidatmåltallene må oppfylles.

— Det er flere institusjoner som på enkelte utdanninger ikke fullt ut fyller de fastsatte kandidatmåltallene og som har fått tilsvarende tilbakemelding som Høgskolen i Oslo og Akershus, skriver hun i en epost.

En av disse er Universitetet i Oslo (UiO), som etter sitt møte med departementet 3. juni også har fått beskjed om å sette inn tiltak for å oppfylle kandidatkravene. Her er det flere helsefag, lektorutdanningen og praktisk/pedagogisk utdanning som ikke får ut det antallet som departementet har fastsatt.

Ujevne tall

Studiedirektør Marianne Brattland på HiOA (bildet under) sier at kandidatmåltallene er litt vanskelige tall å måles på, fordi ikke alle studenter blir ferdig på normert tid og dermed blir antallet kandidater som går ut litt ujevnt fra år til år.

(Foto: Nicklas Knudsen)

— I den ideelle verden fullfører alle på normert tid, men slik er det ikke i virkeligheten, og dermed kan tallene variere en del på den enkelte utdanning. Totalt sett ligger likevel HiOA godt an når det gjelder antall kandidater som går ut fra disse utdanningene, sier hun.

Selv om HiOA hadde for få kandidater på 7 utdanninger, ligger høgskolen omtrent på kandidatmåltallet hvis man ser alle 19 utdanninger under ett.

Vil ha bedre gjennomføring

Brattland trekker fram utdanningen for tannteknikere, der antall ferdig utdannede bare ble 8, sammenlignet med et minstekrav på 20. På en annen liten utdanning, den for døvetolker, gikk det ut 15 kandidater ifjor, mens kravet var 20. Og når det gjelder barnehagelærere skulle 323 blitt ferdige ifjor, men resultatet ble 279.

— Vi har et aktivt forhold til kandidatmåltallene og er opptatt av å levere på disse. Generelt jobber vi for at flere studenter skal gjennomføre på normert tid,. Det er en viktig del av kvalitetsarbeidet vårt, og det gjelder også disse 19 utdanningene. Hvis flere gjennomfører på normert tid betyr det at antall ferdige kandidater blir jevnere fra år til år, sier hun.

Departementet følger opp

Universiteter og høgskoler må selv i i sine årsrapporter vurdere om de har nådd kandidatmålene, forklarer avvik og vurderer eventuelle tiltak for å øke antallet kandidater. Det opplyser Anne Sofie Holter i departementet. Hun sier at avvikene blir drøftet i etatsstyringsmøtene.

— Eventuelle fravik kan bli omtalt i tilbakemeldingsrapporten fra etatsstyringsmøtene. På denne måten kan departementet følge opp utviklingen i kandidatmåltall i kommende års etatsstyringsmøter, sier Holter.

Fakta

Kandidatmåltall

Kandidatmåltallene sier hvor mange kandidater som skal gå ut fra helse- og lærerutdanninger for å møte samfunnets behov.

Ble innført i 2014 og erstattet tidligere aktivitetskrav på utdanningene.

I 2016 er det 25 utdanninger ved 30 universiteter og høgskoler som har fått kandidatmåltall.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde 19 utdanninger kandidatmåltall i 2015, og av disse var det 7 som ikke fikk ut nok kandidater.

De 7 utdanningene med for få kandidater er (måltallet i parentes):

 • Bioingeniør: 44 kandidater (50)
 • Døvetolk: 15 kandidater (20)
 • Radiograf: 28 kandidater (34)
 • Tannteknikk: 8 kandidater (20)
 • Barnehagelærer: 279 kandidater (323)
 • Grunnskolelærer trinn 1-7: 136 kandidater (131)
 • Praktisk pedagogisk utdanning: 168 kandidater (181)

Sykepleieutdanningene ved HiOA fikk ut 491 kandidater i 2015, mens måltallet var 492. De andre 11 utdanningene lå enten over eller akkurat på måltallet.

Kilde: HiOAs studieadministrasjon og Orientering om statsbudsjettet 2016 fra KD

 

Så mange trengs i 2016

Kunnskapsdepartementet har satt opp måltall for hvor mange kandidater som skal utdannes på 30 helsefag- og lærerutdanninger. Totalt for landet skal følgende antall utdannes i 2016:

 • Spesialsykepleiere (ABIOK): 641
 • Audiografer: 29
 • Bioingeniører: 208
 • Døvetolker: 60
 • Ergoterapeuter: 188
 • Kliniske ernæringsfysiologer: 56
 • Farmasøyter, bachelor: 62
 • Farmasøyter, master: 117
 • Fysioterapeuter: 271
 • Jordmødre: 134
 • Leger: 546
 • Tannleger: 139
 • Psykologer, profesjonutdanning: 262
 • Radiografer: 154
 • Sykepleiere: 3477
 • Tannteknikere: 20
 • Tannpleiere: 102
 • Vernepleiere: 743
 • Barnehagelærere: 1825
 • Grunnskolelærere, trinn 1-7: 1126
 • Grunnskolelærere, trinn 5-10: 787
 • Integrert fem-årig lærerutdanning: 334
 • Praktisk pedagogisk utdanning: 1921
 • Faglærere: 361
 • Yrkesfaglærere: 173

Kilde: Orientering om statsbudsjettet 2016 for universiteter og høgskoler, Kunnskapsdepartementet

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Kandidatmåltall

Kandidatmåltallene sier hvor mange kandidater som skal gå ut fra helse- og lærerutdanninger for å møte samfunnets behov.

Ble innført i 2014 og erstattet tidligere aktivitetskrav på utdanningene.

I 2016 er det 25 utdanninger ved 30 universiteter og høgskoler som har fått kandidatmåltall.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde 19 utdanninger kandidatmåltall i 2015, og av disse var det 7 som ikke fikk ut nok kandidater.

De 7 utdanningene med for få kandidater er (måltallet i parentes):

 • Bioingeniør: 44 kandidater (50)
 • Døvetolk: 15 kandidater (20)
 • Radiograf: 28 kandidater (34)
 • Tannteknikk: 8 kandidater (20)
 • Barnehagelærer: 279 kandidater (323)
 • Grunnskolelærer trinn 1-7: 136 kandidater (131)
 • Praktisk pedagogisk utdanning: 168 kandidater (181)

Sykepleieutdanningene ved HiOA fikk ut 491 kandidater i 2015, mens måltallet var 492. De andre 11 utdanningene lå enten over eller akkurat på måltallet.

Kilde: HiOAs studieadministrasjon og Orientering om statsbudsjettet 2016 fra KD

 

Så mange trengs i 2016

Kunnskapsdepartementet har satt opp måltall for hvor mange kandidater som skal utdannes på 30 helsefag- og lærerutdanninger. Totalt for landet skal følgende antall utdannes i 2016:

 • Spesialsykepleiere (ABIOK): 641
 • Audiografer: 29
 • Bioingeniører: 208
 • Døvetolker: 60
 • Ergoterapeuter: 188
 • Kliniske ernæringsfysiologer: 56
 • Farmasøyter, bachelor: 62
 • Farmasøyter, master: 117
 • Fysioterapeuter: 271
 • Jordmødre: 134
 • Leger: 546
 • Tannleger: 139
 • Psykologer, profesjonutdanning: 262
 • Radiografer: 154
 • Sykepleiere: 3477
 • Tannteknikere: 20
 • Tannpleiere: 102
 • Vernepleiere: 743
 • Barnehagelærere: 1825
 • Grunnskolelærere, trinn 1-7: 1126
 • Grunnskolelærere, trinn 5-10: 787
 • Integrert fem-årig lærerutdanning: 334
 • Praktisk pedagogisk utdanning: 1921
 • Faglærere: 361
 • Yrkesfaglærere: 173

Kilde: Orientering om statsbudsjettet 2016 for universiteter og høgskoler, Kunnskapsdepartementet

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Debattstil. Hvordan unngå avsporinger, usakligheter og uvennskap i debatter? Lars Rune Halvorsen og John A. Løkke ved Høgskolen i Østfold gir deg debattreglene. 
Meninger · Matematikk. Firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene må ha vært en arbeidsulykke blant byråkratene i Kunnskapsdepartementet som det dessverre har gått prestisje i, mener høgskolelektor Geir Martinussen ved Høgskolen i Oslo og Akerhus 
Klasserom undervisning fysikk
Meninger · Femårig. Her er fire gode grunner for at endringen til femårig lærerutdanning er nødvendig og positiv for skolen, skriver dekan Knut Patrick Hanevik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Karriere

Campus

Samfunn