Korona

Avlyser undervisningen på campus flere steder i landet

13 universiteter og høgskoler avlyser deler av eller all undervisningen på campus. Rundt 107.000 studenter rammet.

Handelshøyskolen BI var først ute med å avlyse all fysisk undervisning i dag.
Handelshøyskolen BI var først ute med å avlyse all fysisk undervisning i dag.
Publisert Oppdatert

PS! Fra og med torsdag klokken 10.00 vil alle oppdateringer komme i denne saken.

Flere universiteter og høgskoler tar nå drastiske grep og avlyser fysiske forelesninger. De går alle lenger enn de offisielle rådene fra norske helsemyndigheter.

Slik ser det ut onsdag kveld:

Fra og med torsdag er all klasseromsundervisning og alle forelesninger avlyst ved Handelshøyskolen BI for rundt 20.000 studenter. Undervisning vil nå gå digitalt.

Universitetet i Agder opplyser i kveld at de stenger i alle fall torsdag og fredag.

OsloMet gjør det samme for sine rundt 20.000 studenter, og at all digital undervisning skal være i gang senest 23.mars.

Høgskolen i Østfold stopper all undervisning torsdag og fredag. Undervisningen vil fra mandag 16. mars gjennomføres nettbasert inntil ny beskjed blir gitt.

Ved NLA Høgskolen avlyses det meste av undervisningen med fysisk tilstedeværelse på NLA Høgskolen.

Samisk høgskole stopper campus-undervisning og går over på nettundervisning.

Høyskolen Kristiania varsler også at de avlyser all undervisning på campus, både ved selve høgskolen og ved sin fagskoleavdeling Fagskolen Kristiania.

Høgskolen i Innlandet bekrefter også onsdag kveld at de stanser all campusbasert undervisning fra torsdag 12. mars.

Nord universitet har besluttet å avlyse all fysisk undervisning/forelesninger på våre studiesteder torsdag 12. mars og fredag 13. mars.

NMBU meldte rett før midnatt onsdag at også de avlyser all undervisning på campus så langt det lar seg gjøre.

Lovisenberg diakonale høgskole avlyser fra mandag.

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen avlyser undervisning ved medisinsk fakultet i ti dager. De avlyser også all fysisk undervisning med mer enn 100 deltakere, og forsøker gjøre undervisningen digitalt.

Totalt har de berørte universitetene, høgskolene og fakultetene rundt 107.000 studenter og godt over 10.000 ansatte.

OsloMet: — Ny fase

— Vi er i en ny fase av smittespredningen av koronaviruset. Helsen til våre studenter og ansatte er vår høyeste prioritet. Vi tar vår del av ansvaret for å forhindre og begrense smitte i befolkningen, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene, sier rektor ved OsloMet, Curt Rice, ifølge en melding på hjemmesiden til universitetet.

Digital undervisning skal settes i gang så fort som mulig og senest innen 23. mars.

— Omleggingen starter allerede på mandag, sier direktør ved OsloMet, Asbjørn Seim til Khrono.

NMBU i Ås meldte rett før midnatt onsdag at også de stopper all undervisning ved campus med umiddelbar virkning. Det jobbes iherdig med å tilrettelegg for alternative undervisningsformer ved fakultetene. Ytterligere praktiske avklaringer vil komme fortløpende, heter det på hjemmesiden.

BI, Høyskolen Kristiania og Høgskolen i Østfold vil undervise digitalt

Selv om BI kutter campusundervisning, vil de undervise digitalt.

Det opplyser rektor Inge Jan Henjesand i en epost til de ansatte onsdag ettermiddag. Khrono har også fått dette bekreftet av BI.

BI-campusene er fortsatt åpne for studenter, som ønsker å lese og forberede seg der. I e-posten står det at BI ønsker å forhindre spredning av Korona-viruset både for sine ansatte og studenter, men og i resten av samfunnet.

Høyskolen Kristiania opplyser også at de nå avlyser all undervisning. «All stedbasert undervisning på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania avlyses fra og med torsdag 12. mars. Undervisning blir gjennomført nettbasert så fort som mulig og senest innen mandag 16. mars», heter det i en pressemelding.

Også Høgskolen i Østfold vil undervise digitalt, men først fra mandag. Torsdag og fredag er undervisningen avlyst, og rektor og professor i helsevitenskap, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen anbefaler andre å gjøre det samme.

NMBU har flere i karantene

NMBU innstiller all campus-basert undervisning med øyeblikkelig virkning, så langt det er praktisk mulig. Det jobbes iherdig med å tilrettelegg for alternative undervisningsformer ved fakultetene. Ytterligere praktiske avklaringer vil komme fortløpende, heter det på hjemmesidene deres.

Ifølge VG har NMBU sju ansatte er i karantene, en student og en ansatt er smittet av koronaviruset. Studenten har vært i karantene fem dager før utbrudd og er fortsatt i karantene, den ansatte har ikke vært på campus.

NLA og USN stopper all fysisk undervisning

NLA Høgskolen skriver i en epost til Khrono at fra i torsdag 11. mars, blir det meste av undervisningen med fysisk tilstedeværelse på NLA Høgskolen avlyst. NLA legger til rette for alternativ virtuell/digital undervisning.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som har en ansatt og en student som har fått påvist koronasmitte, avlyser all campusbasert undervisning torsdag og fredag. Det skriver USN på egne nettsider.

Digital undervisning går som planlagt, og fra mandag skal både undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Dersom det ikke er mulig, vil undervisningen bli avlyst. Avlysningen torsdag og fredag gjelder også obligatorisk undervisning.

USN skriver at studenter som er i praksis fortsetter ut praksisperioden, og skal følge de rådene og retningslinjene som gjelder på praksisstedet.

UiA avlyser torsdag og fredag

Også Universitetet i Agder avlyser undervisningen sin, både i Kristiansand og Grimstad.

– Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og Fylkesmannen i Agder har i dag kommet med en sterk anmodning å ta situasjonen på alvor og at vi nå har et mulighetsrom for å redusere spredningen av viruset. Denne dugnaden vil UiA selvsagt bidra til, og derfor iverksetter vi umiddelbart disse tiltakene, sier Sunniva Whittaker i en pressemelding.

Nord universitet avlyser torsdag og fredag

Nord universitet har besluttet å avlyse all fysisk undervisning/forelesninger på sine studiesteder torsdag 12. mars og fredag 13. mars.

Disse to dagene skal brukes for å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning.

  • Studenter som fra før har nettbasert undervisning disse dagene, kan delta på denne undervisningen som normalt.
  • All samlingsbasert undervisning med fysiske samlinger utgår hele uke 12.

Mer informasjon fra Nord blir klart i løpet av helgen.

Lovisenberg diakonale høgskole

All undervisning avlyses 12. og 13. mars.

Fra førstkommende mandag vil undervisning i høgskolens lokaler erstattes med alternative læringsmetoder og nettbaserte undervisningsformer, skriver skolen på sine sider.

Medisinstudenter ved UiB må holde seg borte

Onsdag i firetiden ble det og sendt ut en e-post til alle studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen som informerer om at all campus-undervisning for medisinstudenter stoppes. Dette har ledelsen nå kommet fram til med bakgrunn i koronasitusjonen.

All undervisning for flere enn 100 studenter avlyses også og skal skje digitalt.

I eposten til studentene ved medisinsk fakultet heter det:

«Studenter ved ALLE studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus,» står det.

Det arbeides med nye løsninger for audiovisuell kommunikasjon mellom undervisere og studenter, står det.

Alle eksamener går foreløpig som planlagt. Ordningen ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen gjelder fra og med torsdag 12. mars kl 08 og foreløpig til og med fredag 20. mars 2020.

Medisinstudenter ved UiO må og bli hjemme

Også ved Universitetet i Oslo avlyses all undervisning ved Det medisinske fakultet fra og med torsdag 12. mars til 23. mars. Alminnelige regler for deltakelse på obligatorisk undervisning er inntil videre satt til side.

nettsidene til fakultetet står det at dette ikke gjelder studenter som er i praksis i modul 5 og modul 7 på profesjonsstudiet i medisin.

Fakultetet vil komme med løsninger som sikrer studentene den nødvendige undervisning.

Alle arrangementer i fakultetets regi avlyses. Fakultetet fraråder deltakelse på andre arrangementer.

Studieturer, kurs eller konferanser til risikoområder og områder med vedvarende smittespredning er ikke tillatt for studenter ved fakultetet.

Powered by Labrador CMS