— Jeg har ikke vurdert min egen stilling. Jeg tar utfordringen med å rydde opp, sier dekan Petter Øyan etter at en psykolograpport konkluderer med at det ikke er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på fakultetet han leder.
— Jeg har ikke vurdert min egen stilling. Jeg tar utfordringen med å rydde opp, sier dekan Petter Øyan etter at en psykolograpport konkluderer med at det ikke er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på fakultetet han leder.

Dekan ber om tid til å løse krise og bedre arbeidsmiljøet

Avgang. Dekan Petter Øyan ber sine ansatte om tålmodighet for å få løst «..en umiddelbar krise» og det psykologer mener er et «ikke fullt forsvarlig arbeidsmiljø» ved fakultetet han leder.

Publisert Oppdatert

Denne artikkelen er mer enn et år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge en epost som dekan Petter Øyan sendte ut til ansatte torsdag 18.desember, konkluderer en psykolograpport blant annet med at det har vært et «ikke fullt forsvarlig arbeidsmiljø» i fakultetsadministrasjonen og at det må ryddes opp i den umiddelbare krisen på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

— Jeg tar utfordringen med å rydde opp, sier dekan Øyan til Khrono.

Direktør gikk på dagen

Tidlig i desember gikk direktøren ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Birger Emblem (69), av på dagen. 11 ansatte samt en fagforeningsleder og verneombudet i fakultetetsadministrasjonen hadde et halvt år tidligere sendt en bekymringsmelding til høgskolens toppleder, Ann Elisabeth Wedø.

Det første jeg tenkte når jeg hørte om dette var: Hadde jeg bare visst, så kunne jeg gjort noe med det.

Petter Øyan

Der skal det ha blitt uttrykt sterk bekymring for arbeidsmiljøet, organisering og ledelseskulturen ved fakultetet. 2. november kom rapporten fra det eksterne konsulentfirmaet, Psykologbistand AS, som i løpet av høsten var hyret inn for å kartlegge arbeidsmiljøet og intervjue de mest berørte, nærmere 40 ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Dekan ukjent med problemer

Rapporten og all annen korrespondanse rundt saken, er hemmeligstemplet, men ifølge en epost som dekan Øyan sendte ut torsdag 18. desember, konkluderer rapporten blant annet med at det har vært et «ikke fullt forsvarlig arbeidsmiljø» i fakultetsadministrasjonen og at det må ryddes opp i den umiddelbare krisen på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Dekan, og øverste leder på fakultetet, Petter Øyan, sier til Khrono at han er overrasket over det som nå har kommet fram.

Jeg kjenner igjen beskrivelsen i konklusjonen når jeg ser den, men det er mange muligheter for nyan=seringer der.

Petter Øyan

— Jeg har ikke har vært kjent med noen arbeidsmiljøproblemer ved fakultetet før jeg ble orientert om dette av høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, som hadde mottatt en bekymringsmelding fra tilsatte ved fakultetet i slutten av mai, sier Øyan.

— Jeg så ikke dette komme og ble veldig overrasket, sier han.

Uro og frustrasjon blant de ansatte

Fakultetsdirektørens brå avgang og psykolograpporten har skapt uro blant de ansatte. Leder av NITO-gruppa (fagforeningen til ingeniørene) ved fakultetet, Øystein Andersen, har blant annet i et innlegg i Khrono uttrykt misnøye med prosessen og mangelen på informasjon. Han mener det er uverdig at en som har vært leder så lenge som direktør Birger Emblem må trekke seg fra jobben på en slik måte som ble gjort her.

«Jeg synes dette har vært en uklar og uryddig prosess, og forventer at en ansvarlig leder tar grep og gir de ansatte klare og entydige meldinger hva som egentlig har foregått. Nå er det bare spekulasjoner og frustrasjoner blant de ansatte», skrev Andersen.

Les også: Reagerer på uryddig prosess

Dekan Øyans informasjon rett før jul, en «Orientering om arbeidsmiljøsaken i fakultetsadministrasjonen ved TKD», ga litt mer informasjon. Der orienterte han om hvordan den eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet blant de ansatte i fakultetsadministrasjonen hadde blitt gjennomført, at de fleste hadde deltatt og skriver blant annet at:

«Kartleggingen konkluderer med at det ikke har vært et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen. På bakgrunn av konklusjonen i rapporten er det nødvendig å få til en endring. »

Krise krever bedring av psykososialt arbeidsmiljø

Ifølge Øyans skriftlige orientering er dette et arbeid som vil bli høyt prioritert, men at det er nødvendig å vise tålmodighet og bruke noe tid for å få på plass gode løsninger og tiltak.

Han skriver videre at sentrale oppgaver den nærmeste tiden blant annet vil bli:

  • Bedriftshelsetjenesten, Stamina Census, er bedt om å bistå gjennom den første fasen både med å hjelpe miljøet til å håndtere den umiddelbare krisen samt å konkretisere områder som må jobbes med for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Iverksette et omfattende arbeidsmiljøarbeid som skal ha som mål å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø på hele fakultetet
  • Sikre involvering og intern forankring gjennom åpne prosesser hvor alle medarbeidere kan delta og hvor LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg) og IDF (organ med tillitsvalgte for Informasjon, drøfting og forhandling) holdes& løpende orientert.

Taushetsplikt

Petter Øyan skriver også i sin orientering at «dekan forstår behovet for informasjon i saken, men vil understreke at det i denne saken også er opplysninger som er underlagt taushetsplikt og ber om forståelse for at det derfor ikke er mulig å informere om alle spørsmål».

Han kan også fortelle at det er fakultetet som nå har ansvaret for prosessen videre, og at fakultetet vil utarbeide en informasjonsplan for å sikre god informasjonsformidling. Han skriver også at «dekan og fungerende fakultetsdirektør deltar i interne møter ved behov for å svare på spørsmål om det arbeidet som gjennomføres», og sist, men ikke minst:

«Dekan er nå opptatt av å finne gode løsninger og å se framover i samarbeid med fungerende fakultetsdirektør».

Bekymret for ledelseskultur

Orienteringen fra dekanen kommer 14 dager etter at han sendte ut meldingen om at fakultetsdirektør Birger Emblem hadde valgt «å tre til side» etter at fusjonen mellom de ulike utdanningene nå var ferdig, og at han dermed mente yngre krefter burde overta.

Etter at Khrono første gang omtalte saken presiserte nestleder Anne Thorsen i fagforeningen Akademikerne i en kommentar i Khrono at:

«Bekymringsmeldingen var knyttet til organisering- og ledelseskulturen ved fakultetet, og ikke utelukkende til én person».

Dekan Petter Øyan.
Dekan Petter Øyan.

Les også: Fakultetsdirektør sluttet på dagen

— Føler også du deg truffet av kritikken fra tillitsvalgte, verneombud og ansatte?

— Jeg ser at det er naturlig å spørre. Jeg må spørre meg selv om jeg burde sett denne situasjonen komme - det har jeg ikke sett. Når du ikke får informasjon er det vanskelig å begynne og se etter noe man ikke har kjennskap til. Dette er et ansvar som ligger på dekan - og det er greit nok. Men jeg vil gjerne understreke at det er veldig mye og godt arbeid som skjer på fakultetet også. På tross av alt må jo ting også ha fungert. Men det er en god mulighet til å begynne med forbedringer nå, sier Øyan.

Khrono intervjuet Øyan 22.desember. Han sier at han nå har hatt møter både med NITO-tillitsvalgt Øystein Andersen, lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) og IDF.

— Jeg oppfattet etter dette at jeg har bred støtte hos fagforeningene, sier Øyan.

Opplever støtte fra fagforeningene

— Har du vurdert din egen stilling?

— Jeg har ikke vurdert min egen stilling. Jeg tar utfordringen med å rydde opp, sier han og legger til at det har vært reist en del spørsmål underveis.

— Men vi har informert om saken både gjennom sommeren og hele høsten. Jeg opplevde veldig to gode møter rett før jul med LAMU og IDF. Der oppsummerte vi det som hadde skjedd og konkluderte med meldingen som ble sendt ut. I møtet opplevde jeg stor støtte fra fagforeningene på fakultetet, sier Øyan.

— Ifølge referater fra lokale arbeidsmiljømøter (LAMU) er det informert om prosessen én gang, av HR-direktør Haugstveit 22.september?

— Jeg har ikke detaljene her og nå på hvor og hvordan det er informert underveis, sier Øyan.

Dekan: Hadde jeg bare visst..

— Hva tenker du om, og hvordan opplever du som øverste leder ved fakultetet, bekymringsmeldingene?

— Jeg synes det er veldig synd at situasjonene har oppstått. Det første jeg tenkte når jeg hørte om dette var: Hadde jeg bare visst, så kunne jeg gjort noe med det. Hadde jeg vært informert tidligere kunne jeg ha gjort noe tidligere. Da kunne vi ha ryddet opp i det som har vært mange små saker heller enn at det nå har bygd seg opp til én stor sak. Men det er lett i ettertid å se hvordan ting burde vært. Nå er jeg opptatt av å handle. Å få til endringer er det som er viktig nå, sier Øyan.

Han sier at han også beklager at de ansatte gikk utenom vanlig tjenestevei og ikke henvendte seg til ham om problemene, men gikk forbi ham og rett til høgskoledirektøren og HR-direktøren sentralt.

— Kjenner du deg igjen i konklusjonene og innholdet i rapporten fra Psykologbistand?

— Jeg kjenner igjen beskrivelsen i konklusjonen når jeg ser den, men det er mange muligheter for nyanseringer der. Rapporten er konfidensiell, slik må det det være, og jeg kan ikke si så mye om innholdet.

Trakassering?

— Khrono har snakket med mange på fakultetet og i noen tilfeller blir betegnelsen «trakassering» brukt for å beskrive enkelte situasjoner. Er du kjent med, eller har du hørt om det i denne sammenhengen?

— Rapporten er som sagt konfidensiell så jeg kan ikke referere fra den.

— Dette er ikke nødvendigvis tatt fra rapporten, men brukes av enkelte for å beskrive situasjoner de har hørt om og/eller opplevd selv?

— Det som er vanskelig er at rapporten trekker sine konklusjoner og at det er konfidensielt. Hvis et ord svirrer rundt må vi se på det i alt vi jobber med, men i det sier jeg ikke at det har vært trakassering. Kan være at ord blir brukt annerledes hos noen enn hos andre. Man kan definere dette ulikt, sier Øyan.

Det har vært flere konflikter ved fakultetet de siste årene og etter det Khrono kjenner til har det flere ganger vært oppe saker om arbeidsmiljøet på det som var den gamle Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Dekan Øyan kom til HiOA fra Høgskolen i Akershus ved fusjonen i 2011.

Professor Garnes slutter

Professor Åge Garnes (65) (bildet under) slutter nå ved fakultetet for å begynne i ny jobb ved Høgskolen i Bergen 5.januar. Etter det Khrono kjenner til er begrunnelsen hans for oppsigelsen «ulevelig forhold til toppledelsen».

Professor Åge Garnes. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Professor Åge Garnes. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Garnes har vært ansvarlig for et av de mest populære studiene ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Prosjekt og entreprenørskap (PROEN). Sist høst ble kurset lagt ned til tross for protester.

Flere bekymringsmeldinger

Garnes har også sendt sine bekymringsmeldinger. Først i september 2013 og så en forsterket melding i januar 2014. Fakultetsstyreleder Petter Odlang var mottaker om det Garnes mente var dårlig ledelse og brudd på arbeidsmiljøloven ved fakultetet. Garnes ønsker ikke å kommentere saken overfor Khrono nå. I januar 2014 sa han i et intervju med Khrono at:

— Ledelse er faget mitt og jeg er blitt utsatt for dårlig ledelse og blir dårlig av det. Jeg kjenner jeg må skrive meg ut av dette. Aller helst ser jeg at styret ser seg om etter en ny dekan, men det minste jeg forventer er en beklagelse eller unnskyldning, sa Garnes den gangen.

Les også: Protesterer mot nedlegging av populært studium

Endelig vedtak om nedleggelse av PROEN ble tatt i oktober i fjor, og professoren var ikke direkte informert om planene og vedtaket. Da han ble kjent med planene kontaktet han fagforeningen sin, Norsk Tjenestemannslag (NTL) som mente at måten nedleggelsen ble gjort på var brudd på arbeidsmiljøloven.

NTL mener at en slik mangel på involvering av de tilsatte som vi ser i denne saken er et klart brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om medvirkning og på arbeidslivets spilleregler, sa hovedtillitsvalgt ved NTLpå HiOA, Anders Schjelderup Lyng, til Khrono den gangen.

— Dere mottok i sin tid bekymringsmeldinger fra Åge Garnes. Hva sier du til at han nå slutter?

— Jeg er kjent med at han har sagt opp stillingen sin, mer enn det ønsker jeg ikke å si om saken, sier Øyan.

Realfagsbekymringer også

Også flere realfagslærere har sendt sine bekymringsmeldinger. De ble i fjor sendt til Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og handlet ikke om arbeidsmiljø, men om faglig kvalitet. Den gang var det sju underskrivere ved realfagsgruppa ved ingeniørutdanningene som ropte varsku om nedbygging av realfagskompetansen på fakultetet.

Dekan Petter Øyan avviste den gang bekymringene og mente det var uheldig at de ansatte gikk utenom høgskolens styringssystemer med sin kritikk.

Les også: Slår alarm om realfag på HiOA

To av underskriverne, matematikkprofessor Lars Tuset og førsteamanuensis Simen Bræck sa i et intervju med Khrono den gangen at:

— Vi gjør ikke dette med lett hjerte, og vi har prøvd å ta opp vår bekymring både med fakultetsledelsen, instituttledere og rektor først.

To av underskriverne, matematikkprofessor Lars Tuset (t.h.) og førsteamanuensis Simen Bræck (t.v.). Foto:
To av underskriverne, matematikkprofessor Lars Tuset (t.h.) og førsteamanuensis Simen Bræck (t.v.). Foto:

Samtlige av «bekymringsmeldingene» som er blitt kjent fra fakultetet er altså sendt utenom vanlig tjenestevei og ikke til øverste ansvarlig Øyan.

Ber om tålmodighet

I eposten som ble sendt ut rett før jul ber dekan Petter Øyan om tålmodighet fra sine ansatte slik at han kan få tid til å rydde opp.

— Hvor lang tid ser du for deg at oppryddingsprosessen kan komme til å ta?

— Nå skal bedriftshelsetjenesten få jobbe med sine ting og de setter i gang rett på nyåret, og så skal vi ha en fot i bakken i midten av februar for å legge mer langsiktige planer sammen med dem, sier Øyan.

— Du bruker ordet «krise» i eposten din. Er det krise på fakultetet?

— Jeg bruker ordet krise fordi jeg siterer bedriftshelsetjenesten. Det er det de snakker om når noe skal skje med en gang. Det handler om å være så tydelig som mulig og ikke omskrive situasjonen. Bedriftshelsetjenesten bruker den terminologien, så jobber vi ut fra det, sier Øyan. Han viser også til HiOAs medarbeiderundersøkelse som i høst ble gjennomført ved hele høgskolen.

— Fakultetet gjør det godt på medarbeiderundersøkelsen, vil ligger i det gule, som er på snittet. Det er ikke mange røde (dårligere enn snittet red.mrk), men noen grønne søyler (bedre en snittet, red.mrk). Ifølge denne undersøkelsen har fakultetet omtrent de samme utfordringene som høgskolen generelt, og da er det særlig spørsmål om tilbakemeldinger og oppfølging som dukker opp. Hvis vi nå tolker dette på riktig måte vil også det gi et godt grunnlag for videre arbeid, sier Øyan, og mener at man kan få mye positivt ut av å involvere alle på hele fakultetet i det videre arbeidet.

Søker nytt åremål

Øyan har vært i kontakt med den avgåtte fakultetsdirektøren Birger Emblem flere ganger etter at han sluttet.

— Birger har gjort en kjempejobb for fakultetet i mange år, ja, fryktelig lenge. Det er klart det er interessant å ha fokus på at han tar en slik beslutning, men det er en personlig utfordring i dette som ikke vil uttale meg om. Det blir galt. Han har gjort en veldig god jobb på mange områder i lang tid. Det kan sees på som en raus handling å si at det er greit å tre til side og la noen andre fortsette jobben, sier Øyan.

—Åremålet ditt som dekan går ut i år, og stillingen blir snart lyst ut for nye fire år. Kommer du til å søke?

— Jeg er veldig klar over at det vil være en søknadsfrist i februar ja. Jeg skal lese utlysningen og har lyst til, og er interessert i, å søke fire nye år, sier Petter Øyan.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS