Nanna Paaske er en av OsloMet-underviserne som har utviklet undervisningsopplegget, sammen med kollegaene Aina Hammer og Gunnar Haaland. Foto: Kari Aamli/OsloMet
Nanna Paaske er en av OsloMet-underviserne som har utviklet undervisningsopplegget, sammen med kollegaene Aina Hammer og Gunnar Haaland. Foto: Kari Aamli/OsloMet

OsloMet får penger til jødisk program

Budsjett. OsloMet får 720.000 kroner i revidert nasjonalbudsjett for å lære opp jødiske ungdommer i antirasistisk arbeid.

Publisert   Sist oppdatert

OsloMet har siden 2016 tilbudt to emner på 15 studiepoeng i brobygging for demokratisk medborgerskap, jødedom og jødisk historie.

Emnene inngår i programmet jødiske veivisere, som foregår i regi av Det mosaiske trossamfunn og er en del av regjeringens tiltak mot antisemittisme.

Hittil har emnene vært finansiert av Det mosaiske trossamfunn og OsloMet, men i revidert nasjonalbudsjett er det satt av 720.000 til kursopplegget.

Blir fast post

Finansieringen gir oss muligheter til å planlegge fremover i tid. Vi har hatt svært gode erfaringer og godt samarbeid så langt. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet.
Knut Patrick Hanevik
Dekan, Fakultet får lærerutdanning og internasjonale studier

I et intervju med Vårt Land bekrefter statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, at pengestøtten i skal inn på statsbudsjettet fra høsten, og bli en permanent, årlig finansiering, skriver OsloMet på sine nettsider.

— Dette er strålende nyheter, sier dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Knut Patrick Hanevik.

— Finansieringen gir oss muligheter til å planlegge fremover i tid. Vi har hatt svært gode erfaringer og godt samarbeid så langt. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet, sier han.

Veivisere

De jødiske veiviserne er norske, jødiske ungdommer som reiser rundt på skoler i hele landet og forteller om sin norske og jødiske identitet, om jødene i Norge og deres historie, liv og utfordringer. Veiviserne snakker med elevene om tema som identitet, tilhørighet og fordommer. For å bli veivisere, studerer ungdommene ett semester ved OsloMet, og ett semester ved en høgskole i Israel.

Gjennom de to kursene på OsloMet er hensikten å gi ungdommene teoretisk bakgrunn for å forstå seg selv som en demokratisk medborger, og se sin bakgrunn som en ressurs i demokratiet.