styremøte

Ansetter prorektor for utdanning

Ansettelse av prorektor for utdanning og ny forskrift som blant annet omhandler fusk er saker på styremøtet ved OsloMet torsdag.

Styret ved OsloMet har møte torsdag. Her er rektor Christen Krogh og styreleder Trine Syvertsen under et tidligere styremøte.
Styret ved OsloMet har møte torsdag. Her er rektor Christen Krogh og styreleder Trine Syvertsen under et tidligere styremøte.
Publisert

Styret ved OsloMet har møte torsdag 9. februar fra kl 9. Møtet kan følges nederst i denne saken.

Styret skal blant annet ansette prorektor for utdanning fra 1. august. Seks søkere meldte seg, blant dem Silje Fekjær, som fungerer i stillingen.

OsloMet har også lyst ut stillingene som prorektor for forskning og for samfunnsforbedringer og samarbeid, men her skal ansettelse skje først 24. mars.

Ny forskrift om studier og eksamen står også på sakskartet. I den er det blant annet en paragraf om fusk, der det gjøres tydelig at det ikke er lov å gjenbruke eget arbeid uten kildehenvisning.

Dette har tidligere kun fremgått av retningslinjer, men i kommentarene til den nye forskriften står det at økt antall saker om gjenbruk av eget arbeid har gjort at dette bør tydeliggjøres.

Reglementet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal også opp på styremøtet. En av endringene som foreslås, er at det presiseres at alle slike oppdrag skal ha en faglig interesse og skal budsjetteres med en rimelig fortjeneste.

På sakskartet:

  • Ny forskrift om studier og eksamen ved OsloMet
  • Reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for OsloMet
  • Sak unntatt offentlighet etter offentlighetsloven Offl 23 fjerde ledd, som handler om unntak som gis av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon mm.
  • Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 Ansettelse i stilling som prorektor for utdanning - OsloMet
  • Styrets beretning og fremtidsutsikter
  • Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 8. desember 2022. b) Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte
  • Orienteringssaker: c) Årsplan styresaker 2023 d) Rektors orienteringer 9. februar 2023 e) Tildelingsbrev 2023 til OsloMet

Sakspapirene kan du lese her

Powered by Labrador CMS