Uenighet om medarbeiderundersøkelse

Arbeidstakere og ledelsen er på kollisjonskurs i spørsmålet om utformingen av høstens medarbeiderundersøkelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Frykt for at nett-troll skal svare.

Publisert Oppdatert

Alle representantene for de ansatte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg et åpent spørsmål i høstens medarbeiderundersøkelse, slik at de i fritekst kan gi uttrykk for hva de mener om ledelsen og arbeidsmiljøet.

Det er ledelsen sterkt i mot. 

På siste møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble det holdt avstemning om dette punktet, da saken kom opp som meldingssak. De fem arbeidstakerrepresentantene stemte for å ha åpent spørsmål, mens tre av arbeidsgivers representanter stemte mot og en var avholdende. Dermed ble konklusjonen at AMU anbefaler ledelsen å ta med et åpent spørsmål.

Direktør sa nei

Nett-troll finnes også på høgskolen. Jeg er livredd for hva voksne, høyt utdannede folk kan få seg til å skrive på et sånt åpent spørsmål.

Kristin Dille

Det må være andre måter å få dekket det behovet folk har for å si fra om ting enn et åpent spørsmål.

Tore Hansen

Vi ønsker et åpent spørsmål hvor medarbeiderne  kan ytre seg i fritekst.

Gro Røkholt

Rektors representant i utvalget, fungerende direktør for organisasjon og virksomhetsstyring Tore Hansen (bildet over), mente at argumentene mot et åpent spørsmål var mye sterkere enn argumentene for.

— Det må være andre måter å få dekket det behovet folk har for å si fra om ting enn et åpent spørsmål, sa han på møtet, og la til at det vil være møter i etterkant av medarbeiderundersøkelsen der man kan komme med innspill og si fra om ting som ikke er ivaretatt i undersøkelsen.

Gro Røkholt, som representerer ansatte på Kjeller, og flere av de andre arbedstakerrepresentantene argumenterte for et åpent spørsmål der man kan si fra om ting som ike er dekket i undersøkelsen ellers.

— Vi ønsker et åpent spørsmål hvor medarbeiderne kan ytre seg i fritekst, sa Røkholt.

Advarte sterkt

Representanten for bedriftshelsetjenesten, Kristin Dille fra Stamina Helse, har talerett, men ikke stemmerett i utvalget. Det er Stamina som skal gjennomføre undersøkelsen for HiOA. Dille advarte sterkt mot åpent spørsmål:

— Nett-troll finnes også på høgskolen. Jeg er livredd for hva voksne, høyt utdannede folk kan få seg til å skrive på et sånt åpent spørsmål, og så skal det være full åpenhet om det, sa hun.

— Det skumle med åpne spørsmål er at man ikke får mulighet for kontradiksjon, og det er fare for at folk skyter på enkeltpersoner i slike spørsmål. Det har ikke Stamina noe system for å sile ut, så alt vil bli offentlig, sa hun.

Flest motargumenter

I et notat til AMU-møtet hadde HR-avdelingen listet opp argumenter for og mot å ha med et åpent spørsmål. Listen over motargumenter er absolutt lengst.

Ifølge HR er argumentene for et åpent spørsmål at undersøkelsen ikke dekker alle områdene som er viktige for medarbeidere relatert til arbeidsmiljøet. Videre at åpent spørsmål kan gi mer legitimitet til undersøkelsen, det kan komme positive meldinger og konkrete tips til forbedringer og svarene kan gi utfyllende nyanser til resultatene.

Ikke standardspørsmål

Motargumentene er blant annet at åpent spørsmål kan bli en «bakvei» hvor det kan komme anklager rettet mot enkeltpersoner eller miljøer uten at man kan sikre at den det gjelder har mulighet til å imøtegå det som sies i håndteringen (kontradiksjon). Dermed er det også vanskelig å få gjort noe med det som meldes. Videre at HiOAs rutiner for varsling og konflikthåndtering er langt bedre til å håndtere slike situasjoner enn en anonym medarbeiderundersøkelse. Et annet argument er at åpne spørsmål ikke er standard i Staminas undersøkelser, og dessuten at fritekst tar mye oppmerksomhet og fort kan tillegges for mye vekt sammenlignet med alle de andre spørsmålene.

HRs konklusjon er derfor at man ikke anbefaler åpne spørsmål.

Avstemning

AMU-møtet stemte de fem arbeidtakerrepresentantene Gro Røkholt, Hæge Hanheide, Turid Brattaas, Marthe Eikum-Tang (AMUs leder) og Jon Ingar Holtet mot HRs anbefaling om å droppe åpne spørsmål, mens direktør Tore Hansen, direktør for læringssenteret Lars Egeland og eiendomsdirektør Mariann Hole stemte for å droppe det. Instituttleder ved Handelshøyskolen, Trine Ellekjær, avholdt seg fra å stemme.

Nye spørsmål om ledelse

Fungerende direktør Tore Hansen sier i en kommentar til Khronos sak at HR-avdelingen vil komme AMU i møte ved å ta med fire nye spørsmål om overordnet ledelse i årets undersøkelse. Han opplyser at disse kommer i tillegg til spørsmålene om nærmeste som har vært med tidligere, og hvor det i år også kommer flere spørsmål.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS