Kortnytt

Akademiet for yngre forskere ønsker nye medlemmer

Søknadsfristen er satt til 30. juni og man må ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret. Medlemskapet varer i fire år og oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju som vil gjennomføres i august. «Vi har som mål å ta inn mellom 6-10 medlemmer i 2020,» skriver Akademiet for yngre forskere på sine nettsider.

Akademiet for yngre forskere ble stiftet i 2015. Organisasjonen er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Akademiet for yngre forskere
Akademiet for yngre forskere

Per i dag har akademiet 34 medlemmer, men på sikt er det ønskelig at akademiet består av rundt 40 yngre forskere som arbeider i Norge.

Akademiet ønsker seg disse som medlemmer: «yngre forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til, samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. Du må være interessert i samt ha mulighet til å delta aktivt i akademiets virke.»

Akademiet for yngre forskere skriver i en egen nettsak at de representerer en unik utviklingsmulighet for sine medlemmer ved å tilby en inkluderende, aktiv og tverrfaglig arena. Akademiet tilbyr fire årlige samlinger hvorav vår- og høstsamlingene er obligatoriske. På nettsidene kan man lese mer om hvordan man kan søke.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS