koronaberedskap

20.500 studenter og ansatte i beredskap for helsevesenet

Universiteter og høgskoler har rapportert inn over 20.500 navn på studenter og ansatte med helsefaglig kompetanse som nå er innrullert reservepersonell for helsevesenet under koronapandemien.

Over 20.00 ansatte og studenter med helsefaglig kompetanse er nå registrert for å tjenestegjøre i helsevesenet under koronapandemien. Bilde fra Haukeland sykehus i Bergen 17.mars. .
Over 20.00 ansatte og studenter med helsefaglig kompetanse er nå registrert for å tjenestegjøre i helsevesenet under koronapandemien. Bilde fra Haukeland sykehus i Bergen 17.mars. .
Publisert Oppdatert

13.mars ba Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet alle landets universiteter og høgskoler om å skaffe navnelister over samtlige av sine ansatte og studenter med helsefaglig kompetanse. Fristen for å rapportere inn oversikten var 18.mars.

Samtlige blir innrullert som reservepersonell i helsevesenet.

Helsedirektoratet har hatt jobben med å ta imot listene fra universiteter og høgskoler og nå er tallene klare.

Takker for responsen

— Vi har samlet inn data på over 20.500 personer ved ulike helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, forteller Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet til Khrono.

Hun legger til i en e-post:

— For oss i Helsedirektoratet har informasjonen vi har mottatt stor verdi. Vi har fått mulighet til å kontakte personene på listen og be dem som er ledige om å registrere seg på www.nasjonalthelsepersonell.no.

Forfang forteller at det er det mange som gjør.

— Hittil har 652 av de som har registrert seg yrkesstatus «student» – og det er jo fantastisk. Stor takk til alle, skriver Forfang.

Lengst liste fra OsloMet

Lengst liste har OsloMet sendt inn med navn på mer enn 4000 studenter.

Gro Jamtvedt er dekan på Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Fakultetet har over 6000 studenter.

Jamtvedt sa tidligere i en sms til Khrono at hennes navn vil stå på den listen OsloMet leverer fra seg. Der står hun sammen med 252 andre ansatte.

— Vi må stille opp der vi trengs, sier dekan på Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, Gro Jamtvedt.
— Vi må stille opp der vi trengs, sier dekan på Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, Gro Jamtvedt.

— Blir det aktuelt å stille må jeg sammen med ledelsen her på OsloMet vurdere totalsituasjonen. Jeg leder et stort fakultet og beredskapsgruppa vår og har selvsagt viktige oppgaver også der. Men folks liv og helse skal ivaretas og vi må stille opp der vi trengs mest, sa Jamtvedt.

LES ALLE KHRONOS SAKER OM KORONAPANDEMIEN

200 fra Østfold

200 studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som har sagt seg villige til å jobbe ved Sykehuset Østfold gjennom koronakrisen.

— Etter å ha fått henvendelsen fra sykehuset så startet vi rekrutteringsarbeidet umiddelbart. De første listene med frivillig personell med relevant helsefaglig kompetanse er nå oversendt Sykehuset Østfold, forteller Kirsti Lauvli Andersen til hjemmesiden til Høgskolen i Østfold.

Hun er prodekan ved Avdeling for helse og velferd, og har ansvaret for å koordinere rekrutteringen av frivillige beredskapslister.

— Dette er en dugnad. Om jeg kan gjøre nytte, så gjør jeg gjerne det., sier Anette Christensen Lie-Jensen
— Dette er en dugnad. Om jeg kan gjøre nytte, så gjør jeg gjerne det., sier Anette Christensen Lie-Jensen

Blant de mange frivillige som har meldt seg til tjeneste ved Sykehuset i Østfold er høgskolelektor Anette Christensen Lie-Jensen. Hun er utdannet bioingeniør og underviser i biomedisinsk analyse og celle- og molekylærbiologi ved ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold.

— Dette er en dugnad. Om jeg kan gjøre nytte, så gjør jeg gjerne det. I tillegg er det en fin erfaring å ta med meg tilbake til høyskolen og til undervisningen, forteller hun til hiof.no.

20.500 studenter og ansatte fra universiteter og høgskoler i beredskap

Institusjon Totalt Hvorav studenter
Høgskolen i Østfold200
Universitetet i Oslo*600
OsloMet43254072
Universitetet i Bergen554293
Høgskolen i Innlandet248240
Universitetet i Stavanger14901391
Nord universitet730580
NTNU26402060
NMBU13043
Universitetet i Agder12581168
Universitetet i Sørøst-Norge19611761
Høgskulen på Vestlandet50754925
Lovisenberg876**
Høgskolen i Molde275**
Vid2359**
UiT Norges arktiske universitet***

Kilde: Institusjonene og Helsedirektoratet, *Mange ansatte på nasjonal liste, **Fordeling ansatte/studenter ikke klar, ***Ikke mottatt tall

Flere topper stiller seg til disposisjon

Gunnar Bovim, som opprinnelig er medisinutdannet, har jobbet i flere år som øverste leder i Helse Midt-Norge, vært rektor ved NTNU og nå er han også styreleder ved Oslo universitetssykehus (OUS) sa til Khrono tidlig i forrige uke at han selvfølgelig stiller seg til disposisjon.

— Jeg tenker det er viktig nå at alle bidrar med det de har kompetanse på. Jeg bør nok ikke sette sprøyter, men hvis alle vi andre gjør noe av de andre tingene som trengs i forbindelse med epidemien, så kan de som virkelig kan ta seg av og behandle pasienter få konsentrere seg om det, sa Bovimt.

Under SARS-epidemien var Bovim leder i Helse Midt-Norge, og jobbet da med en beredskapsplan for å mobilisere studenter, men den ble aldri satt ut i live.

Bovim viser til at de fleste studentene nok har reist hjem fra studiestedene sine nå.

— Men alle disse studentene er jo et sted og kan bidra der de er, sa han.

Tidligere har helseprofessor og rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, poengtert at han har medsinskfaglig kompetanse, og regner med å skulle bidra.

15 institusjoner har meldt inn studenter

Så langt har 15 private og offentlige høgskoler, samt universiteter meldt inn studenter og ansatte til beredskapslistene.

Anders Johan Wickstrøm Andersen er dekan på Fakultet for helsefag på Universitetet i Agder (UiA). Andersen er utdannet sykepleier og har sin spesialkompetanse innen psykisk helse.

— Min spisskompetanse er ikke innenfor det departementet etterspør nå, men her ved UiA har vi mye kompetanse innen de områdene som departementet nå etterspør, sier Andersen til Khrono.

Selv sitter han i kriseledelsen ved Universitetet i Agder, og holder seg foreløpig til den funksjonen.

600 fra UiO

Universitetet i Oslo opplyser at de har meldt inn 45 personer med farmasøytisk bakgrunn, 126 personer fra odontologi.

— De andre fagmiljøene viser til det nasjonale registeret over personer med autorisasjon, og det har Helsedirektoratet bekreftet at er greit, opplyser UiO.

I tillegg er det meldt inn 600 studenter. Universitetet i Oslo har både medisin- og sykepleieutdanning.

554 fra UiB - 248 fra Innlandet

Universitetet i Bergen har totalt sendt inn navn på 554 studenter og ansatte til helseberedskap.

Det er meldt inn 252 studenter med medisinskfaglig bakgrunn. I tillegg 198 ansatte fra ulike institutter.

Høgskolen i Innlandet forteller at de hadde åtte ansatte på beredskapslisten som gikk til Helsedirektoratet 18 mars.

Av dem var det seks ansatte fra Institutt for helse og sykepleievitenskap (fire intensivsykepleiere) og to ansatte ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning (vernepleiere). I tillegg har Innlandet meldt inn 240 studenter.

Sykehusansatte og smittede

17.mars meldte NTB at over 6000 sykehusansatte måtte være hjemme fra jobb på grunn av smittefare.

Folkehelseinstituttet meldte 28.mars om totalt 3.845 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). (Oppdatert kl 24.00 den 27.03.2020).

 Det er 291* pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 28.03.2020 kl. 12.15).

 Det er totalt 128 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, av disse er 88 inneliggende.

Sisteårsstudenter og klinisk kompetanse

Myndighetene har bedt om oversikt over sisteårsstudenter innen helsefag og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse fra universiteter og høgskoler. Listene skal sorteres etter utdanningsnivå.

Både helsefagstudenter og ansatte med helsefaglig utdanning kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven, og er følgelig en del av beredskapen, heter det i brevet fra departementene.

(Sjekk tallene for de andre institusjonene i tabellen over.)

Endringslogg:

30. mars kl. 12.00: Oppdatert med tall for ansatte på OsloMet.

30. mars kl. 12.05: Oppdatert med tall for ansatte på HVL.

Powered by Labrador CMS