La ut dødsannonse for demokratiet på UiO

Publisert - Sist oppdatert
Denne annonsen delte Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo på sin Facebook-side. — Vi har stor takhøyde for debatt på Universitetet i Oslo, så dette tåler vi, sier rektor Svein Stølen.

Denne annonsen delte Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo på sin Facebook-side. — Vi har stor takhøyde for debatt på Universitetet i Oslo, så dette tåler vi, sier rektor Svein Stølen.

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, sammen med tillitsvalgte ved profesjonsutdanningen er provoserte over at studenter og ansatte ikke er blitt involvert i avgjørelsen om å flytte psykologi-klinikkene til spesialisthelsetjenesten.

Kvelden etter et allmøte for studenter og ansatte ved internklinikkene på Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), la Studentparlamentet ved UiO ut en dødsannonse på Facebook.

Den er signert leder for Studentparlamentet, Jens Lægreid, leder av fagutvalget på psykologi profesjon, Karethe Hustad Hansen og leder av programutvalget ved instituttet, Felix Koppe.

På et allmøte fortalte ledelsen ved universitetet blant annet at de hadde fattet et vedtak om at internklinikkene skulle flyttes til spesialisthelsetjenesten, uten et styrevedtak. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kalte det også et «midlertidig vedtak» som hun hadde fattet, og som står inntil det fattes et annet vedtak.

— Vi er provoserte over at ledelsen holder på med forhandlinger på bakrommet. Vi krever at de går tilbake på vedtaket og behandler dette på styrenivå, sier Jens Lægreid, leder for studentparlamentet ved UiO.

Vil se på lovligheten

Til nå har dette vært en monolog, der ledelsen har fortalt oss hvordan ting er. Vi vil ha en dialog, og vi krever å bli tatt seriøst.

Jens Lægreid
Leder, Studentparlamentet på UiO

Jeg kommer ikke til å tolke den annonsen, jeg er opptatt av å løse det som er problemet her. 

Svein Stølen
Rektor, Universitetet i Oslo

Årsaken til at ledelsens avgjørelse om å flytte klinikkene skaper sterke reaksjoner, er at ledelsens vedtak ble fattet to dager etter at de stengte klinikkene på dagen, av frykt for lovbrudd. Anledningen for allmøtet tirsdag var en rapport om de juridiske forholdene av advokatfirmaet Kluge, som ledelsen bestilte i forbindelse med stengingen. 

(Leder for studentparlamentet, Jens Lægreid (foran, f.h.), studentrepresentant til instituttstyret ved Psykologisk institutt, Audun Torgersen, leder av fagutvalget på psykologi profesjon, Karethe Hustad Hansen og leder av programutvalget ved instituttet, Felix Koppe under allmøtet med ledelsen da Kluges rapport om internklinikkene ble lagt fram.)

Lægreid sier at studentene har bedt om en redegjørelse fra ledelsen for beslutningen om å flytte klinikkene.

— Vi har bedt ledelsen om en skriftlig redegjørelse og spurt hvilken hjemmel de har brukt. Vi vil se på lovligheten av vedtaket, ettersom det er fattet utenfor et styre. Dersom det viser seg at det er i strid med lovverket, vil vi melde det til Kunnskapsdepartementet, lover Lægreid.

Samtidig presiserer han at de ikke har noen instruksjonsmyndighet over de forskjellige styrene.

— Men, vi vil foreslå for styrerepresentanter på forskjellige nivåer å ta opp saken, sier studentlederen, som sier de har fått for det meste positive tilbakemeldinger på annonsen.

— Sterkt signal

Han tror ikke en aksjon som dette kommer til å gjøre kommunikasjon med ledelsen vanskeligere.

— Nei. Dette er et sterkt signal om at vi forventer mer åpenhet. Til nå har dette vært en monolog, der ledelsen har fortalt oss hvordan ting er. Vi vil ha en dialog, og vi krever å bli tatt seriøst, sier han.

— Men kan dette være litt drøyt?

— Vi er studentenes stemme, ikke et filter. Vi er trygge på at dette formidler følelsen i studentmassen.

Lægreid sier også at han har hatt et møte med UiO-rektor Svein Stølen om veien videre i saken om klinikkene.

Stølen: Vi tåler debatt

Valgt rektor ved UiO, Svein Stølen, sier han vil oppfylle studentenes krav om å bli hørt i saken.

— Vi ønsker direkte dialog med studentene, og de kommer til å være involvert i den videre prosessen, sier Stølen.

— Er demokratiet ved UiO dødt?

— Jeg kommer ikke til å tolke den annonsen, jeg er opptatt av å løse det som er problemet her. Universitetet er i en situasjon hvor vi ser at klinikkene ved Psykologisk institutt ikke har klart å følge lovverket, og vi må sikre at alt vi har av praksis foregår i henhold til lovverket. Vi er oss bevisst ansvaret, og er bekymret for situasjonen vi er i. 

Han mener en institusjon som den han er rektor for skal tåle den typen virkemidler som dødsannonsen er.

— Det bekymrer meg ikke. Vi har stor takhøyde for debatt på Universitetet i Oslo, så dette tåler vi.

Fakta

Konflikten ved Psykologisk institutt, UiO

Stenger og flytter klinikken

 • 10. oktober 2017 stengte ledelsen ved Universitetet i Oslo klinikkene ved Psykologisk institutt med umiddelbar virkning, foreløpig fram til 23. oktober.
 • De begrunner stengingen med frykt for lovbrudd på klinikkene knyttet til arkivrutiner, klagemuligheter, sikkerhet i lokalene og mye annet.
 • 12. oktober 2017 bestemte universitetsledelsen, i samråd med fakultets- og instituttledelsen, å flytte klinikkene til spesialisthelsetjenesten.

Ville flytte klinikken

 • Bakteppet for den tilspissede konflikten er ønsket om å flytte klinikkene til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Helse Sør-Øst i stedet for å ha dem lokalisert på universitetet.
 • Disse planene har vært frontet av instituttleder Pål Kraft (bildet over), og det vil frigjøre både ressurser og areal på Psykologisk institutt. Kritikerne har ment at instituttet med grepet ønsker å prioritere forskning over klinisk utdannelse av psykologer.
 • Ansatte og studenter har protestert, både mot stengingen og flyttevedtaket, og mener de ikke har blitt hørt i prosessen.

Vurderinger

 • UiO-ledelsen har bestilt en gjennomgang fra advokatfirmaet Kluge. 
 • Tirsdag 17. oktober kom rapporten fra Kluge om de juridiske forholdene. Der står det at de har funnet 9 avvik eller mulige avvik fra lover eller forskrifter, og det er uklart hvorvidt klinikkene kan åpne igjen den, slik planen var dersom det ikke ble funnet store feil.
 • Advokatfirmaet Kluge har tidligere utarbeidet rapporter om klinikken. Den siste gangen i  juni i år, da advokatfirmaet utformet en rapport på oppdrag fra instituttledelsen ved Psykologisk institutt, hvor formålet var å kartlegge hvilke lover studentklinikkene var underlagt.
 • I juli 2017 ba klinikkledelsen om en vurdering av forholdene ved klinikkene fra en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, UiOs professor emeritus, Aslak Syse. De var uenige i Kluges vurdering om at de var underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen.
 • Syses konklusjon var at klinikkene ikke var underlagt spesialisthelsetjenestelovgivningen, og at: «Studentklinikkene synes ikke på noen måte å være i strid med aktuell helselovgivning».

Styrevedtak

 • Styret ved Universitetet i Oslo vedtok 24. oktober at universitetsdirektøren skulle sørge for at klinikkene ble åpnet så snart som mulig, og at:
 • Avgjørelsen om organisering av klinikkene - ved universitetet eller andre steder - skal bli tatt etter en prosess som involverer fagmiljøene.

Aviseierskap. U5-rektorene ønsker seg en solid nasjonal sektoravis med tilstedeværelse i Oslo, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen, etter uformelle samtaler i Trondheim mandag.

Omdømme. NTNU kommer ut med suverent best omdømme blant 39 kjente virksomheter i offentlig sektor, viser ny måling gjennomført av Kantar TNS som offentliggjøres mandag.