10 vil bli dekan i Ås

Publisert - Sist oppdatert

Det er ti som har søkt stillingen som dekan på Fakultet for realfag og teknologi på NMBU. Konstituert dekan Cecilie Rolstad Denby er blant dem.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) vedtok en stor omorganisering i 2016. Etter en kraftig debatt om en ny organisering av universitetet som innebar at man omstrukturerte og blant annet gikk fra 13 til 7 faglige enheter - fakulteter. Den nye organiseringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Fem av de nye dekanene ble ansatt i våres, mens Handelshøyskolen fikk sin dekan på plass i oktober, og Fakultet for realfag og teknologi nå er i prosess, og ansettelse skal etter planen skje i starten av desember.

Ladegård startet 1. oktober

Jobben som dekan på handelshøyskolen gikk til Gro Ladegård (bildet under) og hun tiltrådte stillingen 1. oktober. 

Ladegård var førsteamanuensis ved Handelshøyskolen fra 2002 til 2013. Fra 2013 og fram til i dag har hun vært ansatt ved Høgskolen Kristiania der hun nå er professor i ledelse. 

Ansettelse av dekan på Fakultet for realfag og teknologi er den siste stillingens om besettes. 

Fakultet for realfag og teknologi var ikke berørt av omorganiseringen og dekan Cecilie Rolstad Denbys åremål varte til 30. juni 2017. 

Denby er nå konstituert i stillingen fram til ny dekan er ansatt. Stillingen har fått ti søkere, deriblant 4 kvinner.

Ansetter i desember

Intervjurundene begynner denne uken, og det er planen at man skal ansette i uke 49, første uke i desember.

Fakultetets forskningsmiljø jobber med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskapning i samfunnet. De utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultet for realfag og teknologi er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Fakultetet har 130 ansatte, 1100 studenter og 70 doktorgradsstudenter og postdoktorer.

Disse har søkt

Det er en søker som er unntatt offentlighet, og tre interne søkere. I tillegg til konstituert dekan Denby har også professor i fysikk Achim Kohler (50) og førsteamanuensis på fakultetet Tor Kristian Stevik (52) søkt jobben.

Konstituert dekan Cecilie Rolstad Denby (52) er bosatt i Ås og er professor i geomatikk. 

De andre søkerne er

 • Ashraf Radwan (65), professor bosatt i Oslo
 • Helge Maakestad (48) arbeidsledig, bosatt Hurum
 • Jorunn Spord Borgen (61), professor bosatt i Ås
 • Ida Lønne (58), seniorrådgiver, bosatt i Frogn
 • Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (48), gjesteforsker
 • Anne Cathrine Gjærde (54), generalsekretær bosatt på Nesodden
 • En søker unntatt offentlighet, mann

Seks dekaner ansatt tidligere i år

Søknadsfristen for seks dekanstillinger ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er nettopp gått ut, snaut to uker før fristen for å søke rektor går ut.

Disse fikk jobbene på de andre fakultetene på NMBU:

 • Anne Storset, Veterinærhøgskolen
 • Kari Kolstad, Fakultet for biovitenskap 
 • Ågot Aakra, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Eva Falleth, Fakultet for landskap og samfunn
 • Sjur Baardsen, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Gro Ladegård, Handelshøyskolen (fra 1. oktober 2017)
Fakta

NMBU

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) har studier og forskning innen miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Ble dannet ved fusjon mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar 2014.

NMBU har

 • 5000 studenter
 • 1700 ansatte
 • 64 studieprogram
 • To campus fra 2014-2019: Campus Adamstuen og Campus Ås
 • Fra 2020 bare én campus: Campus Ås

Har 7 fakulteter

 • Fakultet for realfag og teknologi
 • Veterinærhøgskolen
 • Fakultet for landskap og samfunn
 • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Fakultet for biovitenskap
 • Handelshøyskolen

Engelsk navn: Norwegian University of Life Sciences

Fakta

Nye dekaner NMBU

Det er ansatt fem nye dekaner ved NMBU. De er:

 • Anne Storset, Veterinærhøgskolen
 • Kari Kolstad, Fakultet for biovitenskap 
 • Ågot Aakra, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Eva Falleth, Fakultet for landskap og samfunn
 • Sjur Baardsen, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
 • Gro Ladegård, handelshøyskolen (fra 1. oktober 2017)

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.