Forskerforbundet krever at Asheim rydder opp

Publisert - Sist oppdatert
Petter Aaslestad i Forskerforbundet mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må ta tak i nye utfordringer Skatteetaten har skapt for internasjonale forskere. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Petter Aaslestad i Forskerforbundet mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må ta tak i nye utfordringer Skatteetaten har skapt for internasjonale forskere. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må sørge for mer fleksibel håndtering av internasjonale forskere som kommer til Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad ser problemet.

Skatteetaten har fra i våres valgt å skjerpe inn en praksis med at alle som søker om personnummer må dokumentere bolig med kjøpskontrakt eller leieavtale av minst seks måneders varighet før de får vanlig personnummer. Dette kravet kommer i tillegg til krav om oppholdstillatelse og arbeidskontrakt.

Dersom de ikke har inngått slik leiekontrakt vil de bare kunne få D-nummer som gis til de som skal oppholde seg i Norge kortere enn 6 måneder.

Dette fortalte Khrono mandag 18. september.

Rammer stipendiater og post-doc

Innskjerpingen rammer utenlandske forskere som kommer hit på typisk 3-4 års kontrakter, eksempelvis som stipendiater eller post-docer, og saksbehandlere på de fire universitetene Oslo, Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet forteller om langt større utfordringer i mottak av disse forskere, både for universitetet, men også for forskerne selv.

Utfordringer med å bare få et D-nummer er at man ikke får tilgang til fastlege, men kan altså oppsøke legevakt og gå til private leger. Det er også mange banker som ikke aksepterer D-nummer til mange av sine tjenester, og dermed kan man slite med å få seg langtids leiekontrakt slik skatteetaten krever for å kunne melde flytting.

— Må rydde opp

Petter Aaslestad (bildet under) i Forskerforbundet er oppgitt over de forholdene som blir beskrevet gjennom Khrono.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

— Regjeringen sier de satser på internasjonalisering. Her er det åpenbart at kunnskapsministeren må ta en telefon til sin kollega finansministeren og be henne sørge for at skatteetatene går tilbake til gammel praktisering av reglene, eventuelt at de de forenkler samarbeidet og saksbehandlingen slik de åpenbart har fått til mellom UiT og Skatt Nord, sier Aaslestad.

— Bekymret for slike historier

Statssekretær Bjørn Haugstad sier til Khrono at internasjonalisering er viktig for dem.

— Vi blir derfor bekymret når vi får slike historier. Etter det vi kjenner til, så er det en noe mer restriktiv håndhevelse av regelverket som har skapt problemer nå, og ikke en innstramming av regelverket. Det er etaten selv som har og må ha ansvaret for å gjennomføre de kontrolloppgaver som er nødvendig på sitt område, sier Haugstad.

Han trekker fram at et norsk fødselsnummer som kjent er inngangsporten til en rekke tjenester og rettigheter, noe som jo tilsier streng håndtering av regelverket.

— Men det kan vel virke som om det er en fleksibilitet i systemet her som ikke utnyttes godt nok, når vi ser hva Skatt Nord og Universitetet i Tromsø får til. Det kan derfor være behov for mer informasjon både internt og utad, sier Haugstad.

(Foto: Siri Øverland Eriksen)

Lang saksbehandlingstid

Haugstad forteller også at departementet nettopp er blitt kjent med en annen problemstilling som handler om den lange saksbehandlingstiden ved de ulike etatene som behandler slike saker, og særlig ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.

— Dette er bekymringsfullt for både forskere, andre ansatte og for studenter. Departementet vil vurdere å ta opp disse forholdene med Finansdepartementet for å se om det er mulig å tilrettelegge noe bedre, sier Haugstad.

Fakta

Få personnummer - melde flytting

Skal du være i Norge mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge. Du må da møte personlig på et skattekontor og ha med deg:

  • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Dersom ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg ha med deg fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
  • Registreringsbevis - et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge. Hvis du skal oppholde deg i Norge mer enn 3 måneder må du registrere deg hos politiet og få et registreringsbevis.
  • Utfylt melding om flytting fra på skjema RF-1401 Melding om flytting til Norge. Skjemaet finner du også på skattekontoret.
  • Arbeidskontrakt som varer i minst seks måneder(dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at  kontrakten fortsatt er gyldig).
  • Kontrakt for kjøp av bolig eller leie av bolig i minst seks måneder(gjelder ikke dersom det er barn eller ektefelle som skal bo sammen med foreldrene eller ektefelle).

Kilde: skatteetaten.no

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.