Høy ledighet blant ferske ingeniører

PublisertTorsdag, 19. januar 2017 - 19:04-OppdatertFredag, 20. januar 2017 - 11:16
Tekna-leder, Lise Lyngsnes Randeberg, i panel under Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse. Hennes nyutdannede medlemmer melder om høy arbeidsledighet.
Ingeniører. 16 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer opplyser at de er arbeidsløse, en vekst på 12 prosentpoeng sammenlignet med situasjonen for fem år siden.

Tekna (Teknisk naturvitenskapelige forening) har siden midten av 1980-tallet gjennomført arbeidsmarkedsundersøkelser blant nyutdannede medlemmer. Medlemmer som er spurt er de som har tatt eksamen fra januar til og med juli 2016.

De forklarer selv at hovedformålet med undersøkelsen er å kvantifisere hvor mange medlemmer som er i jobb, eller som har fått seg jobb pr.1.november, et halvt år etter studieslutt.

780 av 1889 spurte har svart på undersøkelsen, en svarprosent på 45.

16 prosent fortsatt ledige

79 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer er i jobb per 1. november 2016, heter det i rapporten fra Tekna.

16 prosent svarer at de er arbeidsledige. Det er 12 prosentpoeng flere enn for fem år siden, men den samme prosentandelen som for et år siden, og også like mange som rett etter finanskrisen i 2004.

Foreningen trekker fram at det er mange nyutdannede i olje og petroleumsrettede fag som er arbeidsløse.

62 prosent av alle som har svart på undersøkelsen har fått seg jobb før studieslutt, 20 prosentpoeng færre enn for fem år siden.

Teknaleder er ikke overrasket

Tekna-leder, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at hun ikke er overrasket over resultatene i årets undersøkelse.

— Vi har vært gjennom et par tøffe år i arbeidsmarkedet, og da spesielt i olje- og leverandørindustrien. Da er det ikke unaturlig at studentene bruker noe lenger tid på å komme seg i jobb, sier hun, men legger til:

— Det er likevel viktig å påpeke at 62 prosent av studentene hadde jobben i boks før avsluttede studier. Selv om dette er lavere enn  foregående år, er det et høyt tall sammenlignet med nyutdannede fra mange andre fagretninger.

— 16 prosent arbeidsløshet blant nyutdannede er høyt. Er det flere tiltak enn de som allerede er iverksatt som bør vurderes?

— Vi oppfordrer våre studenter til å bygge seg opp et godt nettverk før de går ut i arbeidsmarkedet. Oppsøk faglige miljøer og gjør deg kjent med næringslivet der du ønsker å jobbe, sier Randeberg 

Hun anbefaler også studentene å få seg sommerjobb eller masteroppgave i en bedrift de senere kunne tenke deg å jobbe.

— Det er også viktig å komme tidlig i gang med jobbsøkingen. Våre tidligere undersøkelser viser at studentene som starter med å søke tidlig,  får raskere jobb enn de som venter lenge, sier Tekna-lederen. 

Ingeniørene vil til offentlig sektor

72 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de har fått seg jobb i privat sektor. Det er 12 prosentpoeng færre enn i 2014. 90 prosent søker jobb i privat sektor, mens 61 prosent ønsker seg helst jobb i privat sektor.

Tekna slår fast at dette er en avtagende trend, som de tror kan ha noe med nedgangstidene å gjøre.

En av tre går til kjent arbeidsgiver

I rapporten går det fram at en av tre (29 prosent) får seg jobb via et allerede etablert forhold til en arbeidsgiver.

61 prosent av Teknas studentmedlemmer oppgir at de har deltidsarbeid ved siden av studiene, og i rapporten heter det at stadig flere jobber i relevant arbeid ved siden av studiene

2 av 3 har ved tidligere undersøkelser svart at deltidsjobben har vært relevant i forhold til studiene de har gått på. Om de også gjør oppgaver for bedriftene i studiene, er veien til jobb kort. Studentene jobber i gjennomsnitt ni timer pr. uke.

— Jeg synes det er spennende å se hvordan kandidatene får jobb: de to viktigste kanalene er via kontakt med en bedrift gjennom studiet, og den andre er via et digitalt jobbmarked, sier Tekna-leder Randeberg.

Flest ledige i aktuelle oljefag

Det er arbeidsledige i alle faggrupper, flest er det likevel innen maskinteknikk, geofag, kjemi marinteknikk og elektro, aktuelle fagretninger innen olje- og gassbransjen og oljeservicenæringen tilknyttet samme bransje.

Om vi inkluderer alle som har svart på undersøkelsen, de i inntektsgivende jobb og de arbeidsledige, finner vi at 62 prosent fikk jobb før de hadde avsluttet studiene. 75 prosent av de som hadde fått seg jobb pr.1.november fikk seg jobb før studieslutt, det ligger omtrent på samme nivå som på samme tid i 2015, men det er 18 prosent færre enn i 2012.

— Norge trenger teknisk kompetanse

Randeberg råder også de unge til å tenke videre både når det gjelder bransje, sektor og geografi når de nå søker jobb.

— Selv om det er vanskelig i oljesektoren for øyeblikket, er det andre deler av arbeidsmarkedet som går bra og som rekrutterer, både i privat og offentlig sektor, sier hun og understreker i tillegg:

— Norge trenger fortsatt teknologisk og realfaglig kompetanse, og det er innen disse fagområdene mange av de mest spennende jobbene vil være i årene framover.

Fakta

Tekna

Tekna, Teknisk naturvitenskapelig forening, har røtter tilbake til 1874.

Er den største fagforeningen i Akademikerne, med 72.000 medlemmer.

Rundt 12.000 av medlemmene er studenter.

Kilde: Tekna

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Tekna

Tekna, Teknisk naturvitenskapelig forening, har røtter tilbake til 1874.

Er den største fagforeningen i Akademikerne, med 72.000 medlemmer.

Rundt 12.000 av medlemmene er studenter.

Kilde: Tekna

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Rektor. Her kan du lese Ole Petter Ottersens programerklæring for rektorjobben ved Karolinska Institutet i Stockholm. Ottersen tiltrer 1.august.  
Meninger · Ledelse. Når fire av de eldste og mest anerkjente universitetene i Norge ikke har mer enn samlet sett seks personer å velge mellom når de skal finne sin øverste leder, er det da ikke noe alvorlig galt et sted, spør redaktør i Khrono, Tove Lie.  
Meninger · Karakterkrav. Professor Karl Øyvind Jordell ved Universitetet i Oslo kaller forslagene om karakterkrav for lærere og sykepleiere en ufornuftig husholdering med begavelsesressursen. 

Karriere

Campus

Samfunn