Isaksen vil at studieopphold i utlandet skal være regelen

Publisert - Sist oppdatert
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes man bør forvente at alle norske studenter tar et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes man bør forvente at alle norske studenter tar et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Utenlandsstudier bør være regelen, ikke unntaket, for alle norske studenter, mener kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at man bør forvente at alle norske studenter tar delstudier i utlandet.

— Vi bør kanskje snu på det, slik at de i stedet for å velge utenlandsopphold, må studentene aktivt velge seg bort fra det, sa Røe Isaksen på et frokostmøte som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) arrangerte torsdag. Temaet var om delstudier i utlandet bidrar til bedre kvalitet i høyere utdanning.

Forrige studieår tok om lag 7.500 norske studenter delstudier i utlandet.

Les også: Få studenter på utveksling

Trenger å dyttes

Ifølge kunnskapsministeren bør man forvente at alle reiser ut, og han mener det er nødvendig å «poke» studentene til å gjøre det.

— Det er viktig både på individnivå og på institusjonsnivå. Så er det viktig å inngå avtaler med relevante institusjoner i utlandet som har tilstrekkelig faglig kvalitet. De samme kvalitetskriteriene må gjelde ved studier i utlandet som i Norge, ellers er det ikke god nok internasjonalisering, sa han.

Isaksen sa på møtet at han likevel mener at utenlandsopphold har verdi i seg selv.

— Det optimale er å få nye faglige perspektiver som studentene tar med seg hjem til utdanningsstedet sitt, men internasjonal erfaringen er viktig i seg selv for den enkelte. De får med seg mange viktige erfaringer og blant annet språk og nettverk, sa han.

Vil til Hawaii

Noe av problemet med delstudier i utlandet, slik NOKUT ser det, er at kvaliteten på studiene ikke alltid er god nok og at de ikke er godt nok integrert i de norske studieprogrammene. I et bakgrunnsnotat som NOKUT laget til møtet, spørres det om det alltid er kvalitet som teller når norske universiteter og høgskoler inngår samarbeidsvtaler med utenlandske institusjoner.

For eksempel nevner NOKUT Hawaii Pacific University, som hadde 105 norske gradsstudenter i 2013/2014, i tillegg til at minst ni høgskoler og universiteter har utvekslingsavtale med universitetet.

Dette universitetet har lav rangering, og står som nummer 77 på listen over de beste regionale utdanningsinstitusjonene på vestkysten av USA. Sykepleierutdanningene som tilbys der er på 188. plass i USA. Alle de største norske utdanningsinstitusjonene som har avtaler med Hawaii-universitetet er ifølge NOKUT rangert høyt på internasjonale lister. Så hvorfor velger de å samarbeide med akkurat dette universitetet - er dette først og fremst fordi at norske studenter har lyst til å være på Hawaii?

Et annet eksempel NOKUT nevner er at Universitetet i Oslo har samarbeidavtale med University of Wollongong i Australia. Om avtalen skriver UiO blant annet dette: «Wollongong ligger cirka en times kjøretur syd for Sydney. Det er et frodig område med flotte strender og godt studentmiljø» NOKUT etterlyser informasjon om hvorfor akkurat dette universitetet anbefales for de aktuelle studieprogrammene på UiO.

Forankres bedre

På frokostmøtet etterlyste NOKUT-direktør Terje Mørland bedre forankring av utvekslingsavtalene i studieprogrammene ved de norske institusjonene.

Han fikk spørsmål om hvordan NOKUT kan sikre at det er god nok kvalitet på utvekslingsavtalene.

— Det finnes kriterier i NOKUTs tilsynsforskrift som dreier seg om internasjonalisering, så det er mulig å føre tilsyn med internasjonalisering. Men NOKUT skal ta mange hensyn, så snarere enn tilsyn ønsker jeg å bidra til at de gode eksemplene blir trukket fram, sa han.

Ut av komfortsonen

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarte mot å se for mye på rangeringer. Som et eksempel viste han til at UiO har et utbytterikt samarbeid med University of Western Cape i Sør-Afrika, som heller ikke er høyt rangert.

— Hvorfor skal vi samarbeide med dette universitetet da? Jo, her er utbyttet stort for tannlegestudentene som reiser dit, fordi de får erfaring med en helt annen tannhelse enn det vi har i Norge. Vi snakker om at vi faglig utfyller hverandre, sa han.

Han sa også at en viktig grunn til at ikke flere reiser ut. er at studentene i Norge har det veldig bra.

— Det dreier seg om å komme seg ut av komfortsonen. Det gjelder også våre lærere, som gjerne vil ha sine vinger over studentene gjennom hele løpet, i stedet for å sende dem ut, sa han.

Fakta

Studenter på utveksling

Andel av den totale studentmassen på utveksling etter institusjon (i prosent)*:

 201220132014
HBV1,51,81,6
UiS1,71,91,6
NMBU3,63,32,5
HiOA2,12,22,7
UiA3,93,23,2
UiO3,5 3,53,4
NTNU4,34,14,3
UiB5,25,14,5
NHH12,913,215,8
Norge2,72,62,6

Andel av studentmassen på utveksling etter fakultet på HiOA (i prosent)*:

 201220132014
HF1,61,72,0
LUI1,51,92,0
TKD1,71,82,0
SAM4,23,74,4

HBV: Høgskolen i Buskerud og Vestfold (tallene fra 2012 og -13 er sammenlagte tall fra daværende Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold), UiS: Universitetet i Stavanger, NMBU: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tallene fra 2012 og -13 er fra Universitetet for miljø- og biovitenskap), HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus, UiA: Universitetet i Agder, UiO: Universitetet i Oslo, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, UiB: Universitetet i Bergen, NHH: Norges handelshøyskole. «Norge» er snittet i hele landet.

HF: Fakultet for helsefag, LUI: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, TKD: Fakultet for teknologi, kunst og design, SAM: Fakultet for samfunnsfag.

Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sin database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

*Khrono har kontaktet de internasjonale kontorene ved de største utdanningsinstitusjonene, men det har ikke lykkes oss å skaffe tall over hvor stor andel studenter som drar på utveksling en gang i løpet av utdanningen. Tallene presentert i tabellene over er prosentandelen av den totale studentmassen ved institusjonene/fakultetene som er på utveksling i løpet av et kalenderår.

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.