Får to nye kvinner i ledelsen

Publisert - Sist oppdatert

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i dag tilsatt Gro Jamtvedt og Ann-Helén Bay som nye ledere for hver sitt fakultet ved høgskolen.

Gro Jamtvedt blir dekan og dermed øverste faglige leder ved Fakultet for helsefag, og Ann-Helén Bay (57) er tilsatt i  tilsvarende lederstilling ved Fakultet for samfunnsfag (bildet under). De kommer fra henholdsvis Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Institutt for samfunnsforskning.

(Ann-Helén Bay og Gro Jamtvedt. Foto: HiOA)

Khrono har en svært fornøyd rektor Curt Rice på telefonen rett etter at styremøtet er slutt. 

— Gratulerer med to nye kvinner i ledergruppen din. 

— Takk for det. Jeg er selvfølgelig svært fornøyd med at de to best kvalifiserte kandidatene som søkte var kvinner, sier Rice som selv er erklært feminist og opptatt av kjønnsbalanse og likestilling. 

— Når det er sagt er jeg også veldig stolt over at vi vel nesten har norgesrekord på antall søkere til dekanstilling. 22 søkere og mange av dem topp kvalifiserte viser at Høgskolen i Oslo og Akershus er et attraktivt arbeidssted, sier Rice. 

— Hva forventer du deg av disse to nye lederne?

Ambisjonene mine ved å gå inn i en dekanstilling er at vi kan klare å utvikle utdanningene på Fakultet for samfunnsfag slik at de står i forhold til 
samfunnets behov.

Ann-Helén Bay
Dir. Institutt for samfunnsforskning og påtroppende dekan HiOA

Å få bidra til å utvikle utdanningene og forskningen innenfor de mange profesjonene i helsefag blir spennende.

Gro Jamtvedt
Ass.dir Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og påtroppende dekan, HiOA

— Jeg forventer god og tydelig strategisk ledelse på fakultetene og en helhetlig ledelse for hele institusjonen. Ledergruppen min vil få stor påvirkning på utviklingen av høgskolen, sier Rice til Khrono.

Sterke kandidater

Og det er to med bred ledererfaring som i dag er tilsatt: Gro Jamtvedt kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og er professor II ved Senter for kunnskapsbasert forskning, Høgskolen i Bergen.

Hun er utdannet fysioterapeut, og har i snart 20 år hatt stillinger innen forskning, undervisning og ledelse i helsesektoren, blant annet som leder i helseforvaltningen og i stillinger i universitet- og høgskolesektoren.

— Jeg er stolt og glad for å ha fått jobben som dekan ved Fakultet for helsefag. Å få bidra til å utvikle utdanningene og forskningen innenfor de mange profesjonene i helsefag blir spennende, sier Jamtvedt.

Jamtvedt var konfidensiell søker og var derfor ikke ført opp på de offentlige søkerlistene. 

— Jeg gleder meg veldig til å begynne. Det er en attraktiv jobb på en spennende høgskole, sier Jamtvedt til Khrono i en rask kommentar rett etter at ansettelsen var et faktum.

— Hva gleder du deg mest til?

— Jeg gleder meg til å bli kjent bedre kjent med høgskolen, møte mange spennende kolleger og ikke minst jobbe med studenter, sier Jamtvedt, som må haste videre i jobboppdrag hos nåværende arbeidsgiver.

Bay gleder seg

Den påtroppende dekanen ved Fakultet for samfunnsfag kommer fra stillingen som direktør ved Institutt for samfunnsforskning, og er professor i statsvitenskap. Bay har velferdspolitikk som sitt forskningstema, og har tidligere vært tilsatt både ved daværende Høgskolen i Oslo og ved INAS/NOVA.

— Jeg har jobbet på høgskolen tidligere og er jo sterkt interessert i det som er hovedansvarsområdet for fakultetet, sier Bay til Khrono, og legger til: 

— Og så gleder jeg meg til å komme tilbake til utdanningssiden også, i tillegg til forskningen som jeg har jobbet med de siste årene, sier hun. 

Hun synes det er for tidlig å komme med noen programerklæring før hun har startet og har som hovedprinsipp at hun jobber sammen med de tilsatte og bli kjent med institusjonene før hun vil si noe om dette.

— Men rent alment kan jeg si at ambisjonene mine ved å gå inn i en dekanstilling er at vi kan klare å utvikle utdanningene på Fakultet for samfunnsfag slik at de står i forhold til samfunnets behov, sier Ann-Helén Bay.

Mangler fortsatt direktører

Planen er at de to nye lederne skal være på plass ved HiOA 1.februar 2016.

Men rektor Rice har ennå ikke en fulltallig ledergruppe. I dag vedtok høgskolestyret at det skal tilsettes to direktører som også skal være en del av ledergruppen til den nye rektoren. 

Les også: Rice vil ha to nye direktører

Disse stillingene vil lyses ut så snart som mulig, men det er usikkert når de vil være på plass. 

Fakta

Dekansøkere

Fakultet for samfunnsfag: 

 • Kristi Agerup (59), prosjektleder
 • Ann-Helen Bay (57), direktør
 • Ole Egeberg (54), viserektor
 • Anne Britt Flemmen (55), professor
 • Jan Erik Grindheim (56), PhD
 • Målfrid Irene Hagen (60), konsulent
 • Dag Jenssen (56), dekan
 • Laurits Thomas Rasmussen (34), bibliotekar
 • Øyvind Revang (65), professor
 • Anne Isabelle Robbestad (54), PhD
 • Tanja Storsul (45), professor
 • Zafer Özgen (52), instituttleder
 • Kvinnelig søker, konfidensiell
 • Mannlig søker, konfidensiell

Fakultet for helsefag.

 • Per Morten Fredriksen (50), professor
 • Mohammad Azam Mansoor (59), professor
 • Mohammad Nouri Sharikabad (47), apoteker
 • Linda Rykkje (42), førsteamanuensis
 • Siv Skarstein (54), stipendiat
 • Pär Westlund (60), PhD
 • Kvinnelig søker, konfidensiell
 • Kvinnelig søker, konfidensiell

Tilsetting skal skje i styremøtet 27. oktober.

Fakta

Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt er ansatt som dekan på Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der hun leder arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.
Hun har også en bistilling som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.
Jamtvedt er utdannet fysioterapeut, har master i «Public Health» og doktorgrad i kvalitetsmåling.
Som en del av arbeidet på senteret har hun vært med på utviklingen av masterstudiet i kunnskapsbasert praksis, har bidratt i lærebøker innen sykepleie og vært med på å utvikle undervisningsmateriell. Hun har spesiell interesse for implementeringsforskning, brukermedvirkning i forskning og forskningspolitikk. Jamtvedt er medforfatter i flere Cochrane-oversikter og i lærebøker om kunnskapsbasert praksis.

Kilde: Cappelen Damm og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Fakta

Helsefag og samfunnsfag

Fakultet for helsefag har rundt 6000 studenter og om lag 600 tilsatte, og Fakultet for samfunnsfag har 3900 studenter og 250 tilsatte.

Begge fakultetene tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og forsker på og utvikler sine fagområder og profesjoner for å møte samfunnets behov.

Noen av de sentrale fagområdene er knyttet til sykepleierutdanningene, sosialfag, og Handelshøyskolen ved HiOA.

Kilde: hioa.no

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.