Høyre opprettholder sitt foreløpige nei til flere universitet

PublisertMandag, 26. august 2013 - 11:43-OppdatertMandag, 16. september 2013 - 10:53
Fredrik Punsvik, nestleder i Unge Høyre, representerte partiet på valgdebatten på HiOA sist uke, han mente at det måtte være opp til de enkelte institusjonene selv om de ville være høgskole eller universitet. Partilederen hans, Erna Solberg, lover full stopp i universitetsutvidelse i påvente av ny utredning.
Stortingsvalg. Erna Solberg bekrefter overfor Forskerforum at det ikke nødvendigvis vil opprettes nye universitet ved et eventuelt regjeringsskifte: Det blir bråstopp i påvente av ny utredning.

Khrono analyserte programmene og snakket med ulike parti i mai med tanke på holdninger til etablering av nye universitet i Norge. Konklusjonen ble: «Borgerlige kjepper i hjulene for universitetssatsingen».

Når har Forskerforum stilt alle partilederne samme spørsmål, blant andre Høyreleder Erna Solberg:  

– Vi vet at høyskolene vil det, men trenger vi flere universiteter i Norge?

– Det er ikke antallet universiteter som teller. Det er kvaliteten. Vi skal vurdere finansieringsordningen, og da skal vi også gå gjennom kriteriene for godkjenning av universiteter og høgskoler for å sikre at vi har god kompetanse og god kvalitet. Inntil vi har gjort det, skal vi ikke godkjenne nye universiteter, men vi håper at vi får gjort dette raskt, svarer Solberg Forskerforum.

Utredninger må til

Khronos gjennomgang i mai viste at verken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre vil la høgskolen bli universitet uten nærmere utredninger. KrF går lengst og lukker universitetsdøra helt, mens Fremskrittspartiet ikke har trukket noen klar konklusjon.

Med borgerlig valgseier kan det bli vanskeligere for HiOA å få gjennomført planene om å søke godkjenning som universitet, selv om høgskolen skulle klare å tilfredsstille alle kravene som gjelder i dag.

Vil ha nye kriterier

I mai snakket Khrono med Svein Harberg i Høyre. Han sier det samme som Solberg nemlig at Høyre ikke ønsker å etablere flere universiteter før kriterier for godkjenning av universiteter og høgskoler er gjennomgått.

– Det er vanskelig å si hvordan framdriften på dette kan bli. Vi ønsker å sette i gang gjennomgang av kriteriene så kjapt som mulig, sier han.

Harberg understreker at han ikke ønsker å stoppe utviklingen for høgskolene.

– Det motsatte er hensikten. Vi ønsker å få nye og bedre ordninger for universiteter og høgskoler, og det vil være å holde dem for narr hvis vi ikke tok en pause til dette er avklart, sier han.

Han understreker at han ikke ønsker å lage vanskeligheter for HiOA.

– Vi tar et lite stopp, men hvis dette rammer noen negativt, så må vi finne løsninger på dette, sier han.

Fakta

Dette svarer partiene Forskerforum

Spørsmålet: Vi vet høyskolene vil det, men trenger vi flere universiteter i Norge?

Høyre

Det er ikke antallet universiteter som teller. Det er kvaliteten. Vi skal vurdere finansieringsordningen, og da skal vi også gå gjennom kriteriene for godkjenning av universiteter og høyskoler for å sikre at vi har god kompetanse og god kvalitet. Inntil vi har gjort det, skal vi ikke godkjenne nye universiteter, men vi håper at vi får gjort dette raskt. 

Frp

Antallet institusjoner, ikke nødvendigvis campuser, må reduseres. Alle nasjonale og internasjonale studier viser at for mange av fagmiljøene i norsk institutt- og UH-sektor ikke er robuste nok. Høyskolene og universitetene bør i større grad spisse sin kompetanse. Norge er for lite til å kunne ha flere breddeuniversiteter, svarer Siv Jensen, Frp til Forkerforum.

SV

Det gir ikke mening at partier skal ha en oppfatning om hvor mange universiteter vi trenger. Det som er avgjørende for oss er at vi får kvalitet og gode fagmiljøer. Politikken om frivillighet og initiativ fra institusjonene selv, kommer til å ligge fast.

Arbeiderpartiet

Vi mener det er riktig med arbeidsdeling og spesialisering innenfor høyere utdanning, men vi har ikke satt noen grenser for antall institusjoner. Endringer i nasjonale og regionale kompetansebehov krever nye løsninger. De store endringene vi har sett i nye doktorgradsområder og endringer i institusjoners profil er i første rekke drevet frem av regionale aktørers etterspørsel etter kompetanse. 

Kristelig Folkeparti

Jeg tror vi begynner å nærme oss en grense. Men vi har en mangel i Norge – vi har ikke faglige eller økonomiske gulrøtter for å få høyskoler til å utvikle seg som høyskoler. I dag handler alle gulrøttene om å utvikle seg til å bli universitet. Vi trenger gode universiteter, og vi trenger gode høyskoler. 

Venstre

Jeg syns ikke vi skal ha en spesiell grense, men vi ønsker en gjennomgang av status akkurat nå. Det er ikke noe mål at all utdanningen skal være sentralisert. Vi kommer til å trenge høyere utdanning andre steder enn bare i de store byene.

Fra partiprogrammene: Dette vil Høyre

Høyre vil evaluere strukturen i høyere utdanning og evalueringsordninger for universitets- og høgskolesektoren. For å få mangfold og kvalitet som er internasjonalt konkurransedyktig  må institusjonene utvikle ulike profiler og spisse sine sine fagmiljøer.

Kriterier for godkjenning av universiteter og høgskoler gjennomgås for å sikre dette. Inntil disse evalueringene foreligger, godkjennes ingen nye universiteter.

Kilde: Høyres program for neste stortingsperiode

Dette vil Venstre

Venstre har som utgangspunkt at det ikke skal godkjennes flere universiteter i Norge før man har utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan fremtidens utdanningssektor i Norge skal se ut.

Det må fortsatt stilles strenge krav til institusjoner som ønsker å oppnå universitetsstatus. Institusjonene må tydeliggjøre sin faglige profil og gjennom dette spisse sine fagmiljø for å skape en reell arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren.

Kilde: Venstres program for neste stortingsperiode

Dette vil KrF

De siste årene har flere høyskoler gått over til å bli universiteter. Universiteter og høyskoler har ulike roller å spille innenfor norsk høyere utdanning. Det er viktig å ikke splitte opp universitetenes faglige tyngde ytterligere.

Høyskolene må sikres faglig utvikling på en måte som bygger oppunder de ulike institusjonenes styrker og egenart, gjerne med større grad av samhandling med universitetene. KrF vil også ha en gjennomgang av hele finansieringssystemet i universitets-  og høyskolesektoren.

Kilde: KrFs program for neste stortingsperiode

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Dette svarer partiene Forskerforum

Spørsmålet: Vi vet høyskolene vil det, men trenger vi flere universiteter i Norge?

Høyre

Det er ikke antallet universiteter som teller. Det er kvaliteten. Vi skal vurdere finansieringsordningen, og da skal vi også gå gjennom kriteriene for godkjenning av universiteter og høyskoler for å sikre at vi har god kompetanse og god kvalitet. Inntil vi har gjort det, skal vi ikke godkjenne nye universiteter, men vi håper at vi får gjort dette raskt. 

Frp

Antallet institusjoner, ikke nødvendigvis campuser, må reduseres. Alle nasjonale og internasjonale studier viser at for mange av fagmiljøene i norsk institutt- og UH-sektor ikke er robuste nok. Høyskolene og universitetene bør i større grad spisse sin kompetanse. Norge er for lite til å kunne ha flere breddeuniversiteter, svarer Siv Jensen, Frp til Forkerforum.

SV

Det gir ikke mening at partier skal ha en oppfatning om hvor mange universiteter vi trenger. Det som er avgjørende for oss er at vi får kvalitet og gode fagmiljøer. Politikken om frivillighet og initiativ fra institusjonene selv, kommer til å ligge fast.

Arbeiderpartiet

Vi mener det er riktig med arbeidsdeling og spesialisering innenfor høyere utdanning, men vi har ikke satt noen grenser for antall institusjoner. Endringer i nasjonale og regionale kompetansebehov krever nye løsninger. De store endringene vi har sett i nye doktorgradsområder og endringer i institusjoners profil er i første rekke drevet frem av regionale aktørers etterspørsel etter kompetanse. 

Kristelig Folkeparti

Jeg tror vi begynner å nærme oss en grense. Men vi har en mangel i Norge – vi har ikke faglige eller økonomiske gulrøtter for å få høyskoler til å utvikle seg som høyskoler. I dag handler alle gulrøttene om å utvikle seg til å bli universitet. Vi trenger gode universiteter, og vi trenger gode høyskoler. 

Venstre

Jeg syns ikke vi skal ha en spesiell grense, men vi ønsker en gjennomgang av status akkurat nå. Det er ikke noe mål at all utdanningen skal være sentralisert. Vi kommer til å trenge høyere utdanning andre steder enn bare i de store byene.

Fra partiprogrammene: Dette vil Høyre

Høyre vil evaluere strukturen i høyere utdanning og evalueringsordninger for universitets- og høgskolesektoren. For å få mangfold og kvalitet som er internasjonalt konkurransedyktig  må institusjonene utvikle ulike profiler og spisse sine sine fagmiljøer.

Kriterier for godkjenning av universiteter og høgskoler gjennomgås for å sikre dette. Inntil disse evalueringene foreligger, godkjennes ingen nye universiteter.

Kilde: Høyres program for neste stortingsperiode

Dette vil Venstre

Venstre har som utgangspunkt at det ikke skal godkjennes flere universiteter i Norge før man har utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan fremtidens utdanningssektor i Norge skal se ut.

Det må fortsatt stilles strenge krav til institusjoner som ønsker å oppnå universitetsstatus. Institusjonene må tydeliggjøre sin faglige profil og gjennom dette spisse sine fagmiljø for å skape en reell arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren.

Kilde: Venstres program for neste stortingsperiode

Dette vil KrF

De siste årene har flere høyskoler gått over til å bli universiteter. Universiteter og høyskoler har ulike roller å spille innenfor norsk høyere utdanning. Det er viktig å ikke splitte opp universitetenes faglige tyngde ytterligere.

Høyskolene må sikres faglig utvikling på en måte som bygger oppunder de ulike institusjonenes styrker og egenart, gjerne med større grad av samhandling med universitetene. KrF vil også ha en gjennomgang av hele finansieringssystemet i universitets-  og høyskolesektoren.

Kilde: KrFs program for neste stortingsperiode

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 

Karriere

Campus

Samfunn