politiutdanning

Vil utdanne politi i Finnmark

I dag må du til Oslo, Stavern eller Bodø for å bli politi. Politimesteren i Finnmark ønsker en egen utdanning lenger nord.

Finnmark vil ha lokal politiutdanning.
Finnmark vil ha lokal politiutdanning.
Publisert

Stadig flere desentraliserte utdanninger innen helse dukker opp i Norge. I Finnmark ønskes det en tilsvarende ordning for politiutdanning.

— Finnmark politidistrikt har lang erfaring med å rekruttere nyutdannende, flinke og dedikerte politifolk. Utfordringen er å beholde dem hos oss. For å få en mer stabil bemanning må det tenkes nytt, og jeg mener at en desentralisert utdanning er veien å gå. Politihøgskolen bør vurdere et samarbeid med en utdanningsinstitusjon i Finnmark, sier politimester Ellen Katrine Hætta til Finnmarksposten.

Samarbeid med samisk høgskole

Politimesteren foreslår videre at Politihøgskolen vurderer et samarbeid med en utdanningsinstitusjon i Finnmark, og nevner da for eksempel den samiske høyskolen i Kautokeino. Før valget i 2021 uttalte Venstre i Troms og Finnmark at de ønsker samisk politiutdanning til skolen.

— Vi har ikke behandlet dette på noen måte i styret, men jeg har orientert meg på at det er et ønske om å etablere en politiutdanning, eller få et samarbeid med politiutdanning her, sier rektor Laila Susanne Vars, til Khrono.

Ingen politikere eller andre utdanningsinstitusjoner har formelt invitert skolen til noen samtaler om temaet. Derfor er det heller ikke en del av strategien for de neste fire årene som de nylig har vedtatt. Hittil har de kun registrert ønske gjennom media i Finnmark.

— Jeg er ikke helt avvisende til at man kan ta noe politiutdanning hos oss, men å bygge opp et helt studium blir nok for omfattende for en liten høgskole som oss. Likevel ser jeg absolutt en mulighet for at vi kan tilby moduler i utdanningen i fremtiden, sier Vars.

Skolen tilbyr et studium i samisk kulturkunnskap som mange innen offentlig forvaltning, eller andre i full jobb, tar ved skolen. Dette kurset tror hun de kan bruke inn mot politiet også, og viser til at man finner samisk næringsliv fra Nordkapp til nord i Hedmark.

— Det blir et ganske omfattende område. Derfor syns jeg det er en knakende god idé å sikre samisk innhold i politiutdanningen til de som skal jobbe der. For eksempel kunne de som tar politiutdanning i Bodø ta dette som en modul, foreslår hun.

Hun er selv fra Kautokeino og viser til at majoriteten har nord-samisk som morsmål.

— Å jobbe der uten å forstå kulturen tror jeg er ganske umulig. Da kan det bli kulturkollisjon. Så jeg åpner gjerne opp for diskusjon om hvordan vi kan bidra inn mot politiutdanningen dersom det kommer et formelt initiativ.

Avvises ikke av Politidirektoratet

Finnmarksposten har vært i kontakt med Politidirektoratet for å sjekke om politimesterens ønske om politiutdanning i Finnmark er mulig.

— Spørsmålet om en desentralisert politiutdanning vil være en politisk beslutning. For Politidirektoratets del er det viktig at vi fortsetter å utdanne, tiltrekke oss og beholde dyktige medarbeidere som representerer sammensetningen i befolkningen, og som kan utføre politioppgaver uavhengig av om arbeidsplassen er i Oslo eller i Finnmark, svarer avdelingsdirektør Karin Aslaksen til avisen.

Nærmeste politiutdanning for Finnmark i dag finner man i Bodø. Politihøgskolens avdeling ble åpnet der i 1997 for å sikre økt politibemanning i de nordligste fylkene.

Powered by Labrador CMS