Adventskalender

Vert inspirert av framtidstrua til universiteta og høgskulane

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) er framleis fersk som stortingsrepresentant, men alt fyrste jula ynskjer ho seg stabile rammer og autonomi for sektoren.

Julestemininga melder seg for Kari-Anne Jønnes, etter eit turbulent år for universitets- og høgskulesektoren.
Julestemininga melder seg for Kari-Anne Jønnes, etter eit turbulent år for universitets- og høgskulesektoren.
Publisert Oppdatert

Bak den 2. luka i Khronos adventskalender finn me Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes frå Høgre.

— Korleis vil du oppsummere 2022 med universitets- og høgskulebrillene på?

Fakta

Adventskalender 2022

  • I dagane fram mot jul vil du møta kjende og ukjende personar i og rundt universiteta, høgskulane og institutta våre.
  • Dei skal få oppsummera året som har gått, og dei skal få koma med ynske for 2023.
  • I dag møter du Kari-Anne Jønnes, som sit i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget for Høgre.

— For min del som ny representant på Stortinget har det vore svært interessant og lærerikt. Eg har fått mange nye kontaktar og sektoren har opna dørene for meg og delt kunnskap, kompetanse og entusiasme. For sektoren sin del vil eg seia det har vore eit turbulent år med mykje uro og uvisse. Det er synd, for sektoren treng føreseielege rammer og godt samarbeid for å levera på samfunnsoppdraget som skal bidra til ei betre framtid for oss alle.

— Kva er det kjekkaste du har vore med på i universitet- og høgskuleverda i år, og kvifor?

— Summen av alle møta med studentar, rektorar, forskarar og tilsette ute på institusjonane våre. Om eg skal trekkja fram éi hending er det møtet med alle institusjonane på Vestlandet og korleis dei samarbeider. Måla og framtidstrua deira gav inspirasjon til å arbeida vidare med Høgre sine løysingar for sektoren.

— Kva har vore den største utfordringa, slik du ser det?

— 2022 har vore eit år fylt av ulike utfordringar. Eg vil trekkja fram kor viktig det er å ha eit ekstra blikk på studentane som no har innteke universitet og høgskular etter ein lang pandemi.

— Kva er ditt juleynske for universiteta og høgskulane?

— Føreseielegheit, stor grad av autonomi og framsnakking.

— Kva skal du gjere i jula?

— Eg skal lesa mange gode bøker som eg har liggjande, vera saman med mann og barn, som eg har sett for lite til i haust, og gle meg over rolege dagar med fyr i omnen og dei helt små, nære tinga som er den største verdien i livet.

Powered by Labrador CMS