koronatiltak

Vektla behovet for å ta vare på studentene

Henrik Asheim understreker at korona-situasjonen er alvorlig, men at universiteter og høgskoler må vektlegge å ta vare på studentene sine.

Henrik Asheim orienterte alle landets rektorer på universiteter og høgskoler om de nye koronatiltakene torsdag.
Henrik Asheim orienterte alle landets rektorer på universiteter og høgskoler om de nye koronatiltakene torsdag.
Publisert Oppdatert

Torsdag ettermiddag orienterte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) rektorene på universiteter og høgskoler om de nye koronatiltakene.

Ett av tiltakene er at universiteter og høsgkoler skal vurdere mer bruk av digital undervisning.

Leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR), og rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, var en av deltakerne på møtet.

— Statsråden var veldig opptatt av å ivareta de nye smitteutfordringene, samtidig som han også poengterte at man må ta utfordringene for studenter og deres psykososiale situasjon på alvor, forteller Olsen til Khrono i etterkant av møtet.

Olsen trekker fram at statsråden har nedsatt en hurtigarbeidende ekspertgruppe som allerede 23. november skal legge fram en rapport rundt dette, der man også skal se på tiltak rundt eksamenssituasjonen.

Asheim: — Sektoren tar situasjonen på alvor

Henrik Asheim på sin side understreker at han syns det er veldig fint at man med jevne mellomrom, når det dukker opp nye råd eller anbefalinger, kan samle seg.

— Slik at vi kan gi informasjon fra vår side og lytte til tilbakemeldingene fra sektoren på den andre siden. Det er nyttig for oss i arbeidet, og jeg oppfatter at sektoren også syns det er nyttig å holde hverandre orientert.

Asheim legger til:

— Jeg opplever at sektoren tar situasjonen på alvor og er innstilt på å gjøre sitt for å begrense smitten i samfunnet. Samtidig var jeg tydelig på at vi må gjøre mer for å sørge for at studentene har noen kontaktpunkter og ikke blir sittende hele alene på campus med bare digitale forelesninger. Derfor har jeg bedt samskipnadene sende inn eksempler på tiltak de syns har fungert, og kommer til å kalle inn velferdstingene til et møte for å diskutere hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen for studentene.

Direktoratet ville stenge

Torsdag morgen kunne VG melde at Helsedirektoratet anbefalte utelukkende digital undervisning for studenter, og dermed teknisk sett stengte campus. Regjeringen endte opp med å kreve at universiteter og høgskoler skal vurdere mer bruk av digital undervisning.

— Slik vi har oppfattet det ønsket Helsedirektoratet at campus på høgskoler og universiteter skulle stenges, men regjeringen velger å ikke gjøre dette. Hvordan begrunner regjeringen og departementet dette?

— Det er mange hensyn som skal tas når vi iverksetter nye tiltak, svarer Henrik Asheim i en epost til Khrono. Han fortsetter:

— Så langt det er mulig så ønsker vi ikke å stenge ned campuser helt igjen. Mitt inntrykk er at de aller fleste nå er gode på å balansere graden av digital og fysisk undervisning på en god måte. Men vi har bedt dem om å vurdere fremover om at kan redusere undervisningen og annen aktivitet som bidrar til blant annet press på kollektivtrafikken, understreker Asheim.

— Statsminister Erna Solberg sier at alle skal holde seg hjemme, hvordan harmonerer dette med at campus likevel er åpent?

— Situasjonen er alvorlig, og derfor strammer vi inn, særlig det som gjelder sosial omgang. Samtidig forsøker vi å skjerme barn og unge for de mest inngripende tiltakene som påvirker dere skolegang og studier, understreker Asheim.

Han legger til:

— Hvis alle nå følger de nye rådene med å tenke gjennom hvor mange de møter og hvordan de møtes på fritiden håper jeg smittetallene går ned og vi kan begynne å leve litt mer normalt igjen.

— Kan bli flere tiltak i Bergen

Dag Rune Olsen tar av seg UHR-hatten og tar på seg UiB-rektorhatten, og peker på at det skal være ny pressekonferanse spesielt for Bergen torsdag ettermiddag, og at Oslo kommer etter fredag klokken 12.00.

— Det er jo slik at smittetrykket er litt forskjellig rundt omrking i landet, selv om vi har en utvidet nasjonal situasjon som innebærer at mange steder der høgskoler og universitet har tilstedeværelse nå er berørt, legger han til.

Olsen peker på at det kan komme nye og strengere krav fra Bergen kommune som kan gi nye føringer for hvordan Universitetet i Bergen kan og skal opptre, i tillegg til de nasjonale tiltakene.

— Ellers hadde rektorene en rekke spørsmål til statsråden knyttet til eksamen, undervisning og praksis, og vi er lovet raske svar på disse, legger Olsen til, og han avslutter:

— Som jeg sa til statsråden, situasjonen alvorlig. Statsministeren trakk fram at det er viktig å begre jule- og nyttårsfeiring. Jeg er også opptatt av at vi får innført tiltak nå som gjør at neste semester kan gjennomføres på en mer normal måte.

Vil vurdere mer hjemmekontor

Rektor på Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, var også tilstede på dagens møte og trekker fram at man har vært forberedt på endel av de tiltakene som nå kommer.

— Vi vil i vår kriseberedskapsgruppe eksempelvis diskutere om flere av våre ansatte kan og skal ha hjemmekontor, sier han, men legger raskt til:

— Vi ønsker i størst mulig grad å opprettholde den undervisning og de tilbud vi i dag har til våre studenter. Statsråden er jo også opptatt at vi må ta best mulig vare på studentene våre, sier Østfold-rektoren.

— Hvordan harmonerer budskapet til statsministeren om å holde seg hjemme, med at dere samtidig skal holde campus åpent?

— Jeg tenker at statsministeren budskap først og fremst er rettet mot fritiden vår. Altså at vi i størst mulig grad skal skjerme utdanning og arbeid, men at vi ellers kal unngå unødig sosial kontakt, sier Jelsness-Jørgensen, og trekker fram som et eksempel på det siste at de på høgskolen har avlyst alle julebord.

Powered by Labrador CMS