Christoffer Storm Tiller Alsvik stiller til valg som leder av arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Christoffer Storm Tiller Alsvik stiller til valg som leder av arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kun én lederkandidat på HiOA

Christoffer Storm Tiller Alsvik er så langt den eneste som stiller til leder av Studentparlamentet på HiOA. Til de andre plassen i arbeidsutvalget er det så langt flere kandidater.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken oppdateres når det foreligger eventuelle nye kandidatnavn).

Den 25. april skal Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)velge en nye ledelse for parlamentet.

En leder, en nestleder, en fagpolitisk ansvarlig og en læringsmiljøansvarlig skal velges. De utgjør til sammen det som blir kalt arbeidsutvalget, og disse studentene jobber på heltid for parlamentet.

Vårrengjøring

Christoffer Storm Tiller Alsvik (25) er så langt eneste kandidat til ledervervet i parlamentet. De tre viktigste sakene for ham er å følge opp strategi 2020, kvalitetssikringssystemet, samt ha et større fokus på digitalisering, både ved formidling og evaluering.

Vi lever i 2015, og nå er det på tide med digital eksamen, streaming og podcaster.

Christoffer Storm Tiller

Jeg vil forbedre praksisplassene, og det må blant annet gjøres ved å bedre evalueringen, at studentene blir hørt i etterkant av å ha vært i praksis.

Amina Ibrahim

— Det siste året er det de store sakene som studentombud og hva slags ledelse vi skal ha, som har tatt mye plass. Jeg synes det er på tide med en vårrengjøring, å se på de viktige småsakene som ikke har vært like attraktive, sier Alsvik.

Han mener høgskolen er nødt til å se på hvordan høyere utdanning gjennomføres i dag.

— Vi lever i 2015, og nå er det på tide med digital eksamen, streaming og podcaster, sier Alsvik.

Alsvik har hatt en rekke verv tidligere, blant annet har han sittet i instituttrådet ved institutt for sosialfag, i fakultetsstyret på fakultetet for samfunnsfag (SAM), og for tiden er han leder av studentenes fakultetsråd på SAM og medlem i høgskolestyret. 

Vil jobbe med rekruttering

— Det er viktig med reelle valg. Hvis det finnes noen som mener de er kompetente lederkandidater, så håper jeg at de stiller til valg, sier Alsvik, og legger til:

— Hvis de mente det var et problem at jeg ble valgt, så kunne de jo ha stilt mot meg, så jeg håper det betyr at de stoler på meg.

Alsvik mener at rekruttering til studentdemokratiet bør bli bedre.

— Hvis jeg blir valgt, og det ser det ut til at jeg blir, så vil jeg jobbe mot å bygge gode lederkandidater fram mot studentparlamentsvalget neste år.

I starten av et år med så mange nye i ledelsen mener Alsvik det er viktig å være tidlig ute og møte dem.

— Vi må vise at studentene er aktive i debatten og skape et godt førsteinntrykk. Det vil jeg tro jeg kan gjøre, sier han.

Vil ha mer studentengasjement

Slik det ser ut nå er det Jakob Loe (23) (bildet under) og Anette Myklemyr Magnussen (22) som konkurrerer om nestledervervet i Studentparlamentet.

Loe mener hans største fortrinn som nestlederkandidat er erfaring innen studentpolitikken.

— Jeg kjenner alle grener av studentpolitikken, og jeg vil skape engasjement hos studentene. Det har ikke vært noen hemmelighet at vi sliter med rekrutteringen, sier Jakob Loe.

Han har blant annet sittet tre år i Studentparlamentet, han har hatt verv i fakultetsstyret på helsefag, sittet i Skikkethetsnemnda og vært vara i høgskolestyret. Loe mener han dermed er den kandidaten som best kan følge opp studentpolitikken internt. Han mener også at han er en god lagspiller.

— Jeg er bevisst på hvordan man får et team til å fungere, og jeg mener jeg har gode kommunikative ferdigheter, sier Loe.

Han er opptatt av å få opp studentengasjementet, tilrettelegging i undervisningen og å fremme studentenes meninger i møte med en ny ledelse.

Spørsmålsstilleren

Den andre nestlederkandidaten, Anette Myklemyr Magnussen, mener hennes engasjement og evne til å stille spørsmål er det som ville gjort henne til en god nestleder.

— Jeg er ikke den som må snakke hele tiden, jeg stiller heler kritiske spørsmål. Jeg er ofte den som hører på argumentene som kommer fram, og hvis jeg har noe å legge til, så gjør jeg det, sier Magnussen (bildet under).

Hun har tidligere vært vara i Studentparlamentet, sittet i læringsmiljøutvalget og vært representant i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

Magnussen sier hun vil jobbe for kvalitet på utdanningene og sørge for at studenthverdagen dreier seg om mer enn bare forelesninger.

— Jeg vil at studentene skal føle et større eierskap til høgskolen. At studentene ikke drar idet forelesningen er over, men at den blir en sosial møteplass i større grad, sier hun.

En annen ting hun er opptatt av er praksisplasser.

— HiOA er en høgskole med mange profesjonsrettede studier og mange praksisplasser. Jeg vil at det skal bli lettere for studenter å melde fra hvis de ikke er fornøyde med praksisplassen sin, sier Magnussen.

Læringsmiljø nærmest hjertet

Etter det Khrono erfarer er det to kandidater til vervet læringsmiljøansvarlig: Ane Larsen Mjøen (23) og Amina Ibrahim (31). 

— Det er mange saker som engasjerer meg, men innenfor feltet læringsmiljø er jeg interessert i absolutt alle saker, og det er det som ligger hjertet mitt nærmest, sier Mjøen (bildet under).

Hun har allerede sittet i Studentparlamentet i tre perioder, sittet i instituttrådet på institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, i Velferdstinget og i Læringsmiljøutvalget (LMU). Sistnevnte håper Mjøen vil bli kunne brukt bedre.

LMU fungerer godt som det er nå, men jeg vil at utvalget skal komme med flere ideer og forslag til tiltak som kan gjøres, sier hun. 

Mjøen, som flere av de andre kandidatene, trekker fram samarbeidet med den nye ledelsen på HiOA som viktig for det kommende året.

— Vi går et spennende år i møte, og hele Arbeidsutvalget i parlamentet er nødt til å jobbe for et godt samarbeid. Det krever god kommunikasjon, ærlighet og forventningsavklaring, sier Mjøen.

Fokuserer på psykisk helse

Amina Ibrahim (bildet under) satt i Studentparlamentet som representant for helsefag  forrige studieår, og nå sitter hun i Kontroll- og oganisasjonskomiteen. Hun stiller til læringsmiljøansvarlig og er opptatt av studentenes psykiske helse.

— I mitt første studieår på sykepleie ved HiOA hadde jeg ingen familie i Norge, og det var ingen å gå til da alle sa god jul og dro på ferie. Jeg vil at vi skal være til stede og at ingen studenter skal være redde for å ta kontakt med oss, sier Ibrahim.

Hun er opptatt av at studenter som trenger det kan få tidlig hjelp og oppfølging. Ibrahim mener hun selv er en åpen person som det er lett å ta kontakt med, og god på samarbeid.

I forlengelse av å ville bedre studentenes psykiske helse, vil hun jobbe for at fadderukene blir en bedre bli-kjent arena. I tillegg vil hun bedre praksisplassene.

— Jeg vil forbedre praksisplassene, og det må blant annet gjøres ved å bedre evalueringen, at studentene blir hørt i etterkant av å ha vært i praksis, sier Ibrahim.

— Mer studentinvolvering i forskning

Det siste vervet i arbeidsutvalget er fagpolitisk ansvarlig. Khrono har snakket med Anders Skaug (25), som stiller til valg, og Steinar Olberg (26, bildet under), som mest sannsynlig også gjør det.

— Jeg er ikke 100 prosent sikker enda, men høyst sannsynlig stiller jeg, sier Olberg. Han har studert på HiOA i seks år, og vært studentpolitisk aktiv i fem av dem, blant annet i Forskning- og utviklingsutvalget (FoU).

Olberg beskriver seg som veldig dedikert, og som en som vil jobbe for studentenes saker.

— Mye av mitt fokus ligger på FoU, og jeg ønsker blant annet mer studentinvolvering i forskning, sier han, og legger til at han er opptatt av studentvelferd også utenfor selve studiet, sier han.

Han mener han kan dele av kunnskapen han sitter inne med etter årene i FoU.

— Jeg har vist engasjementet mitt i løpet av de årene jeg har vært her. Jeg er rolig og analytisk, og tenker nøye igjennom saker for å være sikker på at vi tar riktig avgjørelse, sier Olberg. 

Vil hytte med neven

— Samarbeid er min greie, sier Anders Skaug (bildet under).

Han sier at han stiller til fagpolitisk ansvarlig fordi han vil stimulere til mer samarbeid i alle ledd.

— Når jeg er ferdig her og går ut som lærer er jeg nødt til å samarbeide med alle slags yrkesgrupper. Da mener jeg vi kan samarbeide om gode løsninger på tvers av fakultetene her også. Jeg synes de er litt for glade i å sitte på hver sin tue, sier Skaug.

Han mener han vil være en god studentambassadør hvis han blir valgt som fagpolitisk ansvarlig.

— Jeg setter meg grundig inn i ting, samtidig som jeg er god til å ta opp saker og snakke med folk, sier han.

Skaug har sittet i fagutvalget og i studentrådet ved lærerutdanningen. Han spår at likestilling kommer til å havne på agendaen neste studieår.

— Med en ny rektor som Rice, som er opptatt av likestilling, så tror jeg debatten om å få flere gutter til helsefag og flere jenter til ingeniørfag kommer til å bli en het potet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS