Nå er totalt 7 av 11 av medlemmer som skal sitte i høgskolestyret den neste perioden klare. Her fra et tidligere styremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Nå er totalt 7 av 11 av medlemmer som skal sitte i høgskolestyret den neste perioden klare. Her fra et tidligere styremøte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ett fakultet tok storeslem i styrevalg

Ett fakultet har fått halvparten av de faglige styrerepresentantene ved høgskolen. — Det forplikter, mener Anton Havnes.

Publisert Oppdatert

Mennene har fått flere stemmer enn kvinnene ved «kvinnehøgskolen» HiOA, og ett av de største fakultetene Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har stukket av med halvparten av de seks faglige representantene, med to faste og ett varamedlem. Fakultet for samfunnsfag har ingen representanter, men stilte heller ikke med noen kandidat. 

Fredag ble valget til høgskolestyret avsluttet - i det minste for de faglige tilsatte. De fire faste representantene skal ifølge valgreglementet bestå av to menn og to kvinner. 

  • Bjørn Smestad (LUI) - 17 prosent av stemmene
  • Anton Havnes (SPS) - 15 prosent av stemmene 
  • Tatjana Radanovic Felberg (LUI) - 9 prosent av stemmene
  • Ingrid Ruud Knutsen (HF) - 8 prosent av stemmene. 

Vararepresentantene til styret blir Clas Jostein Claussen (LUI) og Tale Skjølsvik (TKD). 

— Viktig med bakkekontakt

Ingrid Ruud Knutsen fra Fakultet for helsefag og sykepleieutdanninga på Kjeller er er helt ny i styret. Hun er spent og glad for tilliten. 

— Gode profesjonsutdanninger og kvalitet på disse er det som opptar meg aller mest, sier hun i en kommentar til Khrono rett etter at valgresultatet er kjent. 

— Opp mot universitetssatsingen er det viktig å beholde bakkekontakten i forhold til hva som er mandatet vårt, og det betyr blant annet tett og god oppfølging av studentene på skolen og i praksis på bachelorutdanningene, sier Ruud som selv forsker på på kronisk sykdom, mestring og pasientopplæring. Hun mener også at sammenslåingen av de to sykepleieinstituttene ved HiOA blir en viktig sak å følge med på og være opptatt av framover. 

 Jeg ble også  litt overrasket over at 49 prosent av mine kolleger ikke brukte stemmeretten sin

Tatjana Radanovic Felberg, nyvalgt styrerepresentant HiOA

(Ingrid Ruud Knutsen, ny representant i høgskolestyret. Foto: HiOA)

Valget ble gjennomført så godt som uten noen form for valgkamp eller presentasjonsmøter av kandidatene. 

Høgskolen som helhet

Anton Havnes (bildet under), fra Senter på profesjonsstudier (SPS) ble gjenvalgt og går på en ny styreperiode. Han takker for at folk har stemt på ham og er overrasket over at over 50 prosent har stemt på han, all den tid det så godt som ikke har vært noen valgkamp. 

— Jeg har jo ikke noe stort fakultet i ryggen som backer og mobiliserer for meg, sier han til Khrono. ​

— Hva mener du om at Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har fått inn tre av seks kandidater?

— Det forplikter, så klart.  Jeg har bestrebet meg på å tenke på høgskolen som helhet, og det vil jeg fortsette med, det tar jeg for gitt at de andre gjør også, selv om de kommer fra et spesifikt fakultet, sier han, og legger til at dersom han selv for eksempel, må melde forfall til et møte, så vil tre av de fire møtende medlemmene komme fra lærerutdanningen og internasjonale studier. 

— Det var også en av grunnen til at jeg til slutt gikk inn for tilsatt og ikke valgt rektor, sier Havnes, som mener at valg nettopp vil kunne favorisere store miljøer. 

Havnes er glad for at han er gjenvalgt. 

— Jeg opplevde det på slutten som om at noen ville ha meg ut av styret og ikke ønsket meg gjenvalgt, så jeg er glad for resultatet, sier Havnes. 

Ikke enig i alt

Bjørn Smestad fra LUI er den som fikk flest stemmer (241). Han synes det er veldig hyggelig og takker også for tilliten. 

— Jeg vil selvfølgelig sette meg godt inn i saker fra andre fakulteter og spørsmål som gjelder andre enn LUI. Jeg skal representere alle ved høgskolen, sier Smestad. 

— Det ble en noe tilspisset valgdebatt mellom deg og Anton Havnes på tampen på Khrono. Vil dere kunne samarbeide bra i styret? 

— Jeg har stor respekt for Anton Havnes og det faglige arbeidet han gjør, så jeg har stor tro på at vi vil kunne samarbeide. Men det er jo ikke dermed sagt at vi vil være enige i alle saker, sier Smestad (bildet under). 

Halvparten stemte

Valgdeltakelsen var på 51 prosent, og totalt ble det avgitt 1.445 stemmer, da hver person med stemmerett kunne stemme på opptil seks kandidater hver. Virkeperioden for styrevervene er fra 1. august 2015 til 31. juli 2019. 

Valget for de teknisk og adminsitrativt ansatte er utsatt, etter at det var mange som hadde misforstått stemmeseddelen. 

Studentrepresentanter i styret blir Viktor Emanuel Johansson og Kine Nossen. Det ble klart på Studentparlamentets valgmøte tidligere i vår.  

De eksterne styrerepresentantene som har blitt utnevnt så langt er Gunnar Melgaard, med vara Ruth Solveig Birkeland. De er oppnevnt av Akershus fylkeskommune.  

Mennene fikk flest stemmer

Selv om de kvinnelige ansatte er i flertall, er det de mannlige kandidatene som i dette valget har fått klart flest stemmer. 

Bjørn Smestad fikk flest stemmer, totalt 241, mens Anton Havnes fikk 214 stemmer. Felberg, som var den kvinnen som fikk flest stemmer, fikk til sammenlikning 127. Vel halvparten av hva Smestad fikk. 

Claussen, som ble valgt til mannlig vara, fikk også flere stemmer enn Felberg (totalt 162). På grunn av kvoteringsreglene blir likevel Felberg fast representant og Claussen vara. 

Vil fremme egenart

Tatjana Radanovic Felberg (bildet over) er  helt ny i styret, takker for tilliten og gleder seg til vervet.

— Det første jeg tenkte på da jeg fikk høre at jeg skulle være representant i styret var: Hvordan kan vi sørge for å å finne gode måter å inkludere og aktivisere alle fakulteter og miljøer i styrets arbeid? Jeg ble også  litt overrasket over at 49 prosent av mine kolleger ikke brukte stemmeretten sin, sier Felberg.

Hun mener også at det vil bli interessant å prøve og finne ut hva som ligger bak de tilsynelatende motsatte diskusjonene om forskning vs. undervisning (eller teori vs. praksis). 

— Jeg mener at det er viktig å fortsette å fremme det som er HiOAs egenart - praksisnære profesjonsutdanninger som er godt forankret i forskningen, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS