Universitetet i Oslo felt for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven

16.08.2017 Arendal, Arendalsuka.
16.08.2017 Arendal, Arendalsuka.

Universitetet i Oslo (UiO) ble i februar felt i diskrimineringnemda for å ha handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. fellelsen kommer som resultat av at under Arendalsuka 2018 holdt UiO publikumsarrangementer på to fartøy som ikke var tilgjengelig for personer i rullestol. Det er Handikapnytt som melder dette.

Det var stiftelsen Stopp Diskrimineringen som klaget inn UiO. i tilsvaret på klagen skrev UiO «UiO beklager at prinsippene for universell utforming og tilrettelegging ikke ble ivaretatt på arrangementene under Arendalsuka 2018.»

Selv om ikke Arendalsuka 2019 var tema i denne klagesaken, ser nemnda kritisk på at det samme skipet ble brukt under UiOs arrangementer dette året også. "det kan stilles spørsmål ved UiOs valg om å leie MS Sunnhordland på nytt, og vil bemerke at landgangen ikke synes å ha fungert tilfredsstillende under Arendalsuka 2019, på grunn av den bratte helningen fra kaien til båten".

(Anne Skifjeld / Khrono)

Powered by Labrador CMS