Aasen tålmodig på Sørøst

Publisert - Sist oppdatert
Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Sørøst-Norge håper også på positivt svar på sin universitetssøknad. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Sørøst-Norge håper også på positivt svar på sin universitetssøknad. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Høgskolen i Sørøst-Norge sin søknad om å bli universitet er forsinket: Den sakkyndige komitéen ville vite mer om høgskolens mange campus. Rektor Aasen er overrasket.

Universitetssøknaden til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er ikke like nært mål som Høgskolen i Oslo og Akershus’.

Rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen, sier til Khrono at de fremdeles er i en prosess da de fikk flere spørsmål fra den sakkyndige komitéen om HSNs flercampusmodell - noe som overrasket Aasen.

HSN har en mye mer komplisert organisasjon enn HiOA har, og jeg har forståelse for at komitéen ønsker mer innsikt - selv om jeg trodde vi hadde skrevet mye om organiseringen i søknaden.

Handler ikke om å kutte studiesteder

Han forteller at komitéen vil ha utdypet hvordan man følger opp en del problemstillinger knyttet til HSNs åtte studiesteder.

Jeg er veldig glad på HiOAs vegne, og på profesjonene HiOA utdanner til sine vegne.

Petter Aasen
Rektor, Høgskolen i Sørøst-Norge

— Handler det om å kutte noen studiesteder?

— Nei, sakkyndige komitéer har ikke mandat til å styre institusjonene, organisasjonsmodell er styrenes ansvar i vår sektor. Det dreier seg heller om spørsmål knyttet til organisasjonsmodellen.

— Hvordan ser fremdriften ut etter at dere leverer ny dokumentasjon innen 10.  januar?

— Vi leverer ny dokumentasjon, og videre arbeid i komitéen er det NOKUT som styrer. Jeg har stor tro på at NOKUT styrer på en smidig og effektiv måte slik Stortinget har bestilt. Så vi forventer endelig rapport relativt raskt etter det.

Tålmodig

Curt Rice på HiOA satser på å starte det akademiske året i august 2018 som universitet. Aasen vil ikke være fullt så presis.

— Jeg har vært rektor i 10 år nå i høst, på tre forskjellige institusjoner. Ambisjonen min har vært å bidra til å løfte kvaliteten innen forsknings- og utdanningsområdene til mine institusjoner, og da må man være litt tålmodig, sier han, og fortsetter:

— Jeg forventer en avklaring i løpet av ettervinteren eller våren.

Glad på HiOAs vegne

Komitéen leverer sin innstilling etter at HSN har besvart disse siste spørsmålene, en innstilling som for HiOA sin del var positiv. Deretter skal NOKUT-styret behandle søknaden, og så gjenstår det at kunnskapsministeren legger det frem for kongen i statsråd.

— Vi er opptatt av å oppklare misforståelser og sikre nødvendig dokumentasjon, slik at de kan ferdigstille og fatte endelig beslutning, sier Aasen, og legger til:

— Jeg håper på samme konklusjon som for HiOA. Jeg er veldig glad på deres vegne, og på profesjonene HiOA utdanner til sine vegne. Dette er ikke bare bra for HiOA, dette er bra for landet.

Fakta

Disse vurderer HSNs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge:

  • Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (leder)
  • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs universitet
  • Professor Aud Obstfelder, NTNU
  • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon)
  • Masterstudent Madeleine Sjøbrend, NMBU

I tillegg er det opprettet fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HSN har presentert i søknaden. Dette er områder der HSN må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene er:

  • Prosess, energi og automatiseringsteknikk, her er det professor Gustaf Olsson ved Lunds Universitet og professor Alex C. Hoffmann ved Universitetet i Bergen som skal vurdere kvaliteten.
  • Anvendte mikro- og nanosystemer, her skal professor Bodil Holst ved Universitetet i Bergen og professor Olav Solgaard ved Stanford University vurdere kvaliteten
  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole, her skal professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og forhenværende direktør Jørgen Thorslund ved University College Lillebælt sitte.
  • Personorientert helsearbeid; professor Nina Emaus ved UiT Norges arktiske universitet og professor Per-Olof Sandman ved Universitetet i Umeå og Karolinska institutet 

Kilde: NOKUT

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.