Dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag reagerer på at hans fakultet må kutte like mye som de andre, selv om fakultetet ikke har samlet opp penger på bok. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag reagerer på at hans fakultet må kutte like mye som de andre, selv om fakultetet ikke har samlet opp penger på bok. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Reagerer på like kutt på alle fakultetene

Høgskolestyret har vedtatt kutt i bevilgningene til alle fakultetene. Det gjelder også Fakultet for samfunnsfag som ikke har penger på bok som de andre.

Publisert Oppdatert

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sliter med å få brukt opp bevilgningene sine, og pengene på bok fortsetter å hope seg opp.

Nå har høgskolestyret vedtatt å straffe fakultetene ved å kutte 2,5 prosent av bevilgningene i 2015, og deretter kutte 0,5 prosent hvert av årene 2016 og 2017.

Kuttene rammer alle fakultetene, uavhengig av hvor mye de har lagret opp av ubrukte midler. Fakultet for samfunnsfag er det eneste av de fire fakultetene som ikke har noe særlig ubrukte midler, men må likevel kutte like mye som de andre. Kuttene vil for Fakultet for samfunnsfag utgjøre til sammen 3,8 millioner kroner de neste tre årene.

Rammer ordinær drift

Dekan Dag Jenssen på Fakultet for samfunnsfag mener det er feil å kutte like mye på hans fakultet som på de andre som har ubrukte midler.

— Et kutt i basisbevilgningen treffer oss spesielt hardt fordi vi er det fakultetet som bruker opp midlene våre. Vi har ikke penger på bok, og derfor må kuttene gå direkte på ordinær drift, sier han.

Han sier at 3,8 millioner er et betydelig kutt. 

— Det tilsvarer mesteparten av strategipotten vår, sier han.

— Hvor kommer dere til å kutte?

— Det skal fakultetsstyret diskutere i september, men vi bli nødt til å se på tilsettingene våre og ellers se om vi kan foreta mindre kutt fordelt på flere områder. Jeg ønsker ikke å kutte i strategimidlene våre, og heller ikke på FoU, men generelt kan vi bli tvunget til innstramminger som rammer faglig virksomhet, sier han.

Vurderer ulike kutt

Jenssen sier også at fakultetet nå vil se om det kan finnes mer effektive måter å bruke undervisningsressursene på, for eksempel med felles undervisning i vitenskapsteori på de ulike masterutdanningene.

Dette er Fakultet for helsefag i ferd med å innføre, og det jobbes med det samme i en gruppe på Fakultet for samfunnsfag. Han trekker også fram Institutt for journalistikk og mediefag som han sier ikke er tilfredsstillende finansiert sett på bakgrunn av studienes egenart og utviklingen i bransjen.

— Instituttet har derfor vansker med å stå på egne ben økonomisk, selv om driften er meget god både med hensyn til undervisning og FoU. I dag står ikke instituttet på egne ben økonomisk, men er avhengig av kryssfinansiering internt, sier han.

Ville hatt en annen modell

— Synes du det er urettferdig at Fakultet for samfunnsfag må kutte like mye som de andre?

— Jeg hadde ihvertfall foretrukket en annen modell med en kombinasjon av inndragning av ubrukte midler og kutt i basisbevilgningene, sier han.

Dag Jenssen sier likevel at han er enig i at høgskolen har et behov for på sikt å komme ajour med pengebruken.

— Det er viktig, men jeg mener vi burde hatt en modell som i større grad premierte de som faktisk bruker opp pengene som blir bevilget, sier han.

Har bedt om konsekvensutredning

På høgskolestyremøtet 17. juni sa høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø at hun så at kuttet på 2,5 prosent i 2015, og de videre kuttene i 2016 og 2017, kunne bli vanskelig for Fakultet for samfunnsfag.

— Fakultet for samfunnsfag er i balanse og har ingen store reserver, så derfor kan dette bli problematisk for dem. De er bedt om å utrede konsekvensene - og vi kommer tilbake til dette i desembermøtet hvor budsjettet skal vedtas, sa hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS