Illustrasjon: Pixabay
Illustrasjon: Pixabay

UH-toppenes nyttårsønsker: Mer raushet og solidaritet, mindre uvitenhet og dårskap

Godt nyttår. Mange av landets topper i kunnskapssektoren er opptatt av bærekraft ved inngangen til et nytt tiår. Men også mer raushet, nye styrende krefter i verden, mer solidaritet og «less folly in politics» preger årets nyttårsønsker.

Publisert

For femte år på rad deler toppene i kunnskapssektoren sine nyttårsønsker med Khronos lesere, i form av en twittermeldings lengde - eller en videohilsen.

Curt Rice, rektor OsloMet:

Mitt største ynske for det nye året er at USA sin valdag den 3. november gir landet ein ny president. Trump har skada demokratiet, utdanning og forsking gjennom både økonomiske kutt og spreiing av skepsis til kunnskap. Verda må inderleg håpe på nye krefter!

Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet

Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo:

Det er tid for handling! Vi må bruke våre frie tankers kraft i en global dugnad for å sikre menneskehetens og klodens overlevelse.

Lar Tore Ronglan, rektor Idrettshøgskolen

Norges idrettshøgskoles motto er «Kunnskap i bevegelse». Kunnskap kan bevege både samfunn og enkeltindivider. Jeg håper at 2020 blir starten på et tiår der kunnskapen styrker sin posisjon i det offentlige ordskiftet. Det vil drive fram solidariske samfunnsendringer. Godt nytt år!

NTNU-rektor Anne Borg. vil fra ord til handling. Foto: Siri Øverland Eriksen
NTNU-rektor Anne Borg. vil fra ord til handling. Foto: Siri Øverland Eriksen

Anne Borg, rektor NTNU:

Ved inngangen til et nytt tiår er det ett ønske som overskygger alle andre: At vi for alvor tar inn over oss at vi forvalter kloden på vegne av kommende generasjoner. La 2020 bli det året da vi går fra ord til handling når det gjelder klima og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Laila Susanne Vars, rektor ved Sámi allaskuvla- Sámi University of Applied Sciences:

Her ved verdens eneste samiskspråklige høyere utdannings- og forskningsinstitusjon ser vi verden fra et samisk ståsted i et globalt urfolksperspektiv. Med et internasjonalt mandat så bidrar vi med utdanning og forskning som er med på å bevare og utvikle samiske språk og sikre et samisk kulturmangfold. Verdien av urfolks tradisjonelle kunnskap må ikke undervurderes. Urfolk besitter kunnskap som er en nøkkel til å kunne forstå klimaendringer og sikre en bærekraftig fremtid for mennesker og miljø. Denne kunnskapen må få større anerkjennelse blant beslutningstakere og i høyere utdanning og forskning. Ilolaš ođđa jahki! Godt nytt år!

Arne Krumsvik, rektor Høgskolen Kristiania:

Vi går inn i tiåret Norge får sitt første uavhengige universitet.

Lars-Petter Jeslness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold:

Må 2020 bringe forståelse for at bærekraft ikke bare er flyreiser, kjøtt og bier, men også god regional tilgang på høyere utdanning og forskning som kan motvirke sosiale ulikheter, bedre livskvalitet og helse. Må 2020 bli et samarbeidets år hvor vi blir bedre på å løfte hverandre frem som institusjoner, dra nytte av hverandres styrker, til beste for studenter og samfunn. Til slutt er mitt håp at vi i 2020 blir mer rause med hverandre. God nytt år.

Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet:

Håper 2020 blir året hvor verdenssamfunnet øker innsatsen for å redusere fattigdom og ulikhet, og gi flere mulighet til utdanning. Ønsker og at Kunnskaps-Norge gjennom godt koordinerte virkemidler intensiverer satsing på nyskaping i samarbeid med omgivelsene for å utvikle bærekraftige løsninger for samfunnet

Baard Mæland, rektor VID:

Rektor Baard Mæland ønske mer bærekraft i VID forstand. Foto: VID
Rektor Baard Mæland ønske mer bærekraft i VID forstand. Foto: VID

VIDs motto er å være engasjert for mennesket - lokalt og globalt. Mitt ønske for 2020 er at våre studenter skal bli slike engasjerte profesjonsutøvere som utgjør en forskjell når enkeltmennesker og lokalsamfunn rammes av alt som kan smerte og skade oss. Mer bærekraft i VID forstand!

John-Arne Røttingen, adm.dir Forskningsrådet:

Vi går inn i et tiår der klimastreikerne blir voksne og får makt. Det er lovende nå når COP25 dessverre skyver ambisjoner over på fremtiden. Våre barn må få utvikle evne til kritisk tenkning og forståelse for forskning. De vil da investere i en bærekraftig framtid forankret i kunnskap.

Sjur Baardsen, rektor NMBU:

La oss sammen sette krefter inn på å nå FNs bærekraftsmål i 2020! NMBU skal gjøre alt vi kan for å nå nasjonale og globale mål. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid innen sektoren, og til felles innsats for en bærekraftig fremtid. Godt nyttår!

...«less misery among the poor, less ignorance in schools, less bigotry in the temple, less suffering in the hospital, less fraud in business, less folly in politics»

Øystein Thøgersen etter Daniel Gilman

Øystein Thøgersen, rektor NHH:

Jeg er opptatt av de store, overordnede målene for alt vi gjør. Som et supplement til velkjente bærekraftsmål, vil jeg gå tilbake til 1876. Den første rektoren ved John Hopkins universitetet, Daniel Gilman, ønsket at institusjonen skulle bidra til «less misery among the poor, less ignorance in schools, less bigotry in the temple, less suffering in the hospital, less fraud in business, less folly in politics». Dette er like viktig for 2020 – både for NHH og resten av sektoren.

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder:

I 2020 skal UiA utmeisle sin strategi for perioden 2021-2025. Mitt ønske er at vi skal klare å lage en fremtidsrettet strategi som vekker begeistring blant ansatte, studenter og samarbeidspartnere, og at vi får gode rammebetingelser slik at vi kan nå våre mål.

Inge Jan Henjesand, rektor BI:

Flere må få innpass i arbeidslivet. Det krever systematisk innsats for å hindre frafall i videregående skole og ved høyere utdanning. Det handler om kvalitet og fleksibilitet. Vi må legge enda bedre til rette for livslang læring for å sikre integrering, innovasjons- og konkurranseevne.

Vidar Haanes, rektor MF vitenskapelig høgskole

Måtte 2020 bli et år der vi gjennom utdanning og forskning bidrar til aktiv handlekraft og fortsatt håp for fremtiden.

Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger:

For 2020 ønskjer eg meg at universiteta kan skape og dele endå meir kunnskap som legg til rette for betre liv, og spesielt i møte med samfunnsutfordringar knytt til energi, berekraft og helse.

Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet:

Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, under UHR-konferansen 2019. Foto: Siri Øverland Eriksen
Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, under UHR-konferansen 2019. Foto: Siri Øverland Eriksen

I tråd med HINNs strategier skal vi bli universitet dette året, og jeg ønsker at det skal gå veien. Når det gjelder verden, topper demokrati og solidaritet ønskelista mi. Dessverre utfordres demokratiske styringssystem og idealer av totalitære strømninger, både i øst og vest. Solidaritet: Norge bør ta større ansvar for flyktninger og asylsøkere. At familier med norske skolebarn kastes ut og returneres til for eksempel Afganistan, er skammelig.

Johann Roppen, rektor Høgskulen i Volda:

Takk til studentar, tilsette og partnarar i UH-sektoren og regionen for samarbeid, samtalar og samkomer i 2019. For høgskulen vart 2019 eit startår med mykje spennande og viktig. I 2020 bør vi spørje oss sjølve: Kva er «Kunnskap for framtida» - i 2030? For oss? Stikkord: Ny strategiplan.

Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen:

Formidling er noe av det viktigste vi driver med. Vi er ganske gode til å formidle i UH-sektoren, men jeg ønsker at 2020 skal bli året hvor vi ser et stort formidlingsløft. Kunnskapen vi sitter på kan og må nå ut i endeløse former.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS