adventskalender

Trur situasjonen i Forskings­rådet vil stå att som eit mørkt kapittel

Stortingspolitikar frå SV, Freddy André Øvstegård, fryktar at me skal spara oss til fant når det vert kutta på forsking i krisetider.

Sv-politikar Freddy André Øvstegård har pynta stortingskontoret til jul.
Sv-politikar Freddy André Øvstegård har pynta stortingskontoret til jul.
Publisert Oppdatert
Fakta

Adventskalender 2022

juletre jul
  • I dagane fram mot jul vil du møta kjende og ukjende personar i og rundt universiteta, høgskulane og institutta våre.
  • Dei skal få oppsummera året som har gått, og dei skal få koma med ynske for 2023.
  • I dag møter du Freddy André Øvstegård, som sit i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti.

Bak den 3. luka i Khronos adventskalender skjular Freddy André Øvstegård seg, stortingspolitikar frå SV.

— Korleis vil du oppsummere 2022 med universitets- og høgskulebrillene på?

— Eg håpar 2023 vert betre, for å seia det slik. I alle fall når det kjem til forskings- og høgare utdanningspolitikken. Eg trur særleg situasjonen i Forskingsrådet vil stå att som eit mørkt kapittel i ei tid der me heller enn å måtta redda oss inn frå kutt, burde ha satsa mykje meir på forsking for dei store omstillingane me skal igjennom framover.

— Kva er det kjekkaste du har vore med på i universitet- og høgskuleverda i år, og kvifor?

— Det forskingspolitiske seminaret Forskerforbundet arrangerte i november har eg ferskt i minnet. Eg synest me fekk ein veldig god politisk debatt der.

— Kva har vore den største utfordringa i 2022, slik du ser det?

— Potensialet for å gira opp forsking og høgare utdanning i møte med dei store utfordringane i vår tid er enormt. Denne sektoren skal vera motoren for å løyse klimakrisa, grøn omstilling og meir til. Men samstundes skal det brukast mindre pengar generelt på grunn av økonomien. Då er det vanskeleg å få fram at å investera i forsking i krisetider er klokt for framtida.

— Kva er ditt juleynske for universiteta og høgskulane?

— Eg ynskjer meg ein endå meir mangfaldig universitets- og høgskulesektor. Komiteen for kjønnsbalanse og mangfald i forsking viser at me framleis har ein del å gå på der. Og eit større mangfald mellom dei viktige stemmene i UH-sektoren gjev også eit større mangfald i ålmenta generelt, fordi universiteta og høgskulane er så viktige for å setja premissar i debatten. Her må me alle bidra meir, og helst ikkje berre ynskje det som julegåve.

— Kva skal du gjera i jula?

— I jula skal eg, tradisjonen tru, lesa, sova, eta og spela dataspel. Alt i store mengder.

Powered by Labrador CMS