Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt ny organisering fra 1. januar 2018. Da blir det to færre fakulteter og to nye virserektorjobber. Foto: Lars Åke Andersen
Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt ny organisering fra 1. januar 2018. Da blir det to færre fakulteter og to nye virserektorjobber. Foto: Lars Åke Andersen

14 søker på jobber som viserektorer ved UiT

To av dagens tre viserektorer ved UiT Norges arktiske universitet søker på de nyetablerte stillingene som henholdsvis viserektor for Sør-Troms og Nordland, og for Nord-Troms og Finnmark.

Publisert Oppdatert

Universitetsstyret ved UiT vedtok i juni i år å opprette de to nye viserektorstillingene som en del av den nye organiseringen av UiT fra 1. januar 2018. Da blir det seks fakulteter ved universitetet, sammenlignet med åtte i dag. Samtidig blir det opprettet to regionale viserektorstillinger som skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for det som i dag Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

Fra 1. januar 2020 blir Troms og Finnmark omgjort fra to fylker til én region, uten at dette skal ha noe å si for ansvarsområdene til de to viserektorene.

Eikeland søker

Blant søkerne er Sveinung Eikeland, som i dag sitter i universitetsledelsen og er viserektor med ansvar for regional utvikling. Den jobben har han hatt siden 2013, da Høgskolen i Finnmark ble fusjonert inn i UiT. Før dette var han rektor ved Høgskolen i Finnmark i to år, dit han kom som eksternt valgt rektor med bakgrunn fra samfunnsforskning.

Eikeland forklarer at stillingen han har i dag ikke er knyttet til noe geografisk område, men handler om regionalt samhandling for hele universitetet. Han er en del av universitetsledelsen, men sitter i Alta.

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiTs virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området.

Utlysning, viserektorer

— I den grad jeg sitter, jeg er mye på reisefot, sier han.

Hvilken rolle ser du for deg at den nye viserektoren skal ha?

— Jeg tror jeg skal nøye meg med å vise til utlysningsteksten, og så får det bli opp til den som får jobben å uttale seg, sier han.

Ifølge utlysningen skal viserektorene bidra til å løfte fram UiTs satsinger innen forskning og utdanning.

«Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området», heter det i utlysningene.

Dekan søker også

Blant søkerne til jobben som viserektor i Nord-Troms og Finnmark er Wenche Kjæmpenes, som i dag er dekan ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, tidligere kalt Finnmarksfakultetet. Hennes fakultet blir lagt ned fra 1. januar 2018, og instituttene fordelt på to andre fakulteter.

I tillegg til Eikeland og Kjæmpenes er det to eksterne søkere.

Eks-rektor på søkerlisten

Til den andre viserektorstillingen, før Sør-Troms og Nordland, er det ni søkere. En av dem er Edel Storelvmo, som i dag er viserektor med ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon med arbeidssted Narvik. Hun ble ansatt i denne stillingen i 2016, og da fra stillingen som direktør for Futurum AS. Hun har tidligere vært blant annet direktør for NHO i Nordland (2007-2008) og rektor ved Høgskolen i Narvik (2000-2011).

Den siste viserektoren i dagens universitetsledelse, Trond Hammervoll, ble ansatt som viserektor for offentlig sektor og velferd i 2016, med arbeidssted Harstad. Han er ikke blant de åpne søkerne til den nye stillingen som viserektor for Sør-Troms og Nordland. Blant de ni søkerne er det to kvinner og en mann som er unntatt offentlighet.

Åremål til 2021

I tillegg til Storelvmo er professor Rikke Gürgens Gjærum ved vernepleierutdanningen i Harstad en av søkerne.

Også Peter Wide, som er professor i ingeniørvitenskap og sikkerhet i Tromsø ønsker å bli viserektor for Sør-Troms og Bordland. Det gjør også Silje Camilla Wangberg, som er professor og assisterende instituttleder ved sykepleieutdanningen i Narvik.

De to viserektorene skal ansettes på åremål og følge rektor Anne Husebekks åremål fram til 31. juli 2021.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS