Tidlige søknadsfrister i 2021

Fra 2021 vil de store søknadsfristene til Forskningsrådet være i februar. Søknadsfrist for Forskerprosjekt (FP) vil være 10. februar 2021, og frist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) vil være 17. februar 2021, heter det i en nyhetsmelding fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet forklarer at årsaken til at søknadsfristen nå er lagt til tidlig på året er fordi det vil ha stor verdi for sektoren å få prosjektene i gang i løpet av året som det blir søkt.

De trekker også fram at i tillegg har søkere gitt tilbakemelding om at det er ønskelig med raskere tilbakemelding på søknadene de sender til Forskningsrådet.

(Eva Tønnessen / Khrono)