Knut Sverre Bjørndalen Røang

Knut Sverre Bjørndalen Røang er kandidat til høgskolestyret 2015-19 for de teknisk-administrativt ansatte. Her følger hans egenskrevne presentasjon.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Knut Sverre Bjørndalen Røang, seksjonssjef, Seksjon for økonomi- og forskningsadministrasjon, Fakultet for samfunnsfag.

Jeg stiller til valg som representant for TA-tilsatte i styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Jeg har jobbet ved høgskolen siden høsten 1996 og startet som undervisningsleder og jobbet da hovedsakelig i det studieadministrative området. Jeg var bl.a. med i prosjektgruppa for innføringen av FS ved HiO. Så ble jeg kontorsjef for økonomi, personal og drift, og i det lå også forskningsadministrasjon, og vår avdeling var den første som hadde forskningsadministrasjon ved HiO i tillegg til en stilling i fellesadministrasjonen.

Ved fusjonen av HiO og HiAK ble jeg seksjonssjef for økonomi- og forskningsadministrasjon. For det meste har jeg studert pedagogikk, men jeg har også studert bl.a. norsk, matematikk og prosjektledelse. I de senere år har jeg bl.a. vært med i UHRs implementeringsgruppe for TDI-modellen for forskningsbudsjettering og HiOAs utviklingsprosjekt innen økonomiområdet. I perioden 2000-2003 var jeg medlem i høgskolestyret for HiO, og i studietida var jeg leder av styret ved høgskolen jeg studerte på.

Med min allsidige praksis ved høgskolen, vil de være viktig for meg å bidra til å se helheten i høgskolens satsinger og strategier. Høgskolen har vedtatt en strategi for universitetssatsing, og den er ambisiøs på både forsknings- og studieområdet. Men det er ikke noen enkel sak å ri to hester samtidig, og det vil være avgjørende å få fram at å prioritere noe, vil kunne bety at noe annet ikke kan bli prioritert. De valg styret gjør, må være godt fundert både strategisk, faglig og økonomisk, og jeg er ikke overbevist om at det alltid har vært tilfelle.

Vi må tørre å ta valg og tørre å satse på det som gir oss de resultatene vi vil ha, og samtidig innenfor de rammer vi har, slik at vi ikke foretar valg som gir uønskede konsekvenser fram i tid. Jeg kommer til å kreve sakspapirer som ivaretar nødvendige konsekvensanalyser, og som dermed gir et godt grunnlag for å ta beslutninger. Og gjør de ikke det, er det bedre å kreve et godt forarbeid enn i ettertid å rydde opp i problemer som følge av beslutninger foretatt på sviktende grunnlag.

Høgskolen må:

  • stille krav til sine ledere om å ta ansvar, utføre sine plikter og oppgaver på alle nivå
  • satse strategisk innen forskningsområdet
  • prioritere innen studieområdet
  • ha kvalitet i økonomi- og virksomhetsstyringa
  • ha et arbeidsmiljø hvor vi behandler hverandre med respekt og at vi har systemer som sikrer at avvik fra arbeidsmiljølovens krav og andre bestemmelser blir fulgt opp på et skikkelig måte
  • være selektiv i utvikling av rutiner, prosedyrer og systemer, slik at vi ikke overadministrerer høgskolen, men implementerer slike som er nyttige for høgskolen eller er pålagt av våre eiere, og ikke bare fordi noen kunne ønske seg det eller synes det er interessant

Vi medarbeidere er høgskolens viktigste ressurs, og da er det viktig at vi blir hørt, at vi blir ivaretatt og at vi blir stilt krav til, slik at HiOA er et godt sted å være medarbeider og et sted vi kan utvikle oss faglig og menneskelig gjennom å bli utfordret faglig og i relasjon med medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS