Ingvild Straume

Ingvild Straume er kandidat til høgskolestyret 2015-19 for de teknisk-administrativt ansatte. Her følger hennes egenskrevne presentasjon.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ingvild Straume, seniorrådgiver, avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, fellesadministrasjonen.

Jeg stiller til valg som TA-representant i høgskolestyret fordi jeg vil at HiOA skal ha et ambisiøst og modig styre med en klar målsetning om hvordan høgskolen skal bli Norges ledende universitet innen profesjonsfag.

Les mine innlegg i Khrono:

Ja, vi skal bli universitet!

Skal vi nå målsetningen om å bli et profesjonsuniversitet, må denne ambisjonen spille på lag med de faglige strategiene for utdanning og forskning. Samtidig trenger HiOA en mer tydelig og forenkla beslutningsstruktur for å gjennomføre endringer. Det krever gode kommunikasjonslinjer som sikrer kunnskap til å gjøre de faglig riktige prioriteringene, og ikke minst evne til å gjennomføre tiltakene. Det må være en klar forståelse i organisasjonen for når vi må arbeide i fellesskap for oppnå høgskolens mål, og når det er best at beslutninger tas lokalt.

Sist, men ikke minst må styret skape rammevilkår for at fagmiljøene skal blomstre innen forskning og utvikling som betyr noe for undervisning og for samfunnet. Vi vet at det krever flere med førstekompetanse, men også premiering av betydningsfull forskning som allerede gjøres ved fakulteter og institutter. Administrasjonene sentralt og lokalt kan, bør og skal bidra på veien mot høyere kvalitet, og universitetsstatus!

HiOA skal fortsette å være et godt sted å jobbe og studere! Derfor trenger vi et styre som tar aktivt ansvar for høgskolens framtid. Våre studenter har valgt utdanninger der de skal utgjøre en forskjell for enkeltmennesker og samfunnet. Vi har jammen grunn til å være stolte av studentene våre!

Som institusjon skal vi sørge for at studentene møter et læringsmiljø med fokus på kvalitet, fleksibilitet og nytenking i lærings- og vurderingsformer . Disse høye ambisjonene for læringsmiljø oppnår vi når både TA-tilsatte og UF-tilsatte bidrar.

Når det gjelder arbeidsmiljø er styrets viktigste oppgave å legge til rette for at det kan bygges en god internkultur der man jobber godt sammen på tvers av organisasjonen, og på tvers av det kunstige skillet mellom fag og administrasjon. Her er den TA-ansattes perspektiver i styret helt avgjørende.

Et godt sted å jobbe er et sted der tilsatte er stolte av organisasjonen sin. Ved siden av å bli ivaretatt som medarbeider, kan stolthet skapes gjennom interne møteplasser og følelsen av HiOA-identitet. Dette er et ansvar for styret!

Intern stolthet kan også bygges gjennom eksternt retta virksomhet, det opplever jeg hver dag i jobben min. Når tilsatte ser at HiOA-forskning nevnes i mediene, når HiOA er arena for store konferanser, eller når vi er først ute med digitale studentbevis, da blir HiOA-tilsatte stolte.

HiOA-stoltheten skal styremedlemmene dele! Da må de ha et overordnet blikk på det vi driver med, og være opptatt av høgskolens ve og vel også utenfor styrerommet. Jeg kommer til å forvente av både meg selv og mine medrepresentanter i styret, at vi er gode ambassadører for HiOA, og at vi deltar på mye av det som skjer rundt om i organisasjonen og på eksterne arenaer som er relevante.

Medarbeiderne ved HiOA er kunnskapsrike, og ønsker å skape en høgskole med høy kvalitet i alle ledd. Vi jobber for samme mål, men har ulike faglige oppgaver. Som styrerepresentant vil jeg arbeide for å styrke drivkraften som finnes på tvers av avdelinger, fakultet og sentre.

Vi skal være ledende på utdanning og forskning innen velferd, teknolog, skole og helse. Arbeidslivet krever tverrfaglige løsninger, og vi er de fremste til å utvikle disse innenfor profesjonsfagene. Da må vi jobbe tettere på tvers av fakulteter, sentre og institutter. Instituttene AFI og NOVA som er relativt nye ved HiOA, må også inn som ressurser i utdanningene ved andre institutter.

Den nye School of Management er et godt eksempel på hvordan faglige og administrative jobber sammen på tvers av fakulteter for å utvikle attraktive studieprogram. Et annet eksempel kan vi finne hos medieutdanningene ved SAM der UF-tilsatte samarbeider med TA-tilsatte i medieseksjonen ved LSB om undervisning innen praktiske TV-fag.

Som seniorrådgiver i fellesadministrasjonen, avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har jeg jobbet administrativt med mange av HiOAs fagområder i samarbeid med både UF-tilsatte og TA-tilsatte på tvers av avdelinger, fakultet og sentre. Dette har gitt meg verdifull erfaring i å finne gode løsninger som fungerer for organisasjonen, samtidig som jeg har fått innsikt i egenarten til de enkelte fag- og arbeidsområdene ved HiOA.

Arbeidet mitt innenfor studentrekruttering, nettarbeid og samfunnskontakt krever både evne til å tenke helhetlig, arbeide med prosessledelse og til å ha gode kommunikasjonslinjer for kartlegging, forankring og gjennomføring. Jeg har et stort engasjement og godt blikk for endrings- og utviklingsmuligheter innenfor HiOA, og har hatt ansvar for en rekke prosjekter som har løftet tjenester og kommunikasjonsarbeid ved fakultet og sentre.

Bakgrunn ved høgskolen: Jobbet ved HiO, studieseksjonen, 2003-2011 innenfor studentrekruttering og markedsføring. Gikk etter fusjonen med HiAk over til Avd. SK ved HiOA.

Annen arbeidsbakgrunn: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, der jeg var ansvarlig for myndighetskontakt og kommunikasjon. Tidligere har jeg vært journalist i ulike lokalmedier.

Tillitsverv: Representant i det nasjonale Fordelingsutvalget for barne- og ungdomsmidler

Brenner for et godt barne- og ungdomsmiljø på Grünerløkka, har blant annet vært styreleder i Seilduken barnehage, og hatt en rekke verv innenfor frivillig arbeid, skole og idrett.

Personprofil på nettsidene

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS