Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø i samtale med Vidar Sannehaugen og Gunnar Melgaard før styremøtet startet i dag.
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø i samtale med Vidar Sannehaugen og Gunnar Melgaard før styremøtet startet i dag.

Vil ha konkrete svar om ledermodell

Det var lokalt lønnsoppgjør og lokal campusutvikling, som ga mest temperatur i høgskolestyret ved HiOA i dag. Ingen tok ordet i saken om strategiske innspill til statsråden om fusjoner og samarbeid i sektoren.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert etter dagens møte).

Khrono dekket høgskolens styremøte minutt for minutt i dag. Dialogen og debatten kan du lese i boksen under her,

(Saken fortsetter under boksen).

Live Blog Høgskolestyremøte 2. september 2014

Høgskolestyret ba også om at det skal stilles konkret spørsmål på om HiOA skal ha delt eller enhetlig ledelse i høringsrunden om framtidig organisering som starter i morgen. Det ble også understreket at høringssvarene skal gis utifra det som er dagens situasjon ved HiOA. Høringsrunden starter i morgen, 3.september, og avsluttes 13.november. 

Les også: 

19.desember skal saken opp til endelig vedtak i styret og det vil ikke bare handle om organisasjonsdesign og ledermodell. Men høringsrundene fra omorganisering av studieadministrasjonen og organisering av Helsefag, som institutt, sammenslåing eller et femte fakultet vil bygges inn i samme sak og behandles under ett, kunne høgskoledirektør Wedø fortelle. 

Temperatur om campusutvikling

Størst temperatur ble det da eiendomsdirektør Mariann Hole presenterte kortsiktige og langsiktige planer for strategisk campusutvikling og hun informerte om at tiltakene på Kjeller var utsatt til etter jul i påvente av hvilke fag og studier som skal ha tilhold på Kjeller. Her er blant annet konklusjonen av en eventuelt omorganisering av sykepleieutdanningene et viktig element. 

— Kjeller legges ned på sikt

Styremedlem Vidar Sannerhaugen, mente at det var et særdeles dårlig signal at Kjeller stadig vekk måtte utsettes og vente. 

— Jeg må rett og slett slutte å markedsføre strategisk campusutvikling lokalt om hva Kjeller skal bli etterhvert. Vi prøver å skaffe entusiasme i regionen om at Lillestrøm skal bli en universitetsby, men jo lenger tid det går før det skjer noe, jo verre blir det. Det gis et inntrykk av at Kjeller legges ned på sikt. Vi må få svar. Helsefagorganiseringen er ytterligere et inntrykk av det samme. Situasjonen kan gi avmakt og resignasjon. Jeg skal aldri mer si at strategisk campusutvikling er viktig for Kjeller, sa Sannerhaugen.

Studentenes Hus i P52

Eiendomsdirektør Hole lanserte også en ide om et Studentenes Hus i Pilestredet 52, ikke minst for å få få flytte hovedtyngden av campus ett hakk høyere opp. 

— Men det neste store prosjektet nå er inngangsparti og resepsjon i Pilestredet 46. Her vil vi flytte Studentparlamentet inn i kroken til høyre og åpne opp og gjøre det synlig og klart hva som er hva og hvor folk skal henvende seg, sa Hole. 

Anton Havnes etterlyste en mer offensiv satsing på kjernevirksomheten, hvordan undervsiningsrommene skulle se ut for eksempel. 

Lønnsoppgjør for lederne også

Styret økte potten til lokale lønnsforhandlinger med to millioner kroner. Uenigheten både i styret, og mellom ledelsen og fagforeningene, handlet om også lederne skulle få lønnstillegg fra den samme potten og i de samme forhandlingene. 

— Lederne henger etter på lønnsutviklingen, sa HR-direktør Geir Haugstveit, og høgskoledirektør Wedø fulgte opp: 

— Ingen grupper skal sakke akterut. Vi har nå lønnskrav for to år tilbake fra ledere som ikke er behandlet. Ifjor hadde vi ingen lokale forhandlinger, sa hun. 

Kompromissforslaget til prioriteringene i de lokale forhandlingene endte opp med at administrasjonen skulle prioritere gruppe, også ledere, r som hadde hatt dårligst lønnsutvikling.

Ingen strategiske innspill til Isaksen

Statsråd Torbjørn Røes Isaksen jobber med stortingsmeldingen om ny struktur i unviersitets- og høgskolesektoren. Der er alle landets høyere utdanningsinstitusjoner invitert til dialogmøter fra og med fredag 5.september og utover. HiOA skal møte statsråden 23.september. Som kjent via Khrono har flere institusjoner, blant annet Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim hadde åpne styreseminar og møter om saken. 

Les også:

 I papirene som var sendt ut på forhånd heter det: 

«Som en del av arbeidet er det sendt ut en bestilling til alle fakulteter og sentre og disse vil levere sine innspill den 29. august. En workshop med ble avholdt 21. august for å drøfte innspillet og ulike samarbeids- og fusjonsalternativer for HiOA. På workshopen deltok fakultetene ved dekanene, sentrene ved senterlederne, samt rektoratet og direktørgruppen fra FA. Det ble gitt innledninger fra professor Steinar Stjernø, Tuva Wettland fra NSO og fra administrasjonen. HiOA skal, som det tidligere er orientert om, delta på et dialogmøte med KD og andre institusjoner i Østlandsregionen 23. september. Til dette møtet har departementet har KD bedt om et 1-sides notat om status for arbeidet og hvilke temaer man ønsker å drøfte på dialogmøte. Et utkast til dette notatet er vil bli delt ut i møtet til styrets orientering. På dialogmøte deltar Agneta Bladh og Eline Stølan fra styret, samt rektor og høgskoledirektør».

Notat delt ut, uten debatt

Det omtalte utkastet til notat som skal sendes statsråden ble delt ut under møtet, men ingen, verken administrasjon, styreleder eller styremedlemmer tok ordet i saken. Etter det Khrono kjenner til skal rektors ledermøte diskutere notatet onsdag 3.september, og så er det opp til rektor å avgjøre det endelige innholdet i notatet som skal sendes departementet. 

Møtet med statsråden, og alle de andre utdanningsinstitusjonene finner sted 23.september. I tillegg til de allerede nevnte representantene åpnes det også for at en ansattrepresentant kan delta på møtet. 

Styret skal så diskutere konkrete innspill til regjeringens strukturmelding på seminar og styremøte 27. og 28.oktober. 

Khrono kommer tilbake med mer utfyllende sak etter rektors ledermøte i morgen. 

Ubrukte midler «bundet»?

 Når det gjelder høgskolens ubrukte midler ba flere, blant annet Kari Pahle og Vidar Sannerhaugen, om at det måtte bli satt fart på bruken av de såkalte « »«bundete midlene» også.

— Det må komme et tidspunkt der de bundete midlene ikke er bundet lenger, sa han. 

Wedø ble utfordret til å si hva som var den største utfordringen når det gjeldt de ubrukte midlene og hun svaret at det var å treffe på budsjettering av personalbudsjettet. 

— Vi budsjetterer fortsatt for optimistisk når det gjelder rekruttering, for eksempel av stipendiatstillinger. Kun ni av årets 15 stipendiatstillinger er besatt nå, og det vil ikke bli bevilget flere penger til slike stillinger før de som allerede har fått penger er besatt, sa hun.  

Les også:

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS