Opprettholdt oppsigelse og opprettet ny master på helsefag

Høgskolestyret vedtok å opprettholde oppsigelsessaken ved høgskolen etter vel en times drøfting. Styret vedtok også å gjøre Khrono til en permanent avis og ba om tydeligere innspill til statsråden om fusjoner.

Publisert Oppdatert

Mange viktige saker står på dagsorden når styret ved høgskolen har møte på Hotell 33 på Økern i dag, tirsdag.

Følg styremøtet direkte i vinduet under. Du kan også sende inn spørsmål og kommentarer underveis, så vil Khrono håndtere dette så raskt det er mulig. (De siste innleggene ligger øverst i vinduet)

Du finner mer om dagens saker og dagsorden under «vinduet» med direkte rapportering.

Live Blog Høgskolestyremøte 28. oktober 2014

Blant mange saker var det en vanskelig oppsigelsessak. Etter det Khrono kjenner til brygger det opp til arbeidsrettssak etter at høgskolestyret valgte å opprettholde oppsigelsen av en konsulent. Norsk Tjenestemannslag sentralt vurderer å gå til sak mot høgskolen. Sistnevnte er involvert for å ivareta interessene til den oppsagte konsulenten, som er deres medlem. Etter vel en times diskusjon bak lukkede dører tirsdag, vedtok styret å opprettholde oppsigelsen. 

Hovedtillitsvalgt for NTL lokalt på høgskolen, Anders Schjelderup Lyng, sa tidligere til Khrono at han ikke kan kommentere saken fordi han er for involvert i den. Personalsaken ble, som alle andre personalsaker, behandlet bak lukkede dører. Khrono kommer tilbake til saken.

Khrono vedtatt permanent

Evalueringen av herværende nettavis, Khrono, er gjennomført av medieeksperter ved Høgskulen i Volda og avisens prøveperiode på to år nærmer seg slutten. Paul Bjerke fra Høgskulen i Volda presenterte rapporten «Khrono i krysspress» og et enstemmig styre gikk for at den kritiske og uavhengige avisen skulle bli en permanent avis ved høgskolen. (Se direktedekningen).

Les også: Evalueringsrapporten «Khrono i krysspress» 

Styret vedtok at det skal utnevnes nytt Khrono-styre på møtet i desember og at det nye styret eventuelt vurderer en utvidelse av avisens formålspragraf. I praksis vil det kunne bety at Khrono i større grad enn i dag skal skrive om sektoren og nasjonale universitets- og høgskolesaker. Dette vil eventuelt bli vedtatt på nyåret.  

Fusjoner eller ikke?

Khrono har allerede skrevet om flere av sakene som var oppe på styremøtet, blant annet høgskolens innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny struktur i høyere utdanning og forskning. Ifølge innstillingen til styret ønsker HiOA å fortsette alene, men kan bli nødt til å fusjonere med andre høgskoler på Østlandet dersom konkurransesituasjonen ellers i landet endrer seg gjennom sammenslåinger. 

Mange av styremedlemmene hadde kritiske merknader til notatet og mente at høgskolen ikke hadde svart på statsrådens spørsmål og dermed ikke gjort hjemmeleksa. Så svaret ble sendt i retur og bedt om og omarbeides. (Se direktereferat fra debatten).

Les også: HiOA vil helst ikke fusjonere

Underforbruk av midler

Økonomirapporten fra andre tertial viser at andelen ubrukte midler ved høgskolen fortsetter å øke. Hovedforklaringen er den samme som tidligere: forsinkelser i prosjekter og ansettelser. Assisterende direktør Torbjørn Eeg Larsen hadde en veldig pedagogisk og grundig gjennomgang av sprikende budsjettforslag, potensielle inntekter og ubrukte midler. 

Les også: Stadig mer penger på bok

Les også: Innstiller på å la Khrono fortsette

Ny master på helsefag

Master i ergoterapi ble enstemmig vedtatt. Årsrapport fra klagenemnda, årsrapport om helse, miljø og sikkerhet ble tatt til orientering. Anne Christel Johnsgaard holdt også innledning om arbeidet for å bedre høgskolens omdømme. med bakgrunn i den nedslående omdømmeundersøkelsen.

Dagsorden på møtet

Vedtakssaker

S-sak 31/2014 Økonomisk status per 2. tertial 2014

S-sak 32/2014 Satsingsforslag til statsbudsjettet 2016

S-sak 33/2014 Evaluering av Khrono

S-sak 34/2014 Etableringssøknad Master i Ergoterapi

S-sak 35/2014 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet – Framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

S-sak 36/2014 Rapport om klagenemda 2013-2014

S-sak 37/2014 HMS Årsrapport 2013-2014

B-saker

B-sak 1/2014 Oppsigelsessak

S-sak 38/2014 Meldingssaker

Referatsaker

a)    Protokoll fra styremøtet 2. september 2014

b)    Møtebok fra sentralt IDF-møte 28. august og 25. september 2014

c)    Møtebok fra møter i fakultetsstyrene ved TKD 22. september, LUI 28. august,
       HF 16. september og SAM 18. september (foreløpig).

d)    Protokoll fra styremøte i Khrono 10. mars, 5. juni og 6. oktober 2014.

Fullmaktssaker:

e)    Etiske retningslinjer for forskning

f)     Etiske retningslinjer for veiledning

g)    Etiske retningslinjer for samarbeidsavtaler

Orienteringssaker:                                                                      

h)    Videre oppfølging av omdømmeundersøkelsen

i)     Videre arbeid med Kvalitetssikringsystemet – presentasjon i møtet

j)     Høgskoledirektørens orienteringer til styret

k)    Saksplan 2014

Alle sakspapirene finner du med lenke her.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS