Nå kan du søke Samordna opptak

Publisert
Fra markering av den internasjonale studentdagen på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto.

Fra markering av den internasjonale studentdagen på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto.

Notert. Nå kan du søke studier for høsten 2018 gjennom Samordna opptak, og se hele studiekatalogen.

Tirsdag 6. februar åpner Samordna opptak, og alle som vil begynne på høyere utdanningsstudier i 2018 kan søke innen 15. april (noen studier har frist 1.mars).

Samtidig offentliggjøres studieoversikten for 2018, som viser alle tilgjengelige studier i år. Der ligger det 1.251 heltidsstudier og 58 deltidsstudier, til sammen 1.309 studier ved norske universiteter og høgskoler, og de aller fleste har studiestart om høsten. Bare 11 har studiestart på våren.

I 2017 fikk drøyt 94.000 tilbud om studieplass, en økning på 4,4 prosent fra året før.

Det er CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier som administrerer Samordna opptak.

EU-midler. Norske forskere deltar i forskningsprosjekter som siden 2013 har fått 39 milliarder kroner i EU-midler. Nå vil Forskningsrådet forklare hvordan dette gjør Norge til et bedre samfunn.